Croatia

TEHNIČKE KONSTRUKCIJE d.o.o.

Tvrtka „Tehničke konstrukcije“ d.o.o. formalno je osnovana u srpnju 2008. Godine, razdvajanjem tvrtke „Tehnički projekt“ d.o.o. na dva dijela, čime je tvrtka „Tehničke konstrukcije“ d.o.o. postala specijalizirana samo za izradu projekata konstrukcije, nadzor i konzultantske usluge.

Tvrtku čine mladi stručnjaci koji iza sebe već imaju veliko iskustvo u području projektiranja i gradnje, te upravljanja projekta kako industrijskih tako i stambenih i poslovnih objekata.

Ovdje je bitno naglasiti da je jedan od osnivača tvrtke „Tehnički projekt“ d.o.o., a samim time i tvrtke „Tehničke konstrukcije“ d.o.o. tvrtka „Sigma Projekt“ d.o.o. iz Splita, osnovana 1991. godine. Ove tri tvrtke funkcioniraju kao jedan veliki tim podijeljen na dva centra locirana u dva najveća grada u Republici Hrvatskoj. „Tehničke konstrukcije“ d.o.o. su, tim slijedom, iako novijeg datuma osnivanja, u potpunosti oslonjene na znanje i iskustvo dugogodišnjeg rada svoje ishodišne tvrtke „Sigma Projekt“, a i svojih djelatnika ranije stečeno u drugim etabliranim tvrtkama.

Advance Concrete® je namijenjen građevinskim inženjerima i tehničarima koji imaju potrebu za profesionalanim i jednostavnim alatom za automatizaciju izrade armaturnih nacrta i iskaza armature te NC datoteka. Sa Advance Concrete® software-om, moguća su značajna povećanja učinkovitosti te kvalitete nacrta, uz bolju kontrolu i smanjenje mogućnosti pogreške.

Integracijom u AutoCAD®, Advance Concrete® ubrzava fazu projektiranja (za jednog ili više korisnika) uz mogućnost korištenja velike bazepredefiniranih konstruktivnih elemenata te armature. Nacrti su generirani automatski, koristeći pametne alate za crtanje, te automatski kontrolira dimenzije, simbole i izgled crteža. Advance Concrete® dio je GRAITEC BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) rješenja, sustava koji automatizira cjelokupni proces projektiranja, od ideje do izvedbe.


 

Advance Steel® je software namijenjen građevinskim inženjerima i tehničarima koji imaju potrebu za profesionalanim i jednostavnim alatom za automatizaciju izrade redioničkih nacrta čeličnih konstrukcija, iskaza materijala te NC datoteka. Softver drastično povećava učinkovitost te kvalitetu nacrta, istovremeno smanjujući mogućnost pogreške.

Integracijom u AutoCAD®, Advance Steel® ubrzava fazu projektiranja (za jednog ili više korisnika) nudeći veliku bazu „pametnih“ objekata, automatskih spojeva i specifičnih alata za stvaranje standardnih konstrukcija, stepenica, ograda i drugih čeličnih elemenata. Advance Steel® automatski generira sve radioničke i pregledne nacrte koristeći pametne alate kojima automatski kontrolira dimenzije, oznake te sve potrebne poglede. Advance Steel® dio je GRAITEC strukturalnog BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) rješenja, sustava koji automatizira cjelokupni proces projektiranja, od ideje do izvedbe.


 

Advance Design® namijenjen je statičarima kojima je potreban profesionalan i jednostavan 3D softver za analizu, simulaciju i optimizaciju konstrukcija. Softver obuhvaća jednostavan modul za modeliranje, automatsko generiranje opterećenja i kombinacija opterećenja, napredan FEM solver,alate za projektiranje betonskih i čeličnih elemenata po Eurocodu, učinkovit pregled rezultata te generatore za automatsku izradu izvještaja. Advance Design® dio je GRAITEC strukturalnog BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) rješenja.

GRAITEC GROUP 2017 At GRAITEC we take privacy seriously. Please read our privacy policy.