Slovenia

CGS plus

»CGS plus« je v Sloveniji vodilno podjetje v razvoju programske opreme za računalniško podprto projektiranje v nizkogradnji, geodeziji in arhitekturi, kar je plod tesnega sodelovanja z mnogimi slovenskimi in tujimi projektivnimi biroji. Imamo zelo dobro razvito prodajno mrežo programske opreme za projektiranje in načrtovanje. Zelo smo dejavni tudi na področjih GIS, okoljevarstvenih tehnologij, računalniške opreme in računalniškega izobraževanja, s čimer smo zelo konkurenčni ter hkrati zagotavljamo strankam najboljše možne rešitve.

Znanje uspešno tržimo v državah Evropske unije (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, ...) in drugod (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija in Črna Gora, ...). V zadnjem času tesno sodelujemo s podjetjem Consistent Software iz Moskve in prilagajamo našo programsko opremo zahtevnim ruskim standardom, ter si tako počasi utiramo pot na veliko rusko tržišče.

Naš cilj je postati vodilno podjetje v razvoju programske opreme za računalniško načrtovanje nizkogradnje, geodezije in arhitekture v razširjeni Evropski uniji in drugod po svetu.

Znanje in izkušnje bomo s pridom uporabljali tudi pri razvoju ostalih sorodnih informacijskih tehnologij kot sta GIS in okoljski monitoring in jih tako uspešno povezovali v zaključene celote. Ob tem nameravamo ostali zvesti domačim uporabnikom in jim še naprej ponujati vrhunsko opremo in celostne storitve za nemoteno in učinkovito delo. Tako se bodo lahko tudi njihove storitve kosale s konkurenco na velikem evropskem trgu.

ADVANCE CONCRETE

Advance Concrete je orodje za modeliranje in konstruiranje betonskih in armirano-betonskih konstrukcij ter konstruiranje armature. Vrstni red izrisa in orodja za izris konstrukcije in delavniških načrtov nam prihranita čas in denar.

Program deluje na osnovi AutoCAD®-a, ob namestitvi dobimo v AutoCAD®-u orodno vrstico, v kateri so zbrani vsi ukazi. Če želimo, lahko kasneje odpremo tudi posamezne ukazne vrstice. Nad risbo se prikaže vrstica za hitri izbor lastnosti elementa, ki se prilagaja glede na izbran element oz. ukaz, ki je aktiven.

Model zgradbe za izdelavo opažnih in armaturnih načrtov se zgradimo z uporabo naprednih arhitekturnih elementov, kot so plošča, nosilec, steber, stena, stopnice, temelji in odprtine. V orodni vrstici se izbere element, ki se ga želi izrisati, izberejo se lastnosti in pokaže točke, ki jih program zahteva.

V Advance Concrete poteka delo v 2D, tretjo dimenzijo pa program določi s pomočjo lastnosti, ki so izbrane za element. Geometrijo se lahko izriše tudi z avtomatiziranimi funkcijami, kot so: kreiranje temeljev, pozicioniranje klančin, streh, stopnic, kopiranje etaž, elementov, itd.

Pri risanju program preverja in opozarja na morebitne kolizije.


ADVANCE STEEL

Advance Steel je orodje namenjeno projektiranju jeklenih montažnih objektov. Program deluje v okolju AutoCAD®-a. Z uporabo t.i. povleci - spusti inteligentnih objektov (profili, stiki ...), čarovnikov, enostavnimi ukazi in vizuelnimi orodji za upravljanje omogoča zelo učinkovito pomoč pri projektiranju.

Advance Steel je produkt, ki se ga uporabnik hitro nauči, ukazi so enostavni in pregledni, elemente lahko urejamo tudi z AutoCAD® ukazi. Osnova za komunikacijo s programom je orodna vrstica, v kateri so ukazi, s katerimi odpiramo nove orodne vrstice. Orodne vrstice so organizirane po skupinah ukazov, tako npr. se s klikom na ikono za prikaz orodij za določitev in urejanje stikov odpre orodna vrstica z vsemi možnimi stiki.

Advance Steel z naprednimi funkcijami samodejno generira delavniške risbe detajlov kot nosilne konstrukcije, popis materialov, datoteke NC kode itd.

Med naprednejše funkcije Advance Steel sodi možnost uvoza in izvoza v druge inženirske programe in možnost dela več projektantov na istem modelu. Delo v t.i. multi-user načinu poteka tako, da si projektanti na skupnem modelu (master model) rezervirajo dele konstrukcije, ki jih nameravajo obdelovali, ostalim projektantom pa na ta način onemogočijo urejanje rezerviranih elementov. Ko se delo zaključi, se popravki in dopolnitve shranijo nazaj v skupni model in se rezervacija sprosti.


ADVANCE DESIGN

Advance Design je orodje namenjeno inženirjem, ki potrebujejo odlične rešitve za simulacije in optimizacije končnega projekta.

Program Advance Design vključuje enostaven modelirnik, avtomatične izračune različnih obremenitev (statičnih, dinamičnih, časovno pogojenih, možnih upogibov, velikih izpodrivov,...), analizo statike, vrhunske čarovnike za oblikovanje betonskih in jeklenih armatur. Kadarkoli se na modelu zgradbe naredi kakršenkoli popravek se ta avtomatično prenese na vso dokumentacijo in grafične rešitve in se s tem avtomatično popravijo vsi popisi in izpisi.

Advance Design je del BIM strukture v Graitec Advance Suite, ki avtomatizira celoten proces od izrisa designa do končane gradnje.

GRAITEC GROUP 2019 | WE'VE UPDATED OUR PRIVACY NOTICE - Click here to find out more about how we collect, store and handle your personal data and your rights.