Dacă nu puteţi vizualiza corect conţinutul acestui email, vă rugăm să accesaţi acest link pentru a-l vizualiza într-un browser.
GRAITEC Advance: Lansarea solutiei BIM GRAITEC ADVANCE 2011!
GRAITEC website E-mail GRAITEC

Lansarea oficială a soluţiei
GRAITEC ADVANCE 2011 va avea loc pe 25 noiembrie 2010!

Soluţia BIM GRAITEC ADVANCE aduce odată cu lansarea versiunilor 2011 o serie de noi implementări şi de dezvoltări pentru a avea o platformă de lucru integrată, intuitivă şi competitivă!

 
 

BIM GRAITEC ADVANCE 2011 în topul alegerilor inteligente!

Solutia BIM GRAITEC ADVANCE 2011
 
  Reorientarea conceptului de proiectare
  Automatizarea procesului de proiectare
  Optimizarea colaborării şi comunicării cu toţi cei implicaţi în procesul
    de proiectare: arhitecţi, ingineri, desenatori
  Optimizarea şi creşterea randamentului
  Eliminarea erorilor de proiectare
  Actualizarea automată a modificărilor şi sincronizarea datelor
  Calitatea proiectelor şi, implicit, satisfacţia clientului
  Proiectare la nivelul standardelor secolului XXI!
 
 
Armare performantă şi detalii de execuţie intuitive cu Advance Concrete 2011!

Noutăţi Advance Concrete 2011

  Armare performantă
  Noi soluţii de armare dinamică pentru: intersecţii de pereţi, fundaţii continue, fundaţii izolate etc., copierea 3D a barelor şi a distribuţiilor acestora de la un element la altul, securizarea modului de lucru Multi User printr-un cont şi o parolă.
  Acurateţea planşelor
  Îmbunătăţirea simbolurilor pentru bare şi a detaliilor de bare, noi opţiuni pentru numerotarea barelor, cotarea lungimii de ancoraj direct pe detaliul de bară, scalarea automată a adnotaţiilor.
  Simplu de utilizat şi o interoperabilitate facilă
  Manager pentru gestionarea soluţiilor de armare, gestionarea rapidă a lungimilor de suprapunere a barelor, personalizarea şi editarea extrasului de armare direct din proprietăţile acestuia, alegerea intuitivă a tipului de extras, selecţia interactivă a barelor de distribuţie, posibilitatea de a vizualiza planşele create în Advance Concrete direct în AutoCAD!
  Mai multe detalii...
     
Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD
Modelare eficientă pentru o proiectare 3D reală cu Advance Steel 2011!

Noutăţi Advance Steel 2011

  Simplu şi intuitiv
  Reorganizarea ribbon-ului şi a paletelor de instrumente Advance Steel pentru o accesare mult mai rapidă a comenzilor, gestionarea şi crearea elementelor pe etaje şi pe categorii, în funcţie de preferinţele utilizatorilor.
  Modelare performantă
  Crearea structurilor mixte oţel - beton, gestionarea intuitivă, pe niveluri, a elementelor din model, organizarea interactivă şi rapidă a modelului şi a părţilor din model cu ajutorul funcţiilor de vizualizare avansată, crearea automată a balustradelor curbe, a balustradelor după polilinie, podestelor din grătar.
  Îmbinări inteligente
  Îmbinări cu scaun din cornier şi plăci în formă de T între stâlp şi grindă, îmbinări placă de bază pentru ţevi rotunde şi dreptunghiulare, îmbinări cu cornier pentru contravântuiri din ţevi, verificarea după Eurocode 3 a noilor tipuri de îmbinări.
  Acurateţea planşelor
  Toate documentele şi planşele sunt grupate şi se pot previzualiza dintr-o singură fereastră de dialog, crearea automată a reviziilor pe planşe şi în extras, cote inteligente ce se actualizează automat în funcţie de modificările elementelor asociate, opţiuni noi de copiere a proprietăţilor obiectelelor şi a cotelor.
  Mai multe detalii...
     
Advance Steel : Program pentru Proiectarea structurilor metalice si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD
Calcul performant în concordanţă cu normativele locale şi Eurocode!

Noutăţi Advance Design 2011

  Modelare rapidă
  Gestionarea facilă a etajelor, condiţii de margine pentru elemente plane, Eurocoduri şi anexele naţionale pentru România, coeficient de echivalare a secţiunii fisurate.
  Calcul performant
  Motor de calcul cu element finit, Multi-Core & Multi Threading, discretizare rafinată a plăcilor în jurul stâlpilor şi al reazemelor punctuale, legături rigide între elemente plane şi elemente liniare.
  Exploatare avansată a rezultatelor
  Axe locale şi torsori pentru reazeme linare, grup de pereţi - axe locale pentru calculul torsorilor pe grup de pereţi, verificarea elementelor din beton armat şi metal la foc, verificarea automată a deplasărilor laterale de nivel, verificarea îmbinărilor: Advance Design Steel Conection.
  Mai multe detalii...
     
Advance Design : program de calcul cu element finit si dimensionare a structurilor de beton si metal, inclusiv generarea automata a notelor de calcul

GRAITEC Romania
Str. Samuil Vulcan Nr. 10, Sector 5, Bucureşti
Tel: 021 4100119     Fax: 021 4100124      Mobil: 0729 002 107
E-mail: sales@graitec.ro      Web: www.graitec.com/ro

Acest mesaj promoţional vă este trimis ca urmare a prezenţei adresei Dvs. de E-mail în cataloage şi site-uri publice, pentru că v-aţi înscris în baza de date sau a fost publicată într-unul din numeroasele ghiduri de afaceri existente în România. Pentru că înţelegem şi apreciem intimitatea Dvs., ne cerem scuze dacă acest mesaj ajunge la Dvs. dintr-o eroare. Pentru dezabonare din listă vă rugăm să apăsaţi aici.
Dacă doriţi să nu mai primiţi nici un fel de informaţie din partea GRAITEC, apăsaţi aici.Vă mulţumim!