GRAITEC Advance Steel Newsletter - Aprilie 2010
Aprilie 2010

Proiectul lunii aprilie 2010
"INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE"
- Centrala Electrică Rovinari

"Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere" - Centrala Electrică Rovinari, proiect realizat de către PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE Bucureşti, a fost modelat şi detaliat cu ajutorul programului Advance Steel şi face subiectul newsletter-ului acestei luni.


Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari


Nume proiect: "Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere" - Centrala Electrică Rovinari
Locaţie: Rovinari, Jud. Gorj
Proiectant de specialitate structuri: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE
Beneficiar: Centrala Electrică Rovinari

Dl. Ing Daniel BITCA, PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE
Dl. Ing Daniel BÎTCĂ,
PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE

"Cu Advance Steel lucrăm de mai bine de 4 ani. Este un program care ne-a ajutat foarte mult, nu numai pe mine, ci întreaga echipă. Cu Advance Steel se poate împărţi un proiect pe mai multe bucăţi şi lucra silmultan.

De ce este bun? Se lucrează în 3D, se văd nodurile, îmbinările, se văd din prima problemele, unde ai coliziuni, unde se poate realiza şi unde nu se poate realiza ceea ce ai doar la nivel de idee.

Un alt punct forte al programului, mai ales în cazul modelelor foarte mari, este modul de lucru Multi-User, având posibilitatea să scurtezi foarte mult timpul de lucru, la acelaşi proiect.

Avantajele utilizării modului de lucru Multi-User


Dl. Ing Razvan GANGU, PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE
Dl. Ing. Răzvan GÂNGU,
PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE

Programele Graitec Advance permit lucrul simultan al mai multor utilizatori, cu un control deplin asupra securităţii şi validităţii datelor. Toate modele sunt stocate într-o bază de date comună la care au acces toţi participanţii la proiect.

"Advance Steel este foarte bun pentru că se scurtează foarte mult timpul total de lucru la un proiect. Şi, în momentul în care vorbim de proiecte complexe şi timpul de execuţie se întinde pe luni de zile, o reducere a acestuia cu 20% înseamnă enorm"


Cu Advance Steel am lucrat şi la structura "Instalaţiei de desulfurare a gazelor de ardere" - Centrala Electrică Rovinari. Principala piesă a instalaţiei a constituit-o Absorberul.

Acest echipament funcţionează într-o atmosferă controlată de temeratură, umiditate şi calitate a aerului. Din acest motiv a fost necesară realizarea unei "anvelope". Anvelopa având doar rol "arhitectural" de asigurare a unui climat, s-a impus condiţia unui consum minim de oţel, în condiţiile în care aceasta nu poate rezema pe echipamentul tehnologic, ce are dimensiuni în plan şi elevaţie impresionante (diametrul de 19 m şi inălţimea de 46 m). Prin multiple iteraţii, prin adoptarea unor concepte constructive complet diferite, prin realizarea de legături orizontale la nivelele pasarelor tehnologice, în final, am reuşit să îndeplinim dorinţa beneficiarului.

Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari

Structura Casei Absorberului este o anvelopă ce protejează instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere, aferentă Centralei Electrice Rovinari (Wet Flue Gas Desulfurization - WFGD - SOx Removal Control Systems). Aceasta nu are planşee intermediare, ci numai pasarele de circulaţie, dispuse aleatoriu din punct de vedere structural. Adosat clădirii Absorberului, este prevazută o hală cu un pod rulant de 16 tone, ce reazemă atât pe stâlpii structurii Absorberului, cât şi pe un şir de stâlpi paralel cu latura mare a structurii de rezistenţă. Pe o altă latură se află un spaţiu tehnic, ce adăposteşte două rezervoare de mari dimensiuni, spaţii tehnologice auxiliare pe mai multe niveluri, scara şi liftul ce asigură accesul la platformele superioare. Această construcţie este de asemenea rezemată pe una dintre laturile casei absorberului. Dimensiunile în plan sunt de 36.90 m x 31.50 m, iar înălţimea de aproximativ 50 m.

Fiind o construcţie industrială, nu se poate vorbi de regim de înălţime, deoarece nu avem planşee şi deci, nici diafragme în plan orizontal, care să asigure conlucrarea spaţială a tuturor elementelor verticale ale structurii de rezistenţă.
Structura de rezistenţă a întregii construcţii înglobează 3 zone: "Casa Absorberului", "Staţia de pompe şi suflante" şi "Casa liftului, a scării şi a rezervoarelor de proces".
Toate cele trei părţi de structură reazemă pe un radier comun cu grosime de 2,00 m.

Structura corpului "Casa Absorber" are dimensiuni în plan 24.65 m x 24.81 m (2 deschideri de 11.65 m şi respectiv 13.00 m, travei de 10,00 m, 14,81 m, 15,70 m si 9,11 m), înălţimea construcţiei la coama şarpantei este de aproximativ 50,00 m.
Datorită prezenţei echipamentului tehnologic de dimensiuni mari, de formă cilindrică în interiorul structurii, pentru a se realiza şaiba rigidă la nivelul platformelor, s-a realizat un sistem de contravântuiri orizontale, ce urmăresc conturul utilajului. Între grinzile perimetrale ale ultimei platforme şi grinzile perimetrale ale acoperişului s-a creat un inel rigid, prin introducerea unui sistem de contravântuiri verticale, realizate din profile din ţeavă rectangulară, având rolul de a reduce deplasările laterale ale structurii şi de a realiza împreună cu şarpanta o conlucrare spaţială a tuturor elementelor verticale.

Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari

Pentru stâlpii structurii au fost folosite secţiuni de tip "Cruce de Malta" pe toată înălţimea structurii Casei Absorberului. Aceste elemente au fost uşor de modelat datorită existenţei acestora în cataloagele de profile compuse ale Advance Steel. Stâlpii sunt articulaţi în fundaţii, prinderea făcându-se prin intermediul a 4 buloane de ancoraj M90, grupa 6.8.

Grinzile au secţiunea de tip grinzi cu inima plină, realizate din profile laminate la cald HEA, HEB sau IPE, de clasa de secţiune 1 sau 2.

Pentru asigurarea efectului de şaibă orizontală, la nivelul platformelor tehnologice, în plan orizontal, s-au dispus contravâtuiri orizontale. Aceste contravâtuiri sunt realizate din ţeavă rotundă.
Prinderile dintre contravântuiri şi grinzi s-au realizat cu îmbinări predefinite uşor de configurat şi de adaptat acestei situaţii.

CAMERA POMPE este o construcţie de tip hală, integral metalică. Aceasta are dimnesiuni în plan de 12.25 x 25.35 m (interax) având o singură deschidere de 12.25 m, 6 travei cu lungimi diferite (între 4,65 m şi 6,40 m), o înălţime de 17.87 m, şi este alcătuită din stâlpi, grinzi longitudinale, contravântuiri longitudinale. Şarpanta acoperişului este realizată din rigle prinse articulat pe stâlpii de tip ferme de acoperiş, pane şi contravântuiri în planul acoperişului.
Elementele înclinate de la nivelul acoperişului au putut fi uşor realizate datorită funcţiilor avansate de modelare în mediul de lucru 3D din Advance Steel.

Proiectul lunii aprilie 2010 - INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE a Centralei Electrice Rovinari

CASA REZERVOARELOR are dimensiuni în plan 24.65 x 6.69 m (interax) având o singură deschidere de 6.69 m şi 4 travei de 5,40 m - 6,25 m şi o înălţime variabilă de la 37.05 m, în zona casei scării, la 32.85 m desupra rezervoarelor.

Secţiunile stâlpilor sunt de tip "3/4 Cruce de Malta", stâlpii fiind alcătuiţi dintr-un profil HEA500 şi 1/2 profil IPE600.

Construcţia a fost prevăzută cu platforme tehnologice cu pardoseli din grătare pentru zonele de circulaţie şi cu pardoseli realizate din platelaje în zonele de rezemare a utilajelor.
Reprezentarea grătarelor prin haşură specifică atât în partea de modelare, cât şi în partea de detaliere este intuitivă. Am folosit grătare cu dimensiuni din cataloagele predefinite ale programului, dar am folosit şi grătare cu dimensiuni şi formă variabile.

Planşeele tehnologice vor fi asigurate cu balustrade metalice de protecţie, în zonele periculoase. Accesele pe verticală se realizează pe o scară metalică cu vanguri realizate din profile laminate tip UPN şi trepte prefabricate de tip grătar, protejate cu balustrade metalice.

Am redus foarte mult timpul de modelare al acestor elemente folosind modulul specific din Advance Steel - Scări şi balustrade"

Dl. Ing Daniel BÎTCĂ
PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE

Str. Orzari, nr.5, Bl 46bis, etaj 4
Sector 2, 021551, Bucureşti, România
tel. +4021 320 00 82
fax +4021 320 03 05
www.p-c.ro


Vizualizaţi proiecte realizate cu Advance Steel
Ce spun utilizatorii despre soluţia Graitec Advance
Descărcaţi broşura Advance Steel
Aflaţi mai multe despre noutăţile ultimei versiuni Advance Steel
Tehnologie BIM - sincronizare calcul - CAD


GRAITEC Advance: Produse
Modelarea şi detalierea
structurilor metalice sub AutoCAD®
  Modelarea şi detalierea structurilor din beton armat sub AutoCAD®   Calcul cu element finit şi dimensionarea structurilor din beton şi metal


GRAITEC Romania
Str. Samuil Vulcan Nr. 10, Sector 5, Bucureşti
Tel: 021 4100119     Fax: 021 4100124      Mobil: 0729 002 107
E-mail: sales@graitec.ro      Web: www.graitec.com/ro,
graitecromania.wordpress.com


Acest mesaj promoţional vă este trimis ca urmare a prezenţei adresei Dvs. de E-mail în cataloage şi site-uri publice, pentru că v-aţi înscris în baza de date sau a fost publicată într-unul din numeroasele ghiduri de afaceri existente în România. Pentru că înţelegem şi apreciem intimitatea Dvs., ne cerem scuze dacă acest mesaj ajunge la Dvs. dintr-o eroare. Pentru dezabonare din listă vă rugăm să apăsaţi aici.
Dacă doriţi să nu mai primiţi nici un fel de informaţie din partea GRAITEC, apăsaţi aici. Vă mulţumim!