Advance Design - Norme de proiectare romanesti in Advance Design; Modelare si calcul cu element finit conform normativelor romanesti in vigoare
Performant și inovativ
    Modelare, discretizare, calcul cu element finit și exploatarea rezultatelor

Conceput special pentru inginerii constructori, Advance Design oferă soluția de vârf pentru proiectarea și dimensionarea structurilor. Beneficiind de funcții avansate de vizualizare și redare grafică a structurii în plan sau în mediu 3D printr-o redare realistă, modelarea este intuitivă și facilă, integrată într-o interfață unică CAD.

Advance Design
deține un motor  avansat de discretizare în elemente finite cu 3, 4, 6 sau 9 noduri și instrumente de rafinare si  discretizare progresivă a structurilor. Capacitatea extinsă de calcul, numeroasele opțiuni  de vizualizare a rezultatelor  cât și posibilitatea parametrizării  notelor de calcul constituie instrumente avansate integrale de post-procesare.
Modelare, discretizare, calcul cu element finit și exploatarea rezultatelor
Proiectare conform normativelor românești aflate în vigoare
    Generator de încărcări climatice datorate acțiunii zăpezii

Generator de încărcări climatice datorate acțiunii zăpezii

Noul Cod de proiectare CR 1-1-3-2005 cuprinde principiile, elementele și datele de bază necesare pentru stabilirea încărcărilor din zăpadă în România, în acord cu dezvoltările din codurile de proiectare avansate (Eurocode 1 – EN 1991-1-3).

Advance Design integrează complet prevederile prevăzute de această normă în generatorul de încărcări climatice datorate acțiunii zăpezii. Utilizatorul are la dispoziție harta de zonare cu valorile caracteristice ale încărcărilor din zăpadă.


Valorile încărcărilor sunt direct influențate de forma acoperișului și de redistribuirea zăpezii cauzată de vânt. Datorită efectului acțiunii vântului, se creează cazuri separate de încărcare: încărcare din zăpadă neaglomerată și aglomerată.

Coeficienții de formă pentru încărcarea din zăpadă sunt determinați automat în funcție de geometria acoperișului (acoperiș cu o singură pantă, cu doua sau patru pante, acoperișuri plate).

Generator de încărcări climatice datorate acțiunii vântului
Generator de încărcări climatice datorate acțiunii zăpezii Generatorul climatic integrat in Advance Design consideră și efectele locale datorate prezenței obstacolelor cu înălțimea mai mică sau mai mare de 1 m, a parapeților sau altor obstacole situate la marginea acoperișurilor în zonele de dolie, coamă, creastă sau dispuse intermediar pe panta acoperișului, acoperind astfel toate situațiile curente prevăzute de norma românească.
    Generator de încărcări climatice datorate acțiunii vântului

Generator de încărcări climatice datorate acțiunii vântului

Advance Design generează încărcări climatice provenite din acțiunea vântului conform normei românești aflate în vigoare – NP 082-04.

Similar cu generatorul climatic pentru acțiunea zăpezii, utilizatorul are la dispoziție harta cu zonarea teritoriului Românei, de unde va alege într-un mod interactiv zona în care urmează să fie construită structura.

Încărcările depind de proprietățile vântului (viteza medie, caracteristicile vântului), de forma, dimensiunile și orientarea structurii față de direcția vântului, de proprietățile dinamice ale construcției, de amplasamentul structurii în mediul natural și construit învecinat.

Toți acești parametri sunt determinați în mod automat de generatorul climatic de care dispune Advance Design.

Situațiile curente prevăzute de normativul românesc sunt acoperite în totalitate de către Advance Design generându-se astfel încărcări provenite din acțiunea vântului pe acoperișuri (cu o singura, cu doua sau cu patru pante) dar și asupra pereților verticali ai structurilor.

Prin calculul coeficienților de presiune (coeficienți ce depind de zona pe care acționează vântul, de direcția acestuia și de forma acoperișului) se generează în mod automat încărcări ce reprezintă efectele locale de sucțiune sau presiune (în zonele de coamă, creastă sau dolie ale acoperișului sau în zona muchiilor verticale ale structurii).

Generator de încărcări climatice datorate acțiunii vântului

    Analiză seismică conform normativului românesc P100-1/2006

Analiză seismică conform normativului românesc P100-1/2006

Forțele seismice sunt determinate conform spectrelor normalizate de răspuns elastic prevăzute în P100-1/2006. Utilizatorul poate alege unul din spectrele definite în normativ sau poate să-și creeze un spectru nou care satisface condițiile de amplasament în care va fi realizată structura.
Analiză seismică conform normativului românesc P100-1/2006
    Generarea combinațiilor de încărcări conform normativului CR 0-2005

Advance Design
oferă posibilitatea de a genera automat combinații de încărcări stabilite prin intermediu normativului românesc, ce vor fi luate în considerare în analiza modelului structural. Gruparea efectelor structurale ale acțiunilor se face pentru calculul și verificarea la stări limită ultime și la stări limită de serviciu, ținându-se cont și de coeficientul de importanță al structurii.
    Expertiză pentru structuri din beton armat și metal

Expertiză pentru structuri din beton armat și metal
Advance Design are integrat modulul „Experți" de calcul al armăturii teoretice pentru toate elementele din beton armat conform STAS 10107/0-90.

Se pot propune soluții de armare ce vor fi verificate ulterior prin intermediul curbelor de interacțiune. Utilizatorul are la dispoziție o gamă extinsă de tipuri de secțiuni și o bază de date cu materiale conform normativelor românești.

Modulul „Expertiză Metal” este folosit pentru verificarea săgeților, flambajului și a voalării elementelor din oțel. Advance Design optimizează automat structurile metalice, propunând soluții noi de schimbare a secțiunii elementelor care nu satisfac anumite criterii și parametri impuși de către utilizator.

Expertiză pentru structuri din beton armat și metal

Pentru mai multe informații, vizitați www.graitec.com/ro
sau contactați Departamentul de Vânzări GRAITEC Roumanie (tel. / fax: 021.410.01.19 / 021.410.01.24)