GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul


Consecvent principiilor de a furniza soluții integrate CAD - calcul ce permit utilizatorilor realizarea proiectelor la un nivel calitativ optim și într-un timp cât mai scurt, GRAITEC a investit în dezvoltarea capabilităților de transfer de informații între pachetele software specifice.

În acest sens, GRAITEC a dezvoltat o tehnologie dedicată înglobată în componenta GTC (Graitec Transfer Center), o nouă inovație în domeniul utilizării interoperabile a programelor de CAD / CAE, reprezentând un pas importat în crearea și manipularea modelelor informatice (BIM).

Graitec Transfer Center
Conceptul de BIM (Building Information Model), promovat de o serie de firme printre care și Autodesk, înglobează reprezentarea digitală a procesului de proiectare a unei structuri, având scopul de a facilita schimbul de date în format digital. BIM reprezintă modelul informatic al unei structuri, care poate fi utilizat atât de arhitecți, dar și de inginerii proiectanți sau de desenatori.

Componenta GTC (înglobată de altfel în toate produsele GRAITEC Advance), ce are la bază tocmai un astfel de model informatic al structurii, este o componentă software specializată în transferul inteligent de date, capabilă să memoreze modelul structurii într-un format standard și, de asemenea, să permită sincronizarea a două modele structurale ce au evoluat diferit în medii de lucru independente.

Sincronizarea modelelor este realmente o noutate în pachetele software de profil; pe scurt, odată terminată modelarea structurii, se poate lucra în paralel la calcul și detaliere, modificările efectuate asupra structurii putând fi transferate fără probleme între pachetele software dedicate.

Formatul GTC a fost de asemenea conceput pentru a integra obiectele comune modelelor create cu programele de CAD și calcul (Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel, Arche, Effel, și Revit Structure), dar și pentru a permite transferul de date în și din alte formate compatibile (IFC2.X3, CIS/2, SDNF, PSS, KISS).

Procesul de proiectare a structurilor presupune, printre altele, multe modificări și operații repetitive. Cu ajutorul tehnologiei GTC, toate modificările realizate asupra aceluiași model de către utilizatori diferiți (desenatori tehnici, ingineri proiectanți etc.) sunt sincronizate, economisind astfel timp și resurse.

Exemplu:
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul Având la bază modelul furnizat de arhitect, desenatorul realizează modelul cu ajutorul unui program CAD (Advance Concrete, Advance Steel, Revit Structure).
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul Din aplicația în care s-a conceput modelul structural, exportă modelul obținut în format GTC.
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul Inginerul proiectant importă fișierul GTC într-o aplicație de calcul (Advance Design, Arche, Effel).
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul După ce a realizat calculul și optimizarea structurii, inginerul proiectant exportă modelul structural modificat în formatul GTC.
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul Desenatorul, deși poate între timp a lucrat pe modelul existent (executând fie nodurile în cazul unei structuri metalice, fie planurile de armare ale unor componente structurale), primește acest fișier GTC și, utilizând funcția de sincronizare, identifică modificările realizate în aplicația de calcul.
El poate accepta sau respinge modificările dorite, și, în final, își poate actualiza modelul inițial.
GRAITEC Advance - Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul Această succesiune de operații se poate repeta de mai multe ori, utilizând GTC ca mijloc de transfer al modelului între aplicații.
Sincronizarea modelelor cu ajutorul GTC (Graitec Transfer Center)

Acest exemplu reprezintă una din situațiile des întâlnite în practică. În același context, putem aminti și de situația structurilor metalice pentru care, după terminarea calculului, s-a început detalierea, ulterior remarcându-se faptul că structura mai poate fi optimizată.

Avantajele utilizării tehnologiei GTC dezvoltată de GRAITEC se regăsesc în evitarea operațiilor repetitive printr-o re-utilizare optimă a datelor deja existente. De asemenea, se reduce numărul de erori prin asistența acordată la gestionarea modificărilor realizate între mai mulți utilizatori și aplicații CAD/CAE diferite.

Mai multe informații despre formatul GTC puteți găsi aici.

O prezentare video a sincronizării poate fi găsită aici, unde se poate remarca cum un model Advance Steel poate fi sincronizat cu programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Astfel, utilizatorul poate modifica același model, atât în programul de modelare (Advance Steel), cât și în programul de calcul și analiză (Advance Design). Modelul poate fi sincronizat apoi cu rezultatul analizei, evitându-se astfel riscul pierderii unor date (de ex.: prin adăugare, modificare, ștergere).

Mai multe informații despre produsele GRAITEC Advance puteți găsi aici.

Pentru mai multe informații, vizitați www.graitec.com/ro
sau contactați Departamentul de Vânzări GRAITEC Roumanie (tel. / fax: 021.410.01.19 / 021.410.01.24)