Graitec va participa la cea de-a VII-a ediție a Expoziției Naționale de Construcții și Instalații Camex Timișoara

GRAITEC
va participa la cea de-a VII-a ediție a Expoziției Naționale de Construcții și Instalații Camex Timișoara, ce va avea loc în perioada
27-30 septembrie 2007. Cu peste 350 de participanți, expoziția reunește importante firme din domeniul construcțiilor.

Camex Timișoara și-a dobândit deja o tradiție, fiind în topul primelor 3 evenimente expoziționale de construcții din țară. Vă așteptăm să ne vizitați la Centrul Regional de Afaceri, Sala Olimpia pentru a participa la prezentările programelor GRAITEC și a beneficia în același timp de ofertele promoționale valabile pe perioada târgului.
Totodată clienții GRAITEC vor putea beneficia de cursuri gratuite pentru noile versiuni ale programelor Advance
Advance Design

Dezvoltat pentru birourile de proiectare și firmele de construcții, Advance Design este un program de calcul structural prin metoda elementelor finite și de dimensionare pentru construcțiile din beton armat și din metal, în conformitate cu normele românești în vigoare.
 
Advance Design : program de calcul cu element finit si dimensionare a structurilor de beton si metal, inclusiv generarea automata a notelor de calcul
Ce vă oferă Advance Design
 Funcții de modelare ușoară, rapidă și precisă a structurii
Funcții avansate de vizualizare și redare grafică în plan sau în 3D
Cataloage de materiale și de secțiuni disponibile pentru modelarea structurii, cu
    posibilitatea definirii de secțiuni si materiale utilizator
Instrumente de generare automată a elementelor structurii (cadre, arce, etc.)
Funcții de generare automată a încărcărilor și a combinațiilor de încărcări
Motor de discretizare avansat: discretizare de tip "grilă" sau "Delaunay", elemente
    finite cu 3, 4, 6 sau 9 noduri, instrumente de rafinare a discretizării...
 Adaptat normativelor românești aflate în vigoare
Numeroase opțiuni de vizualizare a rezultatelor: pe elementele structurale, în
    animație, ca note de calcul, etc.
 Funcții avansate de dimensionare și verificare pentru structurile din beton armat și
    structurile metalice
Un generator performant de note de calcul
Gestionare avansată a documentelor proiectului (vederi salvate, exploatări de
    rezultate, note de calcul)
Advance Steel

Program de modelare geometrică și desenare dedicat construcțiilor metalice pe platformă AutoCAD.
Advance Steel este un program accesibil care automatizează procesul de desenare (detalierea, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum și crearea fișierelor cu comandă numerică.
 
Ce vă oferă Advance Steel
 Modele tipice de construcții metalice (scări drepte, scări în spirală, scări
   mobile, balustrade...)
Tehnologie avansată de creare a nodurilor, cu posibilitatea definirii de
   noduri personalizate
Gamă diversă de biblioteci de materiale, secțiuni, șuruburi...
Poziționarea șuruburilor, găurilor și șuruburilor cu filet
Piese de conexiune cu sudură
Numerotarea automată a pieselor și ansamblurilor
 Funcții de verificare: coliziuni între elemente
Planșe de detalii automat etichetate și dimensionate
 Generarea automată a listelor de materiale și a fișierelor cu comandă
    numerică
Liste cu șuruburi, plăci, grinzi, …
Personalizarea listelor (inserarea unui logo, editarea coloanelor, sortarea
    conținutului...)
Export în format MS Excel , PDF
Compatibilitate CIS/2
Advance Steel : Program pentru Proiectarea structurilor metalice si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD
Advance Concrete

Program pentru desenarea structurilor din beton armat cu realizarea automată a desenelor de execuție și a planurilor de cofraj și armare pe platformă AutoCAD.
Integrat 100% sub AutoCADź, beneficiind de o gamă variată de instrumente și funcții de modelare, Advance Concrete facilitează crearea unui model structural exact și generează apoi în mod automat toate desenele și planurile de execuție.
 
Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD
Ce vă oferă Advance Concrete
 Modelare 3D a structurilor din beton la fel de simplă ca desenarea în plan
Gamă completă de elemente structurale (dale, grinzi, stâlpi, pereți,
    fundații...)
Cataloage de piloni, conținând parametri de proiectare conform
   standardelor
Gamă completă de deschideri (uși, ferestre, nișe...), goluri
    (dreptunghiulare, circulare, poligonale...), paletă de plase sudate
Biblioteci de armături (bare drepte, agrafe, etrieri circulari, rectangulari)
Armarea parametrică a elementelor standard (grinzi continue, stâlpi,
    deschideri...)
 Vizualizarea armăturilor în 3D
Crearea automată a planurilor de cofraj și de armare: elevații,
    perspective, secțiuni, planuri de fundații.
 Generarea automată a extraselor de materiale
Vederi izometrice, în perspectivă și în plan
Toate funcționalitățile AutoCAD pentru vizualizarea și editarea modelului
Posibilitatea de previzualizare a modificărilor efectuate în timp real
Effel, Arche
 
Effel

Soluție pentru calculul structurilor metalice sau din beton cu ajutorul metodei elementelor finite. Effel integrează module de proiectare specializată pentru construcțiile din beton armat și metal, care permit verificarea și optimizarea structurilor în funcție de normele de proiectare dorite (STAS, EUROCODE...).

 Biblioteci de profile internaționale (ARBED, CSA, OTUA ...)
Posibilitatea generării automate de structuri standard (cadre, bolți, etc)
Generarea automată a încărcărilor pe structură (greutatea proprie, sarcinile
    climatice, acțiunile seismice, etc)
Discretizarea structurii prin metoda elementelor finite
Un motor de calcul dinamic
Analiza statică și dinamică a structurii (moduri proprii de vibrație, seism,
    vibrații, șocuri...)
 Calculul stabilității generale; calcul neliniar
Vizualizarea rezultatelor pe structura deformată (deplasări, eforturi, tensiuni)
 Indică inconsistențele modelării și propune soluții tehnice viabile
Rapoarte detaliate, cu posibilitatea exportului către Microsoft Word sau
    Microsoft Excel
Arche
Program pentru proiectarea și armarea construcțiilor din beton. Arche este un pachet software de analiză cu elemente finite care permite predimensionări, calcularea distribuției eforturilor, analiza modală și seismică a structurii, crearea automată a planurilor de armare.
Modelarea structurii din beton și predimensionarea elementelor
Calculul distribuției eforturilor
Analiza modală și seismică a structurii
Producerea automată de note de calcul, măsurători și estimări de cost
 Module de armare destinate conceperii, analizei și creării automate a planurilor
    de armare pentru construcțiile din beton armat (stâlpi, grinzi, pereți, fundații...)
Dispoziții constructive în conformitate cu normele de proiectare antiseismică
 CAD integrat pentru retușarea planurilor
Instrumente pentru analiza proprietăților fiecărei secțiuni geometrice pentru a
    efectua calculul teoretic și a crea listele de armături
Effel : un program de calcul cu elemente finite pentru structuri de beton, metalice sau de lemn, care ofera un mediu complet pentru analiza structurala; Arche : Analiza structurala a cladirilor din beton armat si producerea automata a desenelor de executie
Locație

Locatie Graitec: ne puteți găsi la Sala Olimpia, standul cu numărul 168

Ne puteți găsi la Sala Olimpia, standul cu numărul 168.

Pentru mai multe informații despre expoziție, organizatori și participanți, vă rugăm să accesați: http://www.camex.ro/

Vă așteptam să ne vizitați!

Pentru mai multe informații, vizitați www.graitec.com/ro
sau contactați Departamentul de Vânzări GRAITEC Roumanie (tel. / fax: 021.410.01.19 / 021.410.01.24)

Advance Design : program de calcul cu element finit si dimensionare a structurilor de beton si metal, inclusiv generarea automata a notelor de calcul Advance Design : program de calcul cu element finit si dimensionare a structurilor de beton si metal, inclusiv generarea automata a notelor de calcul Advance Steel : Program pentru Proiectarea structurilor metalice si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD Advance Steel : Program pentru Proiectarea structurilor metalice si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD