O pliku opcji

 

Plik opcji jest plikiem z rozszerzeniem .opt i określoną zawartością. Za pomocą pliku .opt administrator może zezwolić/odmówić użycia określonego pakietu użytkownikowi/hostowi.


Dla wszystkich aplikacji Graitec plik opcji można utworzyć za pomocą narzędzia Menedżer licencji sieciowej (Server License Utility). Plik opcji nosi nazwę GRAITEC.opt i jest tworzony w tym samym folderze co plik licencji.

 

Uwaga: Plik opcji można utworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu, zgodnie z określoną składnią (jak opisano w dokumentacji FLEXnet). Plik opcji musi nazywać się GRAITEC.opt i musi zostać utworzony w tym samym folderze co plik licencji.

 

Tworzenie pliku opcji

Plik opcji można utworzyć za pomocą narzędzia Menedżer licencji sieciowej (Server License Utility):

1. Uruchom Menedżer licencji sieciowej (Server License Utility).
2. W pierwszym oknie dialogowym wybierz Ustaw, którzy użytkownicy/komputery mogą korzystać z licencji i kliknij Dalej.

 

Opcja zarządzania wykorzystaniem licencji

Menedżer Licencji Serwerowej \endash Opcja zarządzania wykorzytsaniem licencji

 

 

 

3. W następnym kroku okna dialogowego zdefiniuj reguły dla pliku opcji. Dla każdej zainstalowanej licencji sieciowej na komputerze serwera licencji wykonaj następujące ustawienia:

- Aby zapewnić pojedynczemu użytkownikowi lub hostowi korzystanie z licencji, wybierz INCLUDE.
- Aby odmówić użytkownikowi lub hostowi korzystania z licencji, wybierz EXCLUDE.

 

4. Kliknij Dalej.
5. Kliknij Tak, aby potwierdzić.


Zdefiniowane reguły zostaną zapisane w pliku opcji a Serwer licencji zostanie zrestartowany; ograniczenia zostaną zastosowane natychmiastowo.


Ostrzeżenie: Wszystkie ograniczenia w pliku opcji zostaną nadpisane.

 

Potwierdzanie zdefiniowanych reguł

Menedżer licencji serwerowej \endash Potwierdzanie zdefiniowanych reguł

 

 

 

Reguły dla pliku opcji

Tabela w oknie dialogowym listuje zdefiniowane reguły. Każda linia w tabeli odpowiada regule.

Lista reguł dla pliku opcji

Menedżer licencji serwerowej – Lista reguł dla pliku opcji

 

Nazwa produktu: Wybierz licencję sieciową, którego dotyczy ograniczenie.

Jeśli jako produkt wybrano Wszystkie, utworzone ograniczenie dotyczy wszystkich licencji zainstalowanych na serwerze licencji.

Typ: Wybierz, czy ograniczenie (EXCLUDE/INCLUDE) dotyczy użytkownika czy hosta:


Operacja: Określa operację w pliku opcji (uprawnienia i ograniczenia).

Reguły funkcji INCLUDE mogą być przydatne w sytuacji gdy tylko wybrani użytkownicy powinni mieć dostęp do licencji. W takim przypadku zamiast wykluczać wszystkich innych użytkowników, można użyć instrukcji INCLUDE do określenia osób, które mogą uzyskać dostęp. Każdy kto nie znajdzie się w instrukcji INCLUDE nie ma możliwości korzystania z danego pakietu.

Host/Użytkownik: Wybierz nazwę komputera lub nazwę użytkownika zgodnie z wyborem w kolumnie Typ.

Na rozwijalnej liście znajdują się wszystkie nazwy hostów lub użytkowników dostępnych w sieci lokalnej. Na przykład, jeżeli w kolumnie Typ wybrano HOST rozwijalna lista zawiera wszystkie nazwy hostów z sieci lokalnej.

 

Przykład:

Aby ograniczyć dostęp do licencji Advance Design Premium dla użytkownika Smith, należy wprowadzić następujące ustawienia:

Lista reguł dla pliku opcji

Menedżer licencji sieciowej – Lista reguł dla pliku opcji


 

Usuwanie reguł

Wszystkie reguły zdefiniowane w pliku opcji mogą zostać usunięte:

 

 

 

Powiązane tematy