Imobil locuinţe şi birouri
Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri
Software utilizat: Advance Design
Locaţie: Str. Turturelelor, nr. 62, sector 3, Bucureşti, România

Proiectant general: SC Arhitect Studio CN SRL
Proiectant rezistenţă: SC RALFPROIECT SERV SRL
Verificare A1: SC BetaXpert SRL

Descrierea proiectului:
Imobilul cu destinaţia locuinţe şi birouri are un regim de înălţime suprateran P+8E+9E retras +10E retras şi două aripi, una cu P+2E, spre stradă (cu nivelurile aliniate cu ale construcţiei existente din str. Vulturilor, nr. 98A) şi o alta cu P+4 etaje, către spate.
Pe cele două direcţii principale, suprastructura clădirii are 3 deschideri, două de 5,40 m. şi una de 7,65 m. sau 6,90 m. (ultima deschidere pentru aripile P+2E, respectiv P+4E) şi 7 travei de 6,30 m. La cele două subsoluri, pe perimetru, există în plus travei sau deschideri cu dimensiuni variabile, în funcţie de necesităţile funcţionale şi forma terenului.

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România

Imobil locuinţe şi birouri, Bucureşti, România