Autodesk Advance Steel : Program dedicat detalierii construcţiilor metalice

Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel este special conceput pentru inginerii proiectanţi şi desenatori ce au nevoie de un program complex şi uşor de folosit pentru modelarea 3D a structurilor metalice şi care automatizează procesul de desenare (detaliere, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor NC. Autodesk Advance Steel sporeşte vizibil productivitatea şi calitatea planşelor şi reduce numărul erorilor.
Autodesk Advance Steel face parte din pachetul GRAITEC Advance, ce integrează tehnologia BIM.

Autodesk Advance Steel este compatibil cu Windows 7 Autodesk Advance Steel este compatibil cu Windows 8

Autodesk Advance Steel Demo Tour


Autodesk Advance Steel : Program pentru Proiectarea structurilor metalice şi realizarea desenelor de execuţie

Clic pe imagine pentru a urmări
Autodesk Advance Steel Demo Tour

Vizionati tutoriale GRAITEC AdvanceDownload fişier video WMV

Pe parcursul acestei prezentări ne propunem să facem o scurtă incursiune asupra principalelor functionalităţi ale programului de modelare şi detaliere pentru structuri din metal, Autodesk Advance Steel.

Autodesk Advance Steel face parte din soluţia globală de proiectare Graitec Advance. Autodesk Advance Steel este un program de modelare geometrică şi desenare dedicat construcţiilor metalice. Advance este un program accesibil care automatizează procesul de desenare (detaliere, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică.

  Acesta este un exemplu practic de modelare a unei structurii de tip HALĂ. Am optat pentru acest tip de structură pentru a putea evidenţia pe parcursul scurtei noastre prezentări principalele funcţionalităţi, dar şi avantajele utilizării programului Autodesk Advance Steel:
 • Modelare 3D simplă şi intuitivă
 • Îmbinări predefinite
 • Detaliere automată
 • Verificare îmbinări după Eurocodes 3
 • Crearea şi actualizarea automată a documentelor
 • Tehnologie Multi-User pentru stocarea şi accesarea datelor unui model structural
 • Software simplu şi intuitiv
 • Îmbunătăţirea calităţii globale a proiectului
 • Siguranţa în procesul de detaliere

Dedicat 100% construcţiilor metalice


Autodesk Advance Steel : modelare a structurilor metalice Autodesk Advance Steel sporeşte eficienţa activităţii de proiectare (modul singular sau multi-user) oferind o bibliotecă vastă de elemente inteligente, îmbinări şi unelte specifice pentru crearea structurilor standard, scări, balustrade şi alte confecţii metalice.

Autodesk Advance Steel generează automat planurile de execuţie cu ajutorul instrumentelor inteligente pentru cotarea şi etichetarea elementelor.

Autodesk Advance Steel integrează tehnologia GRAITEC BIM, automatizând întregul proces de proiectare, de la modelare până la detaliere şi fabricaţie.

Glacier cableway
Model oferit de Bitschnau Stahl & Anlagenbau

Proiectarea structurilor


Autodesk Advance Steel accelereaza şi eficientizeaza proiectarea

Model oferit de PKD (Republica Cehă)

Autodesk Advance Steel accelereaza şi eficientizeaza proiectarea

Toate instrumentele au scopul de a accelera şi eficientiza proiectarea, crearea unui model cât mai exact din punct de vedere geometric, fiind importantă pentru că Advance va genera secvenţial toate desenele şi planurile de execuţie pornind de la modelul creat.

În prima fază, Autodesk Advance Steel oferă utilizatorului o bibliotecă completă de elemente structurale şi de funcţii precum:
 • Grinzi standard
 • Profile standard
 • Ansambluri din metal (scări, balustrade, scări mobile... inclusiv îmbinări)
 • Grinzi sudate, curbe şi grinzi cu secţiune variabilă
 • Ustensile pentru gestionarea plăcilor
Autodesk Advance Steel oferă utilizatorului o bibliotecă completă de elemente structurale

Model oferit de DANTU Drafting
(Africa de Sud)

Autodesk Advance Steel oferă utilizatorului o bibliotecă completă de elemente structurale

Model oferit de Ets J-C FASSLER (Franţa)


Autodesk Advance Steel permite atât lucrul în 2D, cât şi în 3D, în funcţie de necesităţile şi tipul proiectului. Toate funcţionalităţile CAD® sunt aplicabile entităţilor Advance (puncte snap, puncte de prindere, copiere, extindere...)

Autodesk Advance Steel dispune biblioteci de noduri personalizabile

În faza a doua, Advance dispune de categorii de îmbinări predefinite (peste 300 de îmbinări), existând posibilitatea de a crea îmbinări specifice utilizând instrumente ce permit:

 • Secţionarea sau decuparea obiectele de bază (profile şi plăci, crestare, decupaje circulare, dreptunghiulare sau în orice formă, asocierea a două grinzi...)
 • Poziţionarea şuruburilor, găurilor şi şuruburilor cu conectorilor
 • Crearea sudurilor
Autodesk Advance Steel - Galerie de îmbinări

Noua Galerie de îmbinări include următoarele funcţionalităţi:

Autodesk Advance Steel offers libraries of customizable automatic joints

Model oferit de SST-Ing.-Büro
(Germania)

 • Centralizarea tuturor îmbinărilor disponibile
 • Previzualizarea îmbinării selectate
 • Posibilitatea de a selecta şi utiliza îmbinarea dorită direct din galeria de îmbinări

Advance realizează numerotarea automată a pieselor şi ansamblurilor. Advance mai pune la dispoziţie funcţii de verificare: coliziuni între elemente, posibilitatea accesului sculelor la o anumită piesă şi coerenţa numerotării elementelor ( în faza de uzinare, livrare şi asamblare)...

Autodesk Advance Steel beneficiază de o tehnologie avansată ce accelerează şi automatizează procesul de creare a îmbinărilor. Când se creează o îmbinare, Advance analizează contextul în cadrul structurii şi verifică dacă o situaţie similară a mai fost întâlnită în trecut şi propune îmbinarea cea mai potrivită din categoria dorită, luând în calcul integritatea sa structurală. (*Valabil doar pentru anumite tipuri de îmbinări şi pentru anumite standarde.)

Autodesk Advance Steel: Noul motor de calcul al imbinarilor Verificarea imbinarilor cu Autodesk Advance Steel. Clic pe imagine pentru a vizualiza prezentarea video.

Noul motor de calcul al îmbinărilor

De la versiunea 2009, Autodesk Advance Steel poate realiza calculul tipurilor comune de îmbinări metalice, integrând prevederile normativelor pentru calculul şi dimensionarea structurilor cu schelet metalic EUROCODE 3 şi AICS. Utilizatorul poate specifica eforturile (kip) pentru îmbinarea dorită, apoi Autodesk Advance Steel realizează rapid calculul îmbinării. Datele despre cantitatea şi tipul corespunzător de şuruburi, grosimea plăcii etc. sunt introduse în mod automat în model, iar un raport complet de calcul al îmbinării poate fi generat printr-un singur clic!

Află mai multe informaŢii Aflaţi mai multe despre calculul îmbinărilor metalice conform Eurocode 3 în Autodesk Advance Steel...

Confecţii metalice


Autodesk Advance Steel modelează cu uşurinţă elemente din plăci îndoite. De exemplu, din doar două clic-uri puteţi crea un element de formă conică din două obiecte CAD (cerc, pătrat, etc) sau din două profile cu diametre diferite.
Planurile acestor elemente se pot obţine automat, împreună cu reprezentarea lor desfăşurată.

Autodesk Advance Steel modelează cu uşurinţă elemente din plăci îndoite Autodesk Advance Steel modelează cu uşurinţă elemente din plăci îndoite

Model oferit de PlanungsbüroHeuer (Germania)

Model oferit de Solespam (Franţa)


Modul de lucru multi-user


Cu ajutorul tehnologiei ”Model Share”, utilizatorii programului Autodesk Advance Steel pot adopta modul de lucru multi-user ce le va permite micşorarea substanţială a timpului alocat proiectelor

Autodesk Advance Steel: Modul de lucru multi-user

Pachetul Autodesk Advance Steel Premium oferă o funcţionalitate multi-user sigură şi flexibilă ce permite:
 • Optimizarea timpului de realizare a unui proiect amplu (mai mulţi utilizatori pot lucra simultan in acelaşi fişier DWG)
 • Performanţe de afişare îmbunătăţite (instrumente ce permit vizualizarea doar a elementelor selectate)
 • Flexibilitate ( îmbinările pot fi create între elemente ce au fost modelate de utilizatori diferiţi)
 • Securitate (doi utilizatori nu pot modifica simultan un element)
 • Informare (utilizatorul este informat în timp real asupra modificărilor aduse unui element)

Funcţionalitatea multi-user este inclusă în pachetul Autodesk Advance Steel Premium

Crearea automată a desenelor


Autodesk Advance Steel : crearea automată a desenelor de execuţie şi planurilor generale După terminarea modelării geometrice, Advance oferă o diversitate de funcţii automate pentru crearea tuturor desenelor de uzinare şi planurilor de montaj. Utilizatorul are posibilitatea de a alege o paletă diversă de formate (de exemplu ANSI A-E) şi diferite formate de modele. Fiecare planşă detaliată este creată ca un fişier individual DWG. Planşele de detalii sunt automat etichetate şi dimensionate. Utilizatorul poate personaliza planşele în funcţie de exigenţele sale, cu ajutorul Managerului de stiluri de desenare.

Crearea automată a perspectivelor izometrice, desenelor în plan, elevaţii

Model oferit de DANTU Drafting (Africa de Sud)


Planuri de ansamblu

 • Crearea automată a vederilor izometrice asupra structurilor cu diferite posibilităţi de adnotare
 • Elevaţiile, planurile de ancoraj sau planurile de montaj sunt completate automat cu adnotaţii şi cote.
 • Funcţii pentru crearea automată a vederilor suplimentare pentru situaţii specifice cum ar fi detaliu de ancoraj a stâlpilor în fundaţii sau detalii de prindere a stâlpilor pe placa de bază.
 • Flexibilitatea în alegerea regulilor pentru stilurile de reprezentare a detaliilor sau planurilor.
Autodesk Advance Steel: Crearea automata a planurilor de ansamblu Autodesk Advance Steel: Crearea automata a planurilor de ansamblu
Model oferit de Konstruktoriu
cechas (Lituania)
Model oferit de Marshall Stairs
(Marea Britanie)
Autodesk Advance Steel: Crearea automata a planurilor de ansamblu Autodesk Advance Steel: Crearea automata a planurilor de ansamblu
Model oferit de Heurtey Petrochem
(România)
Desfăşurarea automată a unei scări spiralate
Desene de execuţie

 • Crearea desenelor de uzinare pentru toate piesele şi ansamblurile.
 • Crearea automată a tuturor desenelor pentru o structură utilizând procese de desenare.
 • Toate piesele sunt automat cotate şi adnotate cu informaţiile dorite de utilizator.
 • Cotarea se poate realiza fie cu cote relative, fie cu cote absolute, respectiv amândouă.
 • Funcţionalităţi pentru generarea desfăşuratei necesare realizării elementelor tubulare, din tablă trasă la rece.
 • Secţiunile necesare pentru ansambluri sunt create automat.

Finisarea desenelor

 • Crearea automată a secţiunilor prin specificarea liniei de secţiune.
 • Posibilităţi de modificare a scării de desenare şi prezentare a detaliilor in desen.
 • Cotele suplimentare, spre exemplu, cote de tip arc sau unghiulare pot fi create automat sau modificate de către utilizator.
 • Cotarea se poate realiza fie cu cote relative, fie cu cote absolute, respectiv amândouă.
 • Adăugarea facilă de adnotaţii suplimentare.

Gestionarea documentelor


Soluţii oferite: liste de materiale, liste, fişiere NC... Toate acestea pot fi personalizate.Autodesk Advance Steel include un Manager de documente Când modelul este finalizat, pot fi create extrasele de materiale şi fişierele NC pot fi create. Utilizatorul poate alege diferite formate predefinite sau să creeze propriul său format.

Managerul de documente din Autodesk Advance Steel centralizează toate documentele produse (planuri, extrase de materiale, fişiere pentru maşini cu comandă numerică). Este un instrument integra,t cu o interfaţă intuitivă, ce permite gestionarea şi verificarea desenelor, a vederilor de detalii şi pentru tipărirea extraselor de materiale.

Autodesk Advance Steel creează automat "norişori" de revizie pentru un control mai bun al elementelor modificate în urma actualizarii planşelor cu număr de revizie.

Producţie / Fabricaţie

GRAITEC este membru activ în Comitetul de standardizare DStV, iar pachetele noastre software generează fişiere pentru maşini cu comandă numerică compatibile 100% cu majoritatea producătorilor nord-americani precum şi din lumea întreagă. Următorii producători au confirmat compatibilitatea deplină cu standardul DStV şi cooperează cu noi pentru eficientizarea procesului de trecere de la stadiul de proiect în etapa de fabricaţie.

Daito USA Peddinghaus Corporation Kaltenbach, Inc. FastCAM.

FastCAM. Vernet Vernet Vernet Lantek

De asemenea, Autodesk Advance Steel poate utiliza fişiere în format KISS ("Keep It Simple, Steel") pentru a transfera date din model şi listele de materiale către aplicaţiile specifice utilizate în cadrul etapei de fabricaţie. Autodesk Advance Steel a primit certificarea FABTROL pentru transferul de date folosind formatul de fişier KISS.

Autodesk Advance Steel a obţinut certificarea Microsoft Client şi MS Office compliant, care atestă calitatea şi adaptabilitatea la soluţiile platformei Microsoft. Testele, definite în cadrul programului Microsoft Platform Test for ISV Software Solutions, au fost realizate de către VeriTest, departamentul de testare al companiei Lionbridge Technologies.

Compatibilitate 100% AutoCAD® !


Compatibil AutoCAD 2014Compatibil ADT 2014
Datorită utilizării tehnologiei ObjectARX®, instrumentele propuse de Advance vă permit coroborarea puterii CAD a AutoCAD® şi Architectural Desktop® la experienţa GRAITEC în domeniul modelarii clădirilor. Toată puterea tehnologiei Autodesk este pusă în slujba utilizatorului, furnizându-i o diversitate de obiecte profesionale ca: grinzi, stâlpi, bare pentru care se pot aplica funcţiile standard (copiere, inserare, extindere, tăiere după o limită, alungire...). Advance este un program 100% integrat tehnologiei Autodesk, folosindu-se de instrumentele de bază ale AutoCAD® şi Architectural Desktop®, GRAITEC fiind ADN (Dezvoltator de Aplicaţii Autodesk) din 1997.

Tehnologie BIM: integrarea şi sincronizarea programelor GRAITEC

GRAITEC Transfer Center – Interoperabilitatea programelor de CAD / CalculToate programele GRAITEC pot comunica acum cu uşurinţă prin intermediul noului format BIM, care permite transferul modelelor între aplicaţii, precum şi sincronizarea modelelor, fără a pierde informaţii şi fără a fi necesară reintroducerea datelor.

Descoperiţi cum soluţiile GRAITEC sunt compatibile cu Autodesk Revit Structure
Disponibilitatea funcţionalităţilor prezentate mai sus este diferită în funcţie de pachetul comercial achiziţionat.

Articole tehnice Autodesk Advance Steel


Alfați mai multe detalii despre funcționalitățile Autodesk Advance Steel citind aceste articole: