Advance Design : un program de calcul cu element finit si dimensionare a structurilor de beton si metal, inclusiv generarea automata a notelor de calcul


Need help?

Te putem ajuta?

Advance Design

Conceput special pentru inginerii constructori, Advance Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor din metal, beton sau lemn, conform celor mai noi prevederi ale Eurocodurilor (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 şi EC8).
Modelare intuitivă şi facilă, putere de calcul, expertiză specializată de nivel superior, automatizarea exploatărilor grafice şi a notelor de calcul detaliate. Cu Advance Design treceţi într-o nouă etapă a proiectării asistate de calculator!


Testaţi Advance Design GRATUIT! Comandă acum Advance Design!
Advance Design este compatibil cu Windows 7 Advance Design este compatibil cu Windows 8

Advance Design Demo Tour


Pe parcursul acestei prezentări ne propunem să facem o scurtă incursiune asupra principalelor funcţionalităţi ale programului de calcul cu element finit, Advance Design.

Conceput special pentru inginerii constructori, ADVANCE Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor conform celor mai noi prevederi ale codurilor europene de proiectare (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 şi EC8). Având la dispoziţie o gamă vastă de instrumente de modelare, discretizare, calcul cu elemente finite, dimensionare şi optimizare structurală, Advance Design este un program performant şi totodată uşor de utilizat.

  Acesta este un exemplu practic pentru calculul, dimensionarea şi optimizarea unei structuri de tip HALĂ. Am optat pentru acest tip de structură pentru a putea evidenţia pe parcursul scurtei noastre prezentări principalele funcţionalităţi, dar şi avantajele utilizării programului Advance Design:
 • Modelare rapidă
 • Interfaţă intuitivă
 • Generarea automată a combinaţiilor de încărcări conform normativului românesc
 • Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă
 • Note complete de calcul
 • Integrare CAD / Calcul
 • Sincronizarea modelului structural
 • Proiectare conform normativelor româneşti şi europene

Modelare rapidă


Modelare rapida Advance Design permite crearea rapidă a tuturor tipurilor de elemente necesare pentru realizarea unui model structural: elemente structurale, reazeme, încarcări...toate acestea fiind uşor de parametrizat şi de adaptat: excentricităţi numerice, cabluri pretensionate, secţiuni variabile...
 • Noţiunea de nivel: permite crearea unui stâlp printr-un clic, a unui perete prin 2 clic-uri
 • Template-uri parametrizabile pentru proprietăţile elementelor liniare sau plane
 • Punctele de prindere ale elementelor permit realizarea acţiunilor de: alungire, ajustare, copiere, deplasare...
 • Ferestre de vizualizare multiple care permit lucrul simultan din mai multe unghiuri şi moduri de vizualizare
 • Linie de comandă şi posibilitatea de înregistrare sau redare a unui script de comenzi
 • Afişare în mod "liniar", "feţe opace" sau "redare realistă" 
 • Definirea elementelor într-un plan de lucru 2D sau într-un plan de lucru definit de către utilizator (Cartezian sau polar)
 • Bara de instrumente BIM Center permite accesul rapid la toate funcţiile de import / export / sincronizare prin intermediul unor formate precum: GTC (fişie standard GRAITEC), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DXF...
Generatorul climatic şi cel pentru analiza seismică crează încărcările în mod automat
 • Generator climatic 2D & 3D pentru determinarea autoamta a incarcarilor climatice din vânt și zăpadă
 • Instrumente de control și corecție a modelului geometric ( control conectivitate, noduri magnetice, auto-tăiere și auto-relimitare proiecție într-un plan...).
 • Crearea rapidă a spectrelor de răspuns
 • Definirea analizei dinamice temporale

Norme de proiectare internaţionale


ADVANCE Design integrează ultimele prevederi ale Eurocodurilor (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 și EC8), incluzand mai multe anexe nationale, dar si prevederile normelor de proiectare americane și canadiene (pentru proiectare elementelor din beton armat sau a structurilor metalice):
 • Generarea automată a spectrelor de răspuns, conform EC8.
 • Încărcări din vânt şi acumulări de zapadă în cazul acoperişurilor drepte, cu una sau mai multe pante, cu mai multe deschideri, acumulari din zapadă, structuri cu deschideri predominante, copertine
 • Gestionarea facilă a cazurilor şi a combinaţiilor de încărcări.
 • Verificarea la foc a elementelor din beton armat, metal și lemn
 • Verificarea îmbinărilor în concordaţă cu EC3 şi norma americană (AISC).
 • Dimensionarea şi verificarea elementelor din beton armat şi metal, în conformitate cu normele americane* (ACI 318-08 şi AISC).
 • Verificarea la străpungere (EC2)
 • Verificarea nodurilor cadrelor din beton armat (Capacity Design – EC8 și EC2)
În versiunea ADVANCE Design 2014 au fost implementate si ale prevederi ale normativelor de proiectare:
 • Calculul ariei reale (armături longitudinale și transversale) pentru stalpii din beton armat
 • Generator climatic 2D in conformitate cu EC 1 sau CR1-1-3/2012și CR1-1-4/2012
 • Importul și exportul reacțiunilor din reazeme
 • Calculul automat al rigidății reazemelor în funcție de stratificația terenului de fundare

Advance Design integreaza ultimele functionalitati Eurocode Advance Design integreaza ultimele functionalitati Eurocode Advance Design integrates the latest publications of Eurocodes Advance Design integrates the latest publications of Eurocodes

* Normele americane vor fi incluse începând cu versiunea 2012 service pack.

Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă


Advance Design: Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă

Advance Design: Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă

 • Numeroase tipuri de elemente liniare: cabluri pretensionate, tiranţi, bare comprimate...
 • Motor de discretizare avansat: discretizare de tip "grilă" sau "Delaunay", elemente finite cu 3, 4, 6 sau 9 noduri, discretizare progresivă, instrumente de rafinare a discretizării, parametri de discretizare globală...
 • Analiză statică, dinamică, neliniară, deplasări mari, flambaj generalizat...
 • Capacitate extinsă de calcul datorită unei mai bune gestionări a memoriei
 • Condiţii limită pentru elemente plane (pereţi, plăci) – cu posibilitatea de a defini aceste condiţii total sau parţial
 • Un nou motor de calcul cu element finit multi core
 • Prelungirea automată a riglelor de cuplare în pereți pentru realizarea unei legături rigide
 • Motor de calcul şi discretizare ce rulează în sistem 64 biţi

Exploatarea rezultatelor


Advance Design: Exploatarea rezultatelor
 • Exploatare şi actualizare automată pentru toate tipurile de rezultate (elemente finite, beton armat, construcţii metalice) în cadrul unui mediu de lucru integrat
 • Mai multe metode de exploatare: rezultate grafice, curbe de rezultate, diagrame de tensiuni, note de calcul...
 • Înregistrarea în format video a unor animaţii ale modelului descriptiv sau ale modelului calculat
 • Note de calcul cu numeroase opţiuni de configurare şi personalizare: stiluri, tabele şi vederi grafice, copertă, texte introduse de către utilizator, legături cu alte documente...
 • Advance Design: Exploatarea rezultatelor
 • Netezirea automată a valorilor extreme ale grinzilor şi punctelor de susţinere
 • Torsori calculaţi automat pe reazemele liniare
 • Verificare automată a deplasărilor relative de nivel
 • Opţiuni pentru rezultate la faţa elementului… folosite mai ales în cazul cladirilor industriale din beton, metal şi lemn
 • Vizualizarea 3D a tensiunilor pe secţiuni
 • Posibilitatea de interpretare a rezultatelor într-un caroiaj de axe, indiferent de reteaua de discretizare a elementelor plane

Calculul elementelor din beton armat


 • Verificarea și dimensionarea elementelor din beton armat conform Eurocodului 2 + Anexe Naționale
 • Calculul ariilor și a procentelor de armătură teoretică pentru elementele liniare şi elementele plane
 • Determinarea automata a soluțiilor reale de armătura pentru grinzi și stâlpi
 • Vizualizarea 3D a carcaselor de armătura
 • Schite de armare si extrase de bare de armătură
 • Calculul ariilor de armare pentru placi utilizând metoda Baumann
 • Calculul deschiderii fisurilor şi determinarea tensiunilor în beton şi în armătură, în funcţie de armătura reală din grinzi sau stâlpi
 • Verificarea automată a deschiderii fisurilor pentru elementele plane prin considerarea barelor sau plaselor de armătură
 • Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune 3D
 • Calculul automat al coeficientului de inerţie fisurată
 • Determinarea săgeților prin considerarea solutiilor reale de armătură
 • Verificarea la străpungere a plăcilor din beton armat
 • Note de calcul detaliate ce includ relații de calcul și valori intermediare
 • Rapoarte cu privire la verificarea la străpungere a elementelor plane
 • Note de calcul complete pentru verificarea capacității de proiectare – Capacity Design

Advance Design: Dimensionare Beton Armat Advance Design: Dimensionare Beton Armat

Calculul şi optimizarea elementelor din metal

 • Modul nou pentru calculul şi verificarea îmbinărilor conform Eurocode 3 şi anexelor americane
 • Noţiunea de "rol" permite gruparea elementelor în funcţie de proprietăţile acestora de expertiză specializată: ipoteze de flambaj, menţineri la flambaj lateral, verificarea săgeţilor...
 • Optimizarea profilelor pe baza unui catalog predefinit cu posibilitatea de a activa un ciclu automat de calcul: calcule cu elemente finite şi optimizări succesive
 • Fişa de verificare a unui profil
 • Inserarea rezultatelor pentru metal în nota globală de calcul

Advance Design: Dimensionare metal Advance Design: Dimensionare metal

Calculul îmbinărilor


Advance Design Steel Connections permite verificarea rapidă a îmbinărilor, într-un mod interactiv, conform prevederilor EC3 sau a normativelor de proiectare americane:
 • Îmbinările sunt create direct în model, iar parametrii pot fi modificaţi în fereastra de proprietăţi.
 • Posibilitatea de verificare a unor îmbinări specifice:
 • - Placă de bază
  - Îmbinare cu eclise şi şuruburi
  - Îmbinare la coamă, cu vută
  - Îmbinare de cadru, cu vută
  - Îmbinări pentru ţevi
  - Prinderi cu corniere
  - Prinderi cu gusee

 • Note de calcul detaliate, diagrama moment-rotaţie a îmbinării.
 • Posibilitatea de detectare a coliziunilor dintre elementele componenete ale îmbinării

Advance Design: Tehnologia Result Memory. Cum funcţionează?


Tehnologia Result Memory. Cum funcţionează?

La memorarea unei vederi asupra zonei grafice, Advance Design înregistrează nu doar o imagine, ci şi contextul care a permis realizarea acesteia: unghiul de vizualizare, filtrul pentru elementele afişate, culorile şi caracteristicile de afişare, tipul rezultatelor (izo-valori pentru deplasări, valorile armăturii teoretice, tensiuni majorate...), cazuri de încărcare, unităţi, etc.
Advance Design: Tehnologia Result Memory. Cum funcţionează? Vederile astfel memorate pot fi integrate într-o notă de calcul, al cărei conţinut global poate fi de asemenea memorat (ipotezele definite, rezultatele, vederile grafice inserate...). Cu fiecare nouă iteraţie de calcul, Advance Design re-creează automat toate vederile grafice şi reface nota de calcul, conform cu criteriile specificate.Interfaţă inovatoare şi intuitivă


Advance Design: Innovative interface

 • Opţiuni avansate de personalizare a spaţiului de lucru
 • Ancorarea diferitelor ferestre în diferite zone ale ferestrei aplicaţiei cu ajutorul simbolurilor ajutătoare
 • Opţiuni care permit afişarea, ascunderea sau auto-ascunderea componentelor de interfaţă
 • O mai bună lizibilitate a iconiţelor

Punctele forte Advance Design


Puteţi descoperi o parte din punctele forte ale programului Advance Design, de la faza de modelare până la faza de exploatare a rezultatelor, cu ajutorul acestei serii de înregistrări video (imagine şi sunet). Executaţi clic pe imagine: înregistrarea se va derula într-o nouă fereastră a browser-ului Dvs.
Calitatea imaginilor a fost redusă (dimensiune mai mică şi compresie), din motive de compatibilitate cu Internet-ul. Este recomandată conexiunea de tip ADSL.

Advance Design : Introducere

 

Advance Design : Introducere (1:24)

Această primă înregistrare oferă o privire de ansamblu asupra interfeţei utilizator a Advance Design, începând de la modelarea structurii până la realizarea notelor de calcul.

Advance Design : Modelare şi discretizare

 

Advance Design : Modelare şi discretizare (3:18)

A doua înregistrare ilustrează câteva dintre funcţiile de modelare şi de discretizare din Advance Design, aplicate pe un model care este realizat odată cu această demonstraţie.

Advance Design : Scenariu de exploatare

 

Advance Design : Scenariu de exploatare (3:52)

A treia înregistrare ilustrează crearea unui scenariu de exploatare a rezultatelor, precum şi actualizarea modelului în urma modificării survenite.Rezumat...


Regăsiţi descrierea principalelor componente ale interfeţei utilizator. Printr-un clic pe această imagine veţi deschide o nouă fereastră care conţine ecranul principal al Advance Design. Plasaţi cursorul deasupra zonelor marcate cu chenar roşu pentru a afişa o descriere a funcţiei respective.

Advance Design - descrierea principalelor componente ale interfeţei utilizator

Parteneriat ArcelorMittal


ArcelorMittal

Advance Design: modelarea grinzilor ajurate ArcelorMittal GRAITEC şi ArcelorMittal au încheiat un parteneriat strategic pentru optimizarea soluţiilor tehnice ale GRAITEC şi pentru a facilita modelarea obiectelor specifice ArcelorMittal.
Advance Design oferă posibilitatea de a defini grinzi ajurate în modelul structural 3D (cu redare realistă) şi de a calcula aceste elemente conform normelor EC3.

Tehnologie BIM: integrarea şi sincronizarea programelor GRAITEC

Graitec Transfer Center – Interoperabilitatea programelor de CAD / CalculToate programele Graitec pot comunica acum cu uşurinţă prin intermediul noului format BIM, care permite transferul modelelor între aplicaţii, precum şi sincronizarea modelelor, fără a pierde informaţii şi fără a fi necesară reintroducerea datelor.

Descoperiţi cum soluţiile Graitec sunt compatibile cu Autodesk Revit Structure

Disponibilitatea funcţionalităţilor prezentate mai sus este diferită în funcţie de pachetul comercial achiziţionat.
Advance Design
Rated: 5 / 5 based on 1 review Graitec
Product description: Advance Design: Program profesional de calcul structural cu element finit.

Articole tehnice Advance Design


Aflaţi mai multe detalii despre funcţionalităţile Advance Design citind aceste articole: