Autodesk Advance Concrete - Armarea cu plase sudate


Decizia de a folosi armarea cu plase sudate se ia, în general, în funcţie de forma elementului structural, normativele în vigoare, specifice fiecărei ţări, dovedindu-se foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor și al montajului pe șantier.
În cele mai frecvente situații, panourile de plase sudate se montează pe suprafețe neregulate și de asemenea trebuie să se ţină cont și de golurile prevăzute.
Astfel, pentru a evita costurile inutile, comandând o cantitate mult mai mare de panouri, este de preferat ca estimarea cantităţii necesare să fie cât mai exactă.

Armarea cu plase sudate se recomandă în special pentru armarea elementelor de suprafaţă, plane sau curbe, ca de exemplu: plăcile planşeelor, pereţi, ziduri de sprijin, radiere. În unele cazuri, armarea cu plase sudate a elementelor liniare s-a dovedit a fi avantajoasă; în aceste situaţii, carcasele de armătură se confecţionează prin îndoirea plaselor. Plasele sudate sunt carcase plane de armătură, confecționate din bare din oțel-beton dispuse pe douã direcții perpendiculare și sudate electric în punctele de intersecție.

Utilizând funcţiile inteligente de optimizare disponibile în Autodesk Advance Concrete, atât plasele sudate simple cât şi cele îndoite pot fi poziționate şi distribuite rapid, indiferent de forma elementelor armate.
Astfel vom obține planuri de armare corecte, o estimare a cantităţii de plase sudate necesare cât mai precisă, pe scurt efort minim și, implicit, costuri reduse!

Armarea rapidă a elementelor de orice formă şi orice dimensiune

Autodesk Advance Concrete: Armarea rapidă a elementelor de orice formă şi orice dimensiune
Plasele sudate sunt carcase plane de armătură, confecţionate din bare din oţel-beton dispuse pe două direcţii perpendiculare şi sudate electric în punctele de intersecţie.

Autodesk Advance Concrete: Armarea rapidă a elementelor de orice formă şi orice dimensiune Cu ajutorul Autodesk Advance Concrete, panourile de plase sudate pot fi distribuite cu uşurinţă, indiferent de dimensiunile suprafeţei sau de forma acesteia.
 • În funcţie de forma suprafeţei, Autodesk Advance Concrete dispune automat panourile!
 • În cazul în care există goluri, Autodesk Advance Concrete le detectează, iar decuparea plaselor sudate se realizează automat!
Utilizând armarea cu plase sudate din Autodesk Advance Concrete se poate arma orice tip de element plan, indiferent de gradul de complexitate, formă şi dimensiuni.

Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate


Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Pentru a realiza planul de armare, se pleacă de la planul de cofraj creat automat pentru elementul ce urmează a fi armat, utilizându-se funcţiile specifice pentru plasele sudate din Autodesk Advance Concrete.

Tipurile de plase sudate se vor alege fie din baza de date a programului, fie se pot predefini foarte simplu.

  Din fereastra de proprietăţi, se poate alege şi modifica:
 • Tipul de plasă sudată
 • Modul de orientare a panourilor
 • Acoperirea cu beton
 • Lungimea de suprapunere a panourilor
 • Modul de reprezentare etc.

Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate

  Panourile de plasă sudată pot fi create :
 • Individual – utilizatorul indică poziţia fiecărui panou
 • Automat – utilizatorul indică doar forma cofrajului şi, în mod automat, panourile vor fi amplasate în interioul conturului.
Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate

Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate Autodesk Advance Concrete: Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate


Carcasele de armătură se pot confecţiona şi prin îndoirea plaselor.

Dacă proprietăţile plaselor sudate au fost modificate, actualizarea acestora se realizează automat.

Cataloage de plase sudate disponibile, în funcţie de normativele specifice fiecărei ţări


În funcţie de normativele specifice fiecărei ţări, utilizatorul de Autodesk Advance Concrete poate alege diverse tipuri de plase sudate, direct din catalogul disponibil.

Autodesk Advance Concrete: Cataloage de plase sudate disponibile, în funcţie de normativele specifice fiecărei ţări În plus, oricând se pot adăuga şi modifica alte tipuri de plase sudate.

Fereastra de proprietăţi a catalogului este intuitivă, putându-se oricând adăuga sau modifica plase.

Autodesk Advance Concrete dispune de cataloage specifice fiecărei ţări:
 • Germania - DIN 1045-1
 • Australia - AS3600
 • Austria - ÖNORM B 4200/7
 • Belgia - NBN A 24-302
 • Canada - CSA A23
 • Statele Unite ale Americii - CSA A 23
 • Franţa - NF A 35-016/024
 • Olanda - NEN 6008
 • Italia - DM96
 • Norvegia / Suedia - Nps500, Nps700
 • Polonia - PN-B-03264
 • Cehia - CSN 731201
 • România - P 59-86
 • Anglia - BS 4483 2005
 • Elveţia - SIA
 • Rusia - ГOCT 23279-85 ,ГOCT 8478-81

Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate


Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate Pentru un consum optim de plase sudate, Autodesk Advance Concrete dispune de funcţii avansate de optimizare a resturilor.

Pentru a vizualiza resturile de plase sudate, se apelează la funcţia specifică "Creează Plase sudate din resturi".

Pe plan, se vor observa, marcate cu linie roşie, resturile de la plasele sudate repartizate.

Acestea pot fi înlocuite utilizând opţiunile din bara de instrumente afişată "Reciclează".
Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate

Optimizarea plaselor sudate se realizează automat - înlocuirea automată a resturilor.

Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudateVizualizarea plaselor ce s-au înlocuit şi resturile de plase sudate, după procesul de optimizare, se marchează pe plan.

Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate

Se pot genera automat extrase de armare, specifice plaselor sudate. De asemenea, este posibilă şi crearea unui extras pentru decupaje.

Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate Autodesk Advance Concrete: Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate

Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii


Pereţi
Autodesk Advance Concrete: Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii Autodesk Advance Concrete: Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii


Plăci

Autodesk Advance Concrete: Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii Autodesk Advance Concrete: Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii Autodesk Advance Concrete: Planuri de armare interactive, complete, exacte, adecvate pentru diferite situaţii

Avantajele utilizării Autodesk Advance Concrete, în realizarea planurilor de armare:


 • Actualizare automată a modificărilor şi sincronizarea datelor
 • Planuri de armare intuitive şi exacte
 • Reducerea substanţială a costurilor alocate proiectelor
 • Calitatea proiectelor per ansamblu