Doprava, sušení a skladování sklářských písků
Šajdíkové Humence, Slovensko

Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko

Doprava, sušení a skladování sklářských písků
Použitý software: AdvanceSteel

Místo: Šajdíkové Humence, Slovensko
Investor: Kerkosand s.r.o.
Výrobce: Strojírny Podzimek s. r. o., Třešť
Celková hmotnost: 188732 Kg

Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko
Doprava, sušení a skladování sklárských písku; Šajdíkové Humence, Slovensko