Turn meteo - Bermude

Turn meteo - Bermude

Turn meteo - Bermude
Software utilizat
:Advance Metal.
CONFERDO GmbH & Co. KG
Ringstr. 10
D-26897 Esterwegen
Tel : 0049/5955/205-0

Acest turn de radar meteo a fost proiectat pentru a uşura munca meteorologilor din zona Insulelor Bermude în furnizarea prognozelor meteo cât mai exacte. Pentru a sprijini radarul a trebuit să se construiască un turn metalic. Acest turn a fost proiectat pentru a rezista unor puternice presiuni cauzate de vânt. În interiorul acestuia a fost proiectată şi o scară de acces.

Turn meteo - Bermude

Probleme specifice
Toată această lucrare a însemnat în primul rând o muncă de creare şi de punere în operă extrem de precisă, ţinând cont că montajul a fost realizat la mii de kilometri de atelier.


Soluţii
Advance Metal

Crearea automată a listelor de materiale
Detectarea automată a coliziunilor pe ecran
Trimiterea fişierelor NC de la atelier prin fibră optică
Vederi izometrice indicând diferite etape de montaj.

Turn meteo - Bermude

Întrebări adresate d-lui Rainer Bach şi d-lui Georg Stichternath, şefii de proiect pentru conferdo

D-le. Bach, de ce aţi ales Advance Metal pentru realizarea acestui proiect?

De fapt, utilizăm Advance Metal de doi ani şi suntem deplin mulţumiţi de acest program.

D-le. Stichternath, care sunt principale puncte forte ale programului Advance Metal?
Pentru a realiza un montaj la distanţă (în cazul nostru la mii de kilometri faţă de atelier este foarte important să se realizeze liste "perfecte" pentru a fi siguri că nici un element de structură sau nici un şurub nu lipseşte în momentul montajului. Cu ajutorul programului Advance Metal, crearea listelor este extrem de uşoară. Totul se realizează automat!

Mai mult, Advance Metal permite controlul coliziunilor între elemente. Este de asemenea posibil să fie create vederi izometrice ce indică diferitele etape de montaj.

Turn meteo - Bermude