Structură metalică de susţinere a unor benzi transportoare pentru cărbune

Structură metalică de susţinere benzi transportoare
Software utilizat : Advance Metal.
Proiect realizat in colaborare cu Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. - Bucureşti
Persoana de contact : ing. Ioan Teodor Dumitru Sântu - şef secţie rezistenţă
Tel : +40 21 2061012