Hală metalică ;
com. Ariceştii Rahtivani, Jud. Prahova

Hală metalică

Hală metalică
Software utilizat: Advance Steel
Locaţie: com. Ariceştii Rahtivani, Jud. Prahova
Proiectant de specialitate:Cons-Co
Beneficiar: COFICAB


Hală metalică

Hală metalică

Hală metalică

Hală metalică