Extindere Uzină
Indianapolis, USA

Extindere Uzină, Indianapolis, USA

Extindere Uzină
Software utilizat: Advance Steel
Locaţie: Indianapolis, USA

Birou de proiectare: GD Drafting

Descrierea proiectului:
• 202.0 m lungime
• 39.2 m lăţime
• 56.0 m înălţime

"Programul ADVANCE Steel ne-a permis o modelare 3 D avansată, aspect ce ne-a ajutat să preîntâmpinăm eventualele coliziuni dintre elemente. Lucrând într-un mediu 3 D, am putut vizualiza întregul model structural pentru o asamblare facilă pe şantier."
Griogo DANESHVAR, proprietar al GD Drafting

Extindere Uzină, Indianapolis, USA

Extindere Uzină, Indianapolis, USA

Extindere Uzină, Indianapolis, USA