Bază sportivă Liceul Particular nr.1
Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1
Software utilizat: Advance Design
Locaţie: Suceava, România

Proiectant general: SC Ideal Proiect SRL, Suceava
Proiectant structură: SC Ro Design Studio SRL, Iaşi

Descrierea proiectului:
Caracteristicile construcţiei sunt:
- regimul de înălţime subsol + parter + 2 etaje parţial (S+P+2E);
- structură din cadre din beton armat;
- construcţia are două scări ce asigură accesul de la subsol până la terasa circulabilă;

Ţinând cont de regimul de înălţime al construcţiei, caracteristicile şi conformaţia terenului, s-a adoptat soluţia de fundare de tip reţea de grinzi din beton armat.
Acoperişul este de tip şarpantă din lemn lamelar încleiat de tip GLULAM cu patru grinzi principale ce pleacă de pe stâlpul de beton de Ø80cm, cu dimensiunile de 16x100cm.

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România

Bază sportivă Liceul Particular nr.1, Suceava, România