Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E
Bucureşti, România

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E, Bucureşti, România

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E
Software utilizat: Advance Design
Locaţie: Str. Mieilor, Nr. 10, Sector 2, Bucureşti, România

Proiectant General: S.C. MAIO şi Neo-Bos Arhitectura SRL
Proiectant structură de rezistenţă: SC European Business Consult SRL

Descrierea proiectului:
Structura de rezistenţă a clădirii va fi din pereţi (diafragme) din beton armat, pe două direcţii, grinzi şi planşee din beton armat, pe o tramă cu 6 x 2 travei, respectiv 5 x 1 travei şi deschideri de 6,30x6.90m.
Pentru îndeplinirea cerinţelor structurale au fost stabilite următoarele dimensiuni ale elementelor:
- Pentru pereţii structurali (diafragme) din beton armat 30cm şi 60cm
- Pentru grinzi 30x70cm, 45x70cm, 30x45cm
- Pentru planşee şi balcoane hpl=18cm
- Pentru terase (inclusiv cele înclinate) 20cm
- Pentru accesul carosabil peste subsol 25cm
Toate elementele structurale ale clădirii vor fi din beton armat monolit. Acoperişul tip terasă va fi alcătuit din: placă beton armat cu hidroizolaţie cu 2 membrane bituminoase

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E, Bucureşti, România

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E, Bucureşti, România

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E, Bucureşti, România

Imobil locuinţe S+P+4-5E+6-7E, Bucureşti, România