Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice
România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice

Software utilizat: Advance Steel
Locaţie: România
Birou de proiectare: S.C. PROFESIONAL PROIECT SRL Braşov

Descrierea proiectului:
Structurile metalice fac parte dintr-un ansamblu având ca destinaţie susţinerea unor utilaje şi asigurarea fluxului tehnologic.

Galeria cicloane - este o structură metalică cu platforme la cote diferite de nivel. Structura de rezistenţă a fost alcătuită din stâlpi şi grinzi principale, iar la nivelul platformelor au fost prevăzute grinzi secundare. îmbinarea dintre stâlpi cap la cap s-a realizat cu ajutorul plăcilor de capăt.

Structură alimentare uscător - Structura cu o formă neregulată în plan este alcătuită din stâlpi cu secţiune HEB 300, grinzi cu secţiune HEA 300 şi contravântuiri cu secţiune din ţeavă pătrată RHS 160x6. Continuitatea stâlpilor a fost realizată cu funcţia predefinită ce creează plăci frontale sudate şi şuruburi pentru îmbinare pe şantier. Platformele au fost realizate la diferite cote de nivel, unele având retrageri, iar altele ies în consolă.

Structură arzător - Structura are formă pătrată în plan cu latura de 8m. Secţiunea stâlpilor este HEB 600, secţiunea grinzilor este diferită de la platforma la platforma, variind de la HEA 200 la HEA 400, iar contravântuirile au secţiuni pătrate RHS 160x6.

Structură evacuare uscător - Structura are formă dreptunghilară în plan. Are o singură platformă ce asigură accesul la utilajul tehnologic. La partea superioară, aceasta este prevăzută cu contravântuiri orizontale sub forma de X. îmbinările elementelor au fost realizate cu funcţii predefinite specifice între elementele structurii.

Structură tubulatură alimentare galerie - Structura metalică este un suport prevăzut cu o platformă la primul nivel şi alte platforme mici realizate în consolă. La partea superioară stâlpii se continuă numai pe o latură a structurii.

Structura UTWS - Structura cu o parte dezvoltată pe verticală şi o parte de platforme dezvoltate de 2 niveluri. Partea verticală este realizată din stâlpi cu secţiunea HEB 450, grinzi cu secţiuni diferite şi contravântuiri cu secţiune pătrată.

Construcţia per ansamblu este prevăzută cu platforme tehnologice cu pardoseli din grătare pentru zonele de circulaţie.

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România

Structuri metalice pentru susţinerea unor utilaje tehnologice, România