Susţinere sferă
Rm. Vâlcea, România

Susţinere sferă, Rm. Vâlcea, România

Susţinere sferă
Software utilizat: Advance Design
Locaţie: Rm. Vâlcea, România

Beneficiar: S.C. INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL
Proiectant de specialitate: Pro Vedra SRL

Descrierea proiectului:
Proiectul reprezintă realizarea montajului unei sfere de 3000mc pe un amplasament din incinta combinatului OLTCHIM S.A., pentru extinderea capacităţii de depozitare.
Montarea sferei a implicat executarea unei fundaţii pe o talpă inelară din beton armat cu secţiunea de 4,00x2,50m, în care sunt încastraţi 11 stâlpi echidistanţi cu secţiune 1,80x1,80m şi înălţime de 6,176m. Sfera are un diametru de 17,90m şi este alcătuită din petale sudate, prevăzută cu 11 suporţi metalici Φ914.4x20, cu lungime de 5,274m, care se vor încastra în stâlpii de beton ai fundaţiei.
Pentru a se putea realiza montajul, s-a propus ca soluţie desfacerea tălpilor stâlpilor metalici ai sferei şi repoziţionarea acestora, cu condiţia păstrării fixe a poziţiei stâlpilor metalici pe sferă. În urma repoziţionării tălpilor stâlpilor metalici ai sferei au rezultat excentricităţi ale axelor acestora faţă de centrul de greutate al secţiunii stâlpilor de beton armat. A fost efectuat un calcul de verificare pentru stâlpii de beton şi fundaţia inelară a sferei cu luarea în considerare a noilor condiţii de lucru. Această soluţie reprezintă varianta optimă. În urma calculului efectuat a rezultat că stâlpii de beton şi fundaţia inelară pot prelua în condiţii de siguranţă şi stabilitate încărcările datorate procesului de exploatare al sferei, putându-se realiza montajul acesteia.

Susţinere sferă, Rm. Vâlcea, România

Susţinere sferă, Rm. Vâlcea, România

Susţinere sferă, Rm. Vâlcea, România

Susţinere sferă, Rm. Vâlcea, România