Centru Comercial
Bucureşti, România

Centru Comercial, Bucureşti, România

Centru Comercial
Locaţie: km. 13 Autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, România

Software utilizat: Advance Design
Birou de proiectare: IPSCAIA Bucureşti
Beneficiar: The Mega Company

Descrierea proiectului:
Din punct de vedere structural, particularitatea acestei structuri constă în faptul că nu are nici o axă de simetrie în plan. Plecând de la acest aspect, s-a început modelarea importând planurile de arhitectură, direct în Advance Design.
Dată fiind geometria structurii, aproape niciun element nu seamănă cu altul, aşadar o organizare cât mai riguroasă a proiectului a fost esenţială. Astfel, cu ajutorul pilotului proiectanţii au reuşit să controleze cât mai bine proiectul atât în faza de modelare cât şi în etapa de vizualizare a rezultatelor.
Fiind vorba de o structură metalică atipică, majoritatea elementelor au fost gândite ca fiind alcătuite din secţiuni din tablă sudată, astfel secţiunile au fost definite cu uşurinţă în Advance Design prin intermediul "calculatorului de secţiuni".
De asemenea un lucru foarte important a fost consumul de materiale dar şi o uniformizare a secţiunilor pentru a reduce cât mai mult timpul de execuţie, iar Expertul de metal a ajutat în verificarea şi în optimizarea acestor secţiuni de tip utilizator.
Fundaţiile de tip bloc şi cuzinet au fost dimensionate rapid pe baza reacţiunilor extrase din notele de calcul. Acestea au fost parametrizate pentru a obţine rapid datele de interes: înfăşurători de reacţiuni, cu forţa axială maximă şi momente încovoietoare sau forţe tăietoare corespunzătoare.

"Cu sigurantă utilizarea programului Advance Design ne-a uşurat considerabil munca reuşind astfel să finalizăm un proiect cu o arhitectură complexă într-un timp scurt şi cu un consum optim de materiale şi energie." Ing Dragoş MACOVEI

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România

Centru Comercial,  Bucureşti, România