Fabrică pentru prepararea îngheţatei
Timişoara, România

Fabrică pentru prepararea îngheţatei,  Timişoara, România

Fabrică pentru prepararea îngheţatei
Locaţie: Timişoara, România
Software utilizat: Advance Steel

Proiectant general : ATELIERELE ARHITECH S.R.L
Proiectant de specialitate structuri: S.C. CON-SAM-PRO S.R.L
Beneficiar: S.C. NELSON PROD S.R.L

Descrierea proiectului:
Structura metalică este compusă din cadre metalice transversale realizate din stâlpi HEA800 şi grinzi HEA500, cu vute la capete.
Pentru zona parter şi etaj, structura este alcătuită din cadre metalice pe ambele direcţii, având stâlpi din profile HEA 400 şi HEA240, legaţi la nivelul planşeului prin grinzi principale şi secundare de secţiunile IPE 300 şi IPE 270, iar la nivelul şarpantei sunt legaţi cu grinzi transversale HEA 300.
Acoperişul este realizat din grinzi metalice cu inima plină peste care se montează pane tip Z, cu înălţime de 250mm. Întreaga structură este şi contravântuită cu tiranţi din oţel rotund de diam Ø24 şi Ø30 .

Fabrică pentru prepararea îngheţatei,  Timişoara, România

Fabrică pentru prepararea îngheţatei,  Timişoara, România

Fabrică pentru prepararea îngheţatei,  Timişoara, România

Fabrică pentru prepararea îngheţatei,  Timişoara, România