Noutati GRAITEC Romania

Noutăţi GRAITEC Romania


News list10.4.2013

În perioada 15-18 aprilie 2013 va avea loc la Facultatea de Construcţii şi Inslaţii din Iaşi cursul GRAITEC ADVANCE Design Basic


Prin organizarea acestui Curs de training ce se adresează stundenţilor din anul IV, ne propunem să continuămşi să consolidăm parteneriatul cu Facultatea de Construcţiişi Instalaţii din Iaşi. Cursul de ADVANCE vine ca o aplicaţie practică în cadrul disciplinei de "Probleme avansate de dinamicăşi inginerie seismică".

Curs Advance Design Basic la Iaşi

De asemenea, în cadrul acestui curs ne propunem să abordămşi ultimele implementări şi îmbunătăţiri ale versiunii ADVANCE Design 2013.

ADVANCE Design 2013 continuă procesul de implementare şi actualizare a prevederilor Eurocodurilor şi a Normelor de proiectare nord-americane.

Câteva din noile funcţionalităţi fac referire la implementarea Eurocodurilor: îmbunătăţiri în ceea ce priveşte funcţionalităţile generatorului de încărcări climatice (posibilitatea de generare a încărcărilor din vânt pe copertine, parametri suplimentari pentru determinarea factorul CsCd), noi funcţionalităţi în ceea ce priveşte Expertul de Beton conform EC2 (posibilitatea de considerare a soluţiilor reale de armătură pentru elementele liniare sau elementele plane, verificarea la străpungere a plăcilor din beton armat, note de calcul detaliate ce includ şi schiţa de armare pentru grinzile din beton armat etc.), optimizări ale Expertului de Metal conform EC3 (calcul detaliat în verificarea stabilităţii generale prin considerarea poziţiei blocajelor laterale, verificarea la stabilitate generală a secţiunilor circulare de clasă 4, noi timpuri de îmbinări etc.) şi optimizări în verificarea elementelor din lemn conform EC5 (considerarea ariei reziduale a secţiunilor în verificarea la foc a elementelor, acurateţe în determinarea şi verificarea săgeţilor prin intermediul notelor de calcul etc.)

Una dintre cele mai importante funcţionalităţi aduse de versiunea ADVANCE Design 2013 o reprezintă proiectarea capacităţii de rezistenţă, un criteriu important în proiectarea anti-seismică a structurilor în cadre din beton armat (conform P100-2006 şi Eurocod 8).


Mai multe detalii referitoare la versiunea ADVANCE Design 2013 puteţi afla consultând:

Broşura GRAITEC ADVANCE 2013 Manualul cu implementările din 2013

Broşura GRAITEC ADVANCE 2013
Manualul cu implementările din 2013