Noutati GRAITEC Romania

Noutăţi GRAITEC Romania


News list12.7.2011

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

ADVANCE Steel face parte din soluţia globală de proiectare BIM GRAITEC Advance, fiind un program complet şi performant pentru proiectarea, modelarea şi detalierea structurilor metalice.

ADVANCE Steel este un program accesibil care automatizează procesele de detaliere şi creare a diferitelor rapoarte, planuri de montaj, extrase de materiale şi a fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică


Pe parcursul realizarii unui proiect, apar diverse situatii, ce necesita anumite modificari: detalii suplimentare pentru a oferi o serie de informaţii, se modifică dimensiunea elementelor, poziţia acestora, tipul de materialele utilizate sau apar noi elemente. Modificările survenite implică şi actualizarea planşelor. În procesul de actualizare şi revizie a planşelor este implicată întreaga echipă care participă la realizarea proiectului, de aceea trebuie să existe o evidenţă clară a tuturor modificărilor efectuate.

Procesul de marcare şi urmărire a reviziilor în practica curentă

În mod curent, modificările efectuate într-o etapă de revizie sunt identificate cu ajutorul unei litere sau a unui număr şi sunt înscrise într-o tabelă de revizie pe planşa astfel modificată.
Pentru fiecare revizie sunt înscrise informaţii precum: autorul reviziei, data modificărilor şi o scurtă descriere a acestora. Pentru o identificare rapidă a modificărilor se desenează aşa numiţii "nori de revizie".

Procesul de actualizarea planşelor utilizând programe CAD

Procesul de actualizare a planşelor conform modificărilor survenite este foarte laborios şi necesită multă răbdare şi atenţie, atât pentru localizarea elementelor în planşă, cât şi pentru evidenţierea acestora.
Uneori, este necesar să se refacă întreaga planşă de la zero. De asemenea, o modificare efectuată într-o planşă trebuie urmărită în toate celelalte planşe existente.

Actualizarea automată a planşelor cu note de revizie utilizând ADVANCE Steel

În ADVANCE Steel orice modificare în modelul 3D duce implicit la o actualizare automată a planşelor. În plus, notele de revizie sunt gestionate direct din fişierul .dwg, în care este salvat modelul, iar în tabela de revizie din planşă vor fi descrise automat toate modificările efectuate, după fiecare revizie.
  ADVANCE Steel permite şi asigură un control eficient prin:
 • Actualizarea automată a planşelor
 • Indexarea reviziilor şi crearea copiilor de siguranţă
 • Descrierea modificărilor în tabela de revizie
 • Marcarea modificărilor în planşe, cu ajutorul "norilor de revizie"
Actualizarea automată a planşelor
Modificările apărute în modelul 3D sunt reflectate şi în planşe datorită procesului automat de actualizare din ADVANCE Steel.

  Indexarea reviziilor şi crearea copiilor de siguranţă
 • Planşele actualizate sunt salvate automat în fişiere .dwg ce conţin indicele corespunzător de revizie în denumire
 • Pentru evitarea anumitor greşeli ce pot surveni pe parcursul procesului de revizie, ADVANCE Steel creează automat copii de siguranţă
Descrierea modificărilor în tabela de revizie
Tabela de revizie este completată automat cu lista tuturor modificărilor efectuate în model pentru fiecare element în parte.

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

Marcarea modificărilor în planşe, cu ajutorul "norilor de revizie"
Pentru o identificare mai rapidă a modificărilor apărute, norii de revizie, ce pot fi desenaţi automat, sunt de un real ajutor. Elementele modificate sunt marcate în toate planşele în care au fost detaliate; astfel, timpul de obţinere a planurilor finale este redus considerabil.
  Diverse modalităţi de marcare a modificărilor cu ajutorul norilor de revizie:
 • Norii de revizie marchează numai obiectele modificate, nu şi adnotaţiile; dacă este necesar, acestea pot fi afişate cu altă culoare;
 • Norii de revizie marchează numai adnotaţiile unde au survenit modificări, nu şi elementele modificate'
 • Numai cotele şi adnotaţiile modificate în urma ultimei revizii sunt afişate cu nori de revizie de culoare diferită;
 • Cotele şi adnotaţiile modificate în timpul reviziei sunt marcate cu nori de revizie de culoare diferită;
 • În dreptul fiecărui nor de revizie se poate afişa indicele de revizie;
Exemplu de realizare automată a reviziilor

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel Se consideră un model de mici dimensiuni - un cadru cu îmbinările dintre elemente - pentru care toate detaliile sunt reprezentate pe o singură planşă.

În urma modificărilor apărute este necesar să se efectueze o revizie.

Modificările implică:
  Modificarea lăţimii plăcii de la capătul grinzii, precum şi a distanţei dintre cele două grupuri de şuruburi ce conectează placa de stâlp.
 • Noua distanţă dintre grupurile de şuruburi: 100 mm
 • Noua lăţime: 200 mm


Revizie - nivelul A
Utilizând Managerul de documente, asociaţi planşei iniţiale indicele de revizie A.

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

Revizie - nivelul B
În fişierul .dwg ce conţine modelul, modificaţi distanţa dintre cele două grupuri de şuruburi şi lăţimea plăcii.
Actualizarea planşei şi a tabelei de revizie
În Managerul de documente, planşele în care vor apărea modificările survenite deja în model sunt grupate în categoria: Actualizare necesară.
Pentru ca lista de modificări efectuate asupra modelului să fie înscrisă automat în tabela de revizie, la actualizarea planşei, apăsaţi Actualizează revizia.

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel


În fereastra apărută, introduceţi indicele de revizie B şi o notă de revizie care să conţină:
- Numele autorului
- Data reviziei
- O scurtă descriere a modificărilor efectuate în model.

Planşa este actualizată conform modelului!

O puteţi deschide rapid, chiar din fişierul .dwg al modelului, printr-un simplu dublu-clic în Managerul de documente.
Tabela de revizie conţine o nouă notă de revizie şi lista tuturor modificărilor pentru fiecare element în parte.
De exemplu, pentru placa modificată (placa de capăt a grinzii de cadru) sunt afişate următoarele informaţii:
Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel
1007   Poziţia plăcii de capăt a grinzii de cadru.
Geometrie modificată   S-a modificat lăţimea plăcii
Prelucrare modificată   S-a modificat distanţa dintre găurile şuruburilor
Nume modificat   Adnotaţia reprezintă dimensiunea plăcii. Deoarece lăţimea a fost modificată, adnotaţia s-a modificat în consecinţă.

ADVANCE Steel marchează cu nori de revizie atât elementele modificate, cât şi cotele aferente.

Pentru o mai bună acurateţe a planşei se poate opta pentru afişarea cotelor modificate cu o altă culoare.
Din Management Tools: "Optiunea de a afişa modificările cotelor / etichetelor faţă de ultima revizie cu o culoare diferită" - noua valoare a parametrului: 3 - toate cu altă culoare.

După ce aţi modificat valoarea parametrului, închideţi Management Tools şi actualizaţi valorile implicite din ADVANCE Steel.
Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

Actualizaţi planşa utilizând funcţia
Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel


Cotele modificate vor fi afişate cu altă culoare.

Controlul şi urmărirea eficientă a reviziilor pe parcursul realizării unui proiect utilizând ADVANCE Steel

  Alte opţiuni ce pot fi utilizate pentru a obţine detalii mai clare:
 • Norii de revizie sunt creaţi pe un singur layer ce poate fi ascuns utilizând Layer manager din AutoCAD®.
 • Pentru un element selectat poate fi ascuns norul de revizie.
Toate modificările survenite pe parcursul derulării unui proiect pot fi astfel gestionate cu uşurinţă, reducînd timpul alocat proiectării şi asigurând, în acelaşi timp, calitatea procesului de detaliere.