Noutati GRAITEC

Noutăţi GRAITEC


News list8.1.2008

Graitec a lansat Advance Design 3.1!

GRAITEC a lansat Advance Design 3.1, o nouă versiune a programului său de modelare şi calcul cu element finit conform normativelor româneşti aflate în vigoare

Dezvoltat pentru birourile de proiectare şi companiile de construcţii, Advance Design este un program de calcul structural cu element finit pentru construcţiile metalice şi din beton armat.

Versiunea 3.1 aduce numeroase funcţionalităţi noi în ansamblul aplicaţiei. Cu Advance Design 3.1, inginerii proiectanţi pot realiza proiecte din beton armat sau din metal mult mai rapid şi mai precis. Cele mai semnificative funcţionalităţi noi se referă la posibilitatea efectuării calculului în conformitate cu normativele româneşti, la configurarea notelor de calcul, la capacităţile de interoperabilitate ale programului şi la crearea şi calculul îmbinărilor.
1. Calcul cu element finit conform normativelor româneşti aflate în vigoare

Analiză seismică conform normativului românesc P100-1/2006

Noua versiune Advance Design 3.1 integrează complet prevederile normativelor româneşti de proiectare pentru acţiunile climatice, pentru analiza seismică şi pentru generarea combinaţiilor de încărcări, luate în considerare la analiza modelului structural.

Generator de încărcări climatice datorate acţiunii zăpezii conform normativului CR 1-1-3-2005. Advance Design pune la dispoziţia utilizatorului harta de zonare cu valorile caracteristice ale încărcărilor din zăpadă.
Generator de încărcări climatice datorate acţiunii vântului conform normativului NP 082-04. De asemenea, utilizatorul are la dispoziţie harta cu zonarea teritoriului Românei, de unde va alege într-un mod interactiv zona în care urmează să fie construită structura.
Analiză seismică conform normativului românesc P100-1/2006. Forţele seismice sunt determinate conform spectrelor normalizate de răspuns elastic şi spectrelor de proiectare prevăzute în P100-1/2006.
Generarea combinaţiilor de încărcări conform normativului CR 0-2005.
Calculul armăturii teoretice pentru elementele din beton armat conform STAS 10107/0-90. Utilizatorul are la dispoziţie o gamă extinsă de tipuri de secţiuni şi o bază de date cu materiale conform normativelor româneşti.
2. Note de calcul
Versiunea 3.1 include numeroase noi opţiuni pentru crearea şi editarea notelor de calcul:

Posibilitatea de a crea note de calcul personalizate, care permit utilizatorului să definească structura tabelelor, afişarea valorilor, unităţilor, cazurilor de încărcare, etc.
Funcţia de creare şi aplicare a regulilor pentru filtrarea rezultatelor afişate în notele de calcul, ce permite reţinerea doar a valorilor situate în intervalul definit de utilizator.
Noi moduri de afişare a tabelelor (spre exemplu împărţirea acestora pe mai multe coloane).
3. Interoperabilitate

Advance Design 3.1 integrează GTC (Graitec Transfer Center), noua tehnologie exclusiv a GRAITEC, care permite:

Importarea / exportarea datelor in formate standard: CIS/2, SDNF, PSS, IFC 2.x3.
Sincronizarea, în Advance Design, a modificărilor realizate de către ingineri cu ajutorul altor programe GRAITEC (modificarea secţiunilor, adăugarea de elemente structurale, etc.). Sincronizarea modelelor este realmente o noutate în pachetele software de profil. Pe scurt, odată terminată modelarea structurii, se poate lucra în paralel la calcul şi detaliere, modificările efectuate asupra structurii putând fi transferate fără probleme între pachetele software dedicate. Dacă modificaţi o secţiune în Advance Design, utilizatorul de Advance Beton sau Advance Metal primeşte o notificare şi îşi poate actualiza în mod automat toate planurile!
Lucrul simultan la acelaşi proiect realizat de mai mulţi utilizatori de Advance Design, şi sincronizarea modelelor acestora.

Această tehnologie permite evitarea pierderii datelor sau a introducerilor duble. Asigură securitatea proiectelor reducând riscul de apariţie a erorilor.

4. Crearea şi calculul îmbinărilor
Noua versiune Advance Design 3.1 permite automatizarea procesului de desenare şi optimizare a îmbinărilor pentru construcţiile metalice.

Îmbinările pot fi realizate încă din faza de modelare a proiectului: utilizatorul defineşte ipotezele comune pentru tipurile generale de îmbinări, precum şi proprietăţile specifice fiecărei îmbinări în parte.

Sunt disponibile toate tipurile comune de îmbinări: îmbinări bază stâlp, îmbinări cu eclise, îmbinări rigide grindă-stâlp, îmbinări cap la cap cu flanşă, îmbinări articulate grindă - grindă, îmbinări articulate grindă - stâlp, îmbinări de bare cornier cu guseu, îmbinări de ţevi sudate, îmbinări de ţevi cu guseu.

Motorul de calcul utilizat pentru analiza şi proiectarea îmbinărilor aparţine programului Melody, care calculează în conformitate cu normativul CM66, urmând ca în cel mai scurt timp să fie disponibil şi calculul în conformitate cu Eurocode 3.
Desenarea şi optimizarea îmbinărilor pentru construcţiile metalice

Numeroase alte modificări, care nu sunt menţionate aici, sunt de asemenea disponibile:

Compatibilitate 32-bit Windows Vista
Fişiere - catalog care pot stoca ansambluri de elemente structurale
Tensiuni iniţiale (axiale şi tangenţiale) în elementele liniare
Legături elastice între noduri
> Compatibilitate: Windows 2000 Pro, Windows XP Pro, Windows Vista
> Disponibilă în: engleză, franceză, română