Noutati GRAITEC Romania

Noutăţi GRAITEC Romania


News list1.3.2007

Prezentare sumară a programelor CAD/CAE GRAITEC Advance


GRAITEC, având o experienţă de mai bine de 20 de ani şi numărându-se printre cele mai renumite companii producătoare de soft în domeniul construcţiilor civile şi industriale, oferă soluţii integrate CAD / CAE pentru proiectarea în construcţii. Pachetele software din gama Advance propun clienţilor cele mai bune soluţii integrate pentru a-şi realiza proiectele la un nivel calitativ cât mai ridicat şi într-un timp cât mai scurt: Advance Design - program de calcul cu element finit şi dimensionarea structurilor din beton şi metal; Advance Beton - program pentru proiectarea şi desenarea structurilor din beton armat şi Advance Metal - program pentru proiectarea şi desenarea structurilor metalice.

Advance Design: program de calcul cu element finit şi dimensionare a structurilor din beton şi metalAdvance Design: program de calcul cu element finit şi dimensionare a structurilor din beton şi metal

După mai mulţi ani de studiu de piaţă, specialiştii au ajuns la concluzia că 25% din timpul unui inginer proiectant este consacrat modelării, iar restul de 75% exploatării rezultatelor şi toate acestea în contextul în care complexitatea lucrărilor este în creştere de la o zi la alta, iar termenele de realizare sunt din ce in ce mai mici.
Venind în întâmpinarea acestor necesităţi reale, GRAITEC vă propune un program de ultimă generaţie, dezvoltat pe baza celor mai recente inovaţii software în domeniul aplicaţiilor de CAD şi calcul. Advance Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor: modelare intuitivă şi facilă, putere de calcul, opţiuni avansate de dimensionare, verificare şi optimizare a structurilor metalice şi din beton armat, automatizarea exploatărilor grafice şi a notelor de calcul... totul integrat într-o interfaţă unică!


Programele CAD/CAE GRAITEC Advance
Advance Design - captură ecran
Modelare rapidă: funcţii şi instrumente CAD avansate
 • Instrumente de generare automată a elementelor structurii (cadre, arce)
 • Cataloage de materiale şi de secţiuni
 • O gamă variată de funcţii şi parametri de CAD
 • Ferestre de vizualizare multiple care permit lucrul simultan din mai multe unghiuri şi moduri de vizualizare
 • Funcţii avansate de afişare a elementelor (filtre pe elemente, afişare pe culori, redare realistă, transparenţă...)
 • Funcţii de generare automată a încărcărilor şi a combinaţiilor de încărcări conform cu normativele în vigoare - P100/2006, CR 0-2005
 • Un generator performant de note de calcul


Discretizare şi calcul cu element finit
 • Motor de discretizare avansat: discretizare de tip "grilă" sau "Delaunay", elemente finite cu 3, 4, 6 sau 9 noduri, discretizare progresivă, opţiuni de rafinare a discretizării...
 • Analiză statică, dinamică, neliniară, deplasări mari, flambaj generalizat...
 • Capacitate extinsă de calcul, obţinută printr-o mai bună gestionare a memoriei (swap intern)
 • Mai multe metode de exploatare: rezultate grafice, curbe de rezultate, diagrame de tensiuni, note de calcul...


Modelare - discretizare - post-procesare
Modelare - discretizare - post-procesare
Curba de interacţiune pentru un stâlp
Curba de interacţiune pentru un stâlp
Expertiză pentru structuri din beton armat şi metal
 • Modulul "Expertiză Beton Armat":
  - Determinarea cantităţii de armătură teoretică
  - Obţinerea curbelor de interacţiune pentru toate tipurile de secţiuni
  - Estimarea procentului de armare

 • Modulul "Expertiză Metal":
  - Verificarea flambajului, flambajului lateral şi a săgeţilor
  - Optimizarea secţiunilor în conformitate cu parametrii specificaţi
  - Generarea fişelor de verificare pentru fiecare profil

Programele CAD/CAE GRAITEC Advance

Cu ajutorul noului format de fişier GTC, Advance Design comunică cu Advance Beton şi Advance Metal pentru a garanta coerenţa proiectelor Dvs.! Dacă modificaţi o secţiune în Advance Design, utilizatorul de Advance Beton sau Advance Metal primeşte o notificare şi îşi poate actualiza în mod automat toate planurile!

Advance Beton: program sub AutoCAD pentru proiectarea şi desenarea structurilor din beton armat

Advance Beton: program sub AutoCAD pentru proiectarea şi desenarea structurilor din beton armat

Advance Beton este programul ideal pentru inginerii şi desenatorii ce-şi doresc un program de modelare geometrică şi generarea planurilor de execuţie. Integrat 100% sub AutoCAD®, beneficiind de o gamă variată de instrumente şi funcţii de modelare, Advance Beton facilitează crearea unui model structural exact şi generează apoi în mod automat toate desenele şi planurile de execuţie.
Stiluri de armare în Advance Beton
Stiluri de armare în
Advance Beton
Proiectarea structurilor din beton armat
 • Modelare 3D a structurilor din beton la fel de simplă ca desenarea în plan
 • Gamă completă de elemente structurale (dale, grinzi, stâlpi, pereţi, fundaţii...)
 • Cataloage de piloni, conţinând parametri de proiectare conform standardelor
 • Gamă completă de deschideri (uşi, ferestre, nişe...), goluri (dreptunghiulare, circulare, poligonale...), paletă de plase sudate
 • Biblioteci de armături (bare drepte, agrafe, etrieri circulari, rectangulari)
 • Armarea parametrică a elementelor standard (grinzi continue, stâlpi, deschideri...)
 • Manager de stiluri de armare, ceea ce permite armarea automată a mai multor elemente structurale
 • Vizualizarea armăturilor în 3D
 • O gamă vastă de instrumente de cotare automată

Generarea planurilor de execuţie
 • Crearea automată a planurilor de cofraj şi de armare: elevaţii, perspective, secţiuni, planuri de fundaţii.
 • Generarea rapidă a repartiţiilor de bare şi plase sudate distribuite automat pe elemente.
 • Generarea automată a extraselor de materiale
 • O mai bună finisare a planurilor, prin conceptul de "blocuri dinamice"
 • Funcţia "drag-and-drop" aplicabilă desenelor pe planuri


Advance Beton: planuri de detaliu şi secţiuni
Advance Beton: planuri de detaliu şi secţiuni
Advance Beton - captură ecran
Advance Beton - captură ecran
Interfaţă intuitivă, uşor de utilizat
 • Vederi izometrice, în perspectivă şi în plan Gestionarea dinamică a scării de vizualizare
 • Toate funcţionalităţile AutoCAD pentru vizualizarea şi editarea modelului
 • Comutare între sistemele metric şi imperial în orice moment al proiectării
 • Posibilitatea de previzualizare a modificărilor efectuate în timp real
 • "Model Watch": o nouă tehnologie care verifică erorile de modelare şi previne anomaliile

Advance Metal: program sub AutoCAD pentru proiectarea şi desenarea structurilor metalice


Advance Metal: program sub AutoCAD pentru proiectarea şi desenarea structurilor metalice


Advance Metal este un program de modelare geometrică şi desenare dedicat construcţiilor metalice, program ce funcţionează direct pe platforma AutoCAD®. Advance este un program accesibil care automatizează procesul de desenare (detalierea, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor NC.

Proiectarea structurilor metalice
 • Modele tipice de construcţii metalice (scări drepte, scări în spirală, scări mobile, balustrade...)
 • Tehnologie avansată de creare a nodurilor, cu posibilitatea definirii de noduri personalizate
 • Gamă diversă de biblioteci de materiale, secţiuni, şuruburi...
 • Secţionarea sau decuparea obiectelor (grinzi şi plăci): secţiune la extremitate, crestare, decupaje circulare, dreptunghiulare sau în orice formă, asocierea a două grinzi...
 • Poziţionarea şuruburilor, găurilor şi şuruburilor cu filet
 • Piese de conexiune cu sudură
Exemplu de scară
Exemplu de scară
Detalii îmbinări şi secţiune curentă
Detalii îmbinări şi secţiune curentă
Generarea planurilor şi desenelor
 • Crearea automată a desenelor de uzinare şi planurilor de montaj pornind de la model
 • Cotele suplimentare (de tip arc sau unghiulare) pot fi create automat sau modificate manual
 • Posibilitatea de a personaliza planşele cu ajutorul Managerului de stiluri de desenare
 • Crearea automată a vederilor izometrice cu posibilităţi de adnotare a desenelor 2D (elevaţii, planuri de ancoraj, planuri de montaj)
 • Crearea automată a vederilor suplimentare pentru situaţii specifice
 • Planşele de detalii sunt automat etichetate şi dimensionate
 • Posibilităţi de modificare a scării de desenare şi prezentare a detaliilor in desen.Generarea listelor de materiale şi fişierele NC

Diverse funcţii şi facilităţi Advance Metal
 • Numerotarea automată a pieselor şi ansamblurilor
 • Funcţii de verificare: coliziuni între elemente, posibilitatea accesului sculelor la o anumita piesă şi coerenţa numerotării elementelor (faza de uzinare, livrarea şi asamblarea)
 • Centralizarea tuturor documentelor
 • Compatibilitate CIS/2


Advance Metal - captură ecran
Advance Metal - captură ecran

Detalii îmbinări şi secţiune curentă
Advance Beton şi Advance Metal pot fi utilizate simultan în aceeaşi sesiune de lucru AutoCAD®, dând posibilitatea producerii planurilor de ansamblu pentru beton / metal în cadrul unui mediu de lucru unic!

Detalii îmbinări şi secţiune curentă Avantaje soluţii GRAITEC:
 • Posibilitatea de achiziţiona programele în rate lunare sau trimestriale, fără dobândă!
 • Reduceri semnificative pentru membrii AICPS
 • Sistemul de mentenanţă şi suport tehnic Graitec Avantaje: 8 ore de training gratuit la instalarea programelor, asistenţă tehnică în permanenţă, versiuni actualizate

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.graitec.com/ro
sau contactaţi Departamentul de Vânzări GRAITEC Roumanie (tel. / fax: 021.410.01.19 / 021.410.01.24)