Noutati GRAITEC

Noutăţi GRAITEC


News list29.1.2007

Noua versiune Advance Design 2.1 este disponibilă!


Paris, 1 Februarie 2007 - GRAITEC, una dintre cele mai renumite companii producătoare de soft în domeniul construcţiilor civile şi industriale, care oferă soluţii integrate CAD şi soluţii pentru proiectare, anunţă lansarea versiunii 2.1 a programului "Advance Design". Dezvoltat pentru birourile de proiectare şi firmele de construcţii, Advance Design este un program de calcul structural prin metoda elementelor finite şi de dimensionare pentru construcţiile din beton armat şi din metal.

Integrarea a două noi module specializate: "Expertiză Beton Armat" şi "Expertiză Metal"

Versiunea 2.1 a Advance Design conţine:

  1. Un modul "Expertiză Beton Armat" care realizează calculul armăturii teoretice pentru elemente din beton armat, determinarea curbelor de interacţiune pentru toate tipurile de secţiuni şi estimarea procentelor de armare.
  2. Un modul "Expertiză Metal" care realizează verificarea la flambaj, flambaj lateral şi a săgeţilor pentru elementele din metal, precum şi optimizarea profilelor.
Aceste două noi module sunt complet integrate în Advance Design. Utilizatorul are astfel posibilitatea, în cadrul unei interfeţe unice, de a realiza o analiză cu elemente finite sau o expertiză pentru Beton sau Metal, şi de a genera o notă de calcul globală.

Utilizatorul poate, de asemenea, să definească "elemente specializate" şi să le atribuie denumiri specifice (de ex.: stâlp, grindă, arbaletrier, pană...). Astfel, fiecare dintre aceste elemente este definit prin proprietăţi de expertiză comune (calitatea betonului, acoperirea cu beton, fisurarea... pentru beton armat, lungimi de flambaj, de flambaj lateral.... pentru structurile metalice). Acest concept simplifică în mod considerabil procesul de modelare şi accelerează optimizarea structurii.


GRAITEC Advance: o gamă globală de CAD / Calcul

Advance Design face parte din suita de programe GRAITEC Advance, care conţine atât programe dedicate producerii detaliilor de execuţie pentru construcţii metalice (Advance Metal), cât şi pentru obţinerea planurilor de execuţie pentru beton armat (Advance Beton).
Cele trei programe din gama Advance funcţionează într-o manieră coerentă şi pot realiza schimb de informaţii în timp real. De exemplu: în urma unei modificări realizate de către inginer în Advance Design, desenatorul primeşte o avertizare asupra acesteia în Advance Metal sau Advance Beton. Astfel are posibilitatea de a decide să accepte modificarea şi să îşi actualizeze în mod automat toate planurile de execuţie.

După Joseph PAIS (Manager de Proiect al Advance Design): "Cu noua versiune 2.1 a programului Advance Design, clienţii noştri pot beneficia în sfârşit de un program de calcul structural modern, capabil să genereze şi să actualizeze note de calcul complete, conţinând tabele de rezultate şi imagini."

GRAITEC lansează versiunea 2.1 a programului său de calcul structural de nouă generaţie: