Noutati GRAITEC

Noutăţi GRAITEC


News list10.4.2006

Versiunea 1.2 a programului Effel Advanced este disponibilă !


Effel Advanced este noul program de calcul structural al GRAITEC.
Modelare simplificată, motor de calcul şi de discretizare de ultimă generaţie, exploatări grafice şi rapoarte de calcul automatizate, ergonomie îmbunătăţită... toate acestea contribuie la optimizarea eficienţei în derularea proiectelor Dvs.


Principalele noutăţi ale versiunii 1.2 au în vedere noi implementari pentru îmbunătăţirea calculului dinamic: analiza de flambaj generalizat, calcul neliniar, calculul deplasărilor mari şi analiza seismică. Versiunea 1.2 aduce numeroase noi funcţionalităţi atât nivelul procesului modelării, cât şi la nivelul exploatărilor grafice şi a rapoartelor de calcul.

O enumerare succintă a noutăţilor:

MODELARE
Noile funcţionalităţi implementate permit o modelare şi mai rapidă a proiectelor complexe realizate în 2D sau 3D: noţiunea de stiluri de afişaj mai simplu de utilizat, noi filtre pentru afişarea sistemelor din pilot, mai multe indicii pentru elementele modelului, o nouă gestionare a scalei de reprezentare a încărcărilor, etc...

Versiunea 1.2 a programului Effel Advanced este disponibilă!

Versiunea 1.2 a programului Effel Advanced este disponibilă!

CALCUL
Versiunea 1.2 a programului Effel Advanced integrează calculul dinamic (flambaj generalizat, calcul neliniar, deplasări mari, analiza seismică). În ceea ce priveşte analiza seismică, utilizatorul are posibilitatea de a defini un spectru oarecare (de deplasare, de viteză sau de acceleraţie) cu ajutorul unui editor de ecuaţii, sau de a genera un spectru (de exemplu pentru România, P100/2004). De asemenea, Effel Advanced permite exploatarea rezultatelor pe fiecare mod în parte, precum şi calcularea unui factor mediu de comportare, dacă este cazul.
Motorul de calcul poate fi lansat de asemenea în afara aplicaţiei cu scopul de a optimiza resursele de memorie disponibile.
EXPLOATAREA REZULTATELOR
Facilitatea de exploatare a rezultatelor reprezintă un element cheie care oferă proiectantului posibilitatea de a beneficia de un câştig considerabil de timp. În afară de funcţionalităţile deja existente în prima versiune (salvarea şi actualizarea automată a vederilor de exploatare grafică, integrarea acestora în notele de calcul, scenariile de exploatare...), in versiunea 1.2 este integrat un nou algoritm de afişare a rezultatelor, care permite afişarea diagramelor în 3D sau proiectate pe o vedere în plan.
Generatorul de note de calcul a fost de asemenea îmbunătăţit (o nouă notă "standard", noi tabele de rezultate, o mai uşoară selecţie a tabelelor...).

Versiunea 1.2 a programului Effel Advanced este disponibilă!


Pentru mai multe informaţii despre noua versiune, vă invităm să contactaţi filiala GRAITEC şi să cereţi vizita unui inginer din echipa noastră.