GRAITEC Transfer Center


Formatul GTC permite o sincronizare / comunicare completa intre toate programele Graitec

Noul format de fişier Graitec Transfer Center (GTC) permite sincronizarea tuturor modelelor create cu programele GRAITEC; în acest fel se evită pierderea de informaţii, precum şi necesitatea reintroducerii unor date la transferul modelelor între aplicaţii.

GTC este o nouă inovaţie în domeniul integrării şi utilizării interoperabile a programelor de CAD / CAE, reprezentând un pas importat în crearea şi manipularea modelelor informatice.

De asemenea, GTC permite sincronizarea modelelor realizate cu produsele software ale partenerilor GRAITEC.

Mediul de utilizare GTC

GRAITEC a dezvoltat o componentă software specializată în schimbul de date, care rescrie şi memorează modelul într-un format specific (GTC), definind un set de obiecte standard - Graitec Model Objects (GMO).

O crestere semnificativa a productivitatii datorita posibilitatii de sincronizare a datelor in cadrul colaborarii dintre aplicatii GTC funcţionează ca mijloc de comunicare între următoarele aplicaţii şi formate standard:

 1. Autodesk Advance Concrete
 2. Autodesk Advance Steel
 3. Advance Design
 4. Autodesk Revit Structure
 5. Arche
 6. Effel
 7. IFC 2.x3
 8. CIS/2
 9. SDNF
 10. PSS

Aplicaţiile sunt responsabile pentru:

 1. Export:  introducerea datelor în GMO
 2. Import: citirea datelor din GMO şi reconstituirea modelului în formatul  specific bazei lor de date
 3. Sincronizare: citirea datelor din GMO şi aplicarea acestora în baza lor de date

Componenta GTC este responsabilă pentru:

 1. Salvarea / Încărcarea informaţiilor stocate într-un format de fişier specific
 2. Compararea a două modele GRAITEC şi gestionarea sincronizării

 

Proceduri de utilizare GTC

Procesul de proiectare a structurilor presupune, printre altele, multe modificări şi operaţii repetitive.
Cu ajutorul GTC, toate modificările realizate asupra aceluiaşi model de către utilizatori diferiţi (desenatori tehnici, ingineri proiectanţi etc.) sunt sincronizate, economisind astfel timp şi resurse.

Vă prezentăm în continuare două exemple de utilizare GTC în procesul de proiectare structurală:

Utilizarea interoperabila a GTC de la modelare la calculul structurii si producerea detaliilor de executie

De la modelare la calculul structurii şi producerea detaliilor de execuţie

 1. Structura este modelată cu un program de CAD (Autodesk Advance Concrete , Autodesk Advance Steel, Autodesk Revit Structure)
 2. Pornind de la model se obţin primele desene (planuri generale, planuri de armare, planuri de execuţie)
 3. Modelul este exportat în format GTC
 4. Modelul GTC este importat în programul de calcul (Advance Design , Arche, Effel )
 5. Modelul importat este calculat
 6. După optimizarea structurii, modelul este exportat din programul de calcul în format GTC
 7. Modelul GTC este importat în aplicaţia CAD iniţială
 8. Modelul iniţial şi cel calculat sunt sincronizate (proiectantul poate accepta sau nu modificările)
 9. Planurile iniţiale sunt actualizate cu modificările efectuate
 10. După actualizarea tuturor desenelor, se poate începe producerea detaliilor de execuţie
 11. Această succesiune de operaţii se poate repeta de mai multe ori, utilizând GTC ca mijloc de transfer al modelului între aplicaţii

 

Utilizarea interoperabila a GTC de la calculul structural la producerea planurilor
De la calculul structural la producerea planurilor

 

 1. Structura este modelată şi analizată cu un program de calcul (Advance Design)
 2. Modelul obţinut este exportat în format GTC
 3. Modelul GTC este importat într-un program de CAD (Autodesk Advance Concrete , Autodesk Advance Steel, Autodesk Revit Structure) pentru obţinerea planurilor
 4. În cazul în care se produc modificări ale modelului în aplicaţia CAD, acesta trebuie trimis din nou către programul de calcul prin export GTC
 5. Modelul GTC este importat in programul de calcul şi este sincronizat cu varianta iniţiala (inginerul poate accepta sau nu modificările)
 6. Modelul este recalculat iar structura este optimizată (daca este necesar)
 7. Modelul recalculat este trimis din nou către programul de CAD prin intermediul GTC
 8. Modelul este importat şi sincronizat în programul de CAD
 9. Planurile create sunt actualizate cu ultimele modificări
 10. Această succesiune de operaţii se poate repeta de mai multe ori, utilizând GTC ca mijloc de transfer al modelului între aplicaţii

În funcţie de situaţie, sunt posibile mai multe scenarii de utilizare a formatului GTC. Avantajele tehnologiei GTC dezvoltată de GRAITEC se regăsesc în faptul că, prin utilizarea acestui format, se evită sarcinile repetitive printr-o re-utilizare optimă a datelor deja existente. De asemenea, se reduce numărul de erori prin asistenţa acordată utilizatorului la gestionarea modificărilor realizate între "Universul inginerilor structurali" şi "Universul desenatorilor tehnici".


Obiecte GTC

Componenta GTC a fost concepută pentru a integra toate obiectele comune modelelor care sunt transferate între aplicaţiile GRAITEC şi alte formate compatibile.

Corespondenţa obiectelor GTC

  Obiecte Autodesk Advance Concrete Autodesk Advance Steel Advance Design Autodesk Revit Structure IFC2.X3 CIS/2
Elemente comune Secţiune
Material
Nivel      

Model

Reper

-
Elemente liniare Linie  

Grindă

Stâlp

Fundaţie continuă

-    
Elemente plane

Suprafaţă cilindrică

-      

Dală

-    

Perete

-    

Placă

-  
Elemente
punctuale

Punct

-   - -

Fundaţie izolată

-    
Grilă

Linie de grilă

   

Grilă

 
Elemente de calcul

Îmbinare

-   -    

Încărcare

-    

Nod

-  

Efort

-  
Elemente de armare Armatură - -     -
Bară în U - -     -
Bară în L - -     -
Bară dreaptă - -     -
Etrieri rectangulari - -     -
Bară poligonală - -     -
Agrafă - -     -
Cadru dreptunghiular - -     -
Cadru circular - -     -
Entităţi Gol
Decupaj     -
Plan de tăiere     -
Tăietură     -
Contur     -
Elemente metalice Şuruburi -   -
Sudură -   -
Prelucrare pentru sudură -   -  


Corespondenţă completă
Implementat parţial
  -   Nu se aplică

GTC - Filme de prezentare

Sincronizarea unui model Advance Steel cu modelul Advance Design
Sincronizarea unui model Advance Steel cu modelul Advance Design
Un model Advance Steel poate fi sincronizat cu programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Aceasta permite utilizatorului să modifice acelaşi model, atât în programul de modelare (Advance Steel), cât şi în programul de calcul şi analiză (Advance Design). Modelul poate fi sincronizat apoi cu rezultatul analizei, evitându-se astfel riscul pierderii unor date (de ex.: prin adăugare, modificare, ştergere).
Noul format de fişier Graitec Transfer Center (GTC) permite sincronizarea modelului iniţial şi a celui final; astfel utilizatorul poate accepta sau nu modificările.

Sincronizarea unui model Autodesk Revit Structure cu modelul Advance Design
Sincronizarea unui model Autodesk Revit Structure cu modelul Advance Design
Un model creat cu ajutorul programului Autodesk Revit Structure poate fi exportat, prin intermediul noului format de fişier GTC, către programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Modelul iniţial poate fi sincronizat cu modelul rezultat în urma analizei şi optimizării, fără riscul pierderii acestor modificări (adăugare, modificare sau ştergerea unor elemente). Utilizatorul poate decide asupra modificărilor ce vor fi făcute asupra modelului iniţial.