Index Forum GRAITEC Advantage

Acest spaţiu este dedicat Clienților GRAITEC. Aici veţi găsi răspunsuri la diferite întrebări frecvente referitoare la utilizarea programelor GRAITEC Advance și Autodesk Advance. Totodată sunteţi invitati să postaţi propriile întrebări, răspunsuri, idei şi să le discutaţi împreună cu membrii forumului. Echipa de suport tehnic GRAITEC este implicată în activitatea forumului şi gata să vă ofere în permanenţă răspunsuri şi ajutor.

Înainte de a posta pentru prima dată, vă rugăm, să citiţi cu atenţie regulile acestui forum.

Autodesk Advance Concrete
Această pagină este dedicată Autodesk Advance Concrete – soluţie software de modelare şI detaliere a structurilor din beton armat

Titlu Categorie

Topic

Mesaje

Ultimul Mesaj

Modelare
Funcţii pentru crearea elementelor structurale, modelarea acoperişurilor, a scărilor şi fundaţiilor. Integrarea solidelor AutoCAD 3D. Configurarea cataloagelor standard şi alte setări.

15

38

by Alex-Lucian Chelsau  
on 06-Aug-2015, 00:44 CET

Vederi şi secţiuni
Configurarea vederilor în plan, secţiuni verticale şi orizontale, elevaţii, vederi izometrice şi detalii de armare, configurarea stilurilor de reprezentare.

4

7

by Sergiu Alexandru Neghina  
on 28-Jun-2017, 11:37 CET

Cotare şi adnotare/etichetare
Utilizarea cotelor asociative, adnotaţii şi alte funcţii specifice pentru crearea planurilor de cofraj. Configurarea numerotării automate a elementelor structurale.

6

14

by Adriana CARSTEA  
on 13-Mar-2014, 12:33 CET

Armare cu bare
Întrebări referitoare la armarea elementelor prefabricate utilizând funcţiile de armare manuală. Configurarea reprezentării barelor şi a simbolurilor e armare, cataloage de armături.

14

42

by Flavia MICLAUSI  
on 01-Apr-2016, 11:34 CET

Armare cu plase sudate
Întrebări eferitoare la armarea cu plase sudate (distribuirea automată, optimizarea panourilor, reutilizarea resturilor). Configurarea reprezentării plaselor sudate şi gestionarea catalogului.

0

0

  

Stiluri de armare şi soluţii de armare dinamică
Definirea, modificarea şi utilizarea stilurilor de armare şi a soluţiilor de armare dinamică.

4

9

by Cristina JIANU  
on 05-Sep-2013, 13:27 CET

Extrase de armare
Personalizarea listelor de bare, variabile disponibile, formule şi criterii de sortare.

3

6

by Adriana CARSTEA  
on 21-Mar-2014, 10:48 CET

Planşe
Gestionarea planşelor: amplasarea detaliilor, cartuşe şi chenare, numerotare, etc.

1

2

by Elena DUMITRESCU  
on 13-Jan-2011, 09:27 CET

Altele/Diverse
Orice subiect care nu se încadrează în alte categorii.

25

44

by Prisecariu Silviu  
on 22-Nov-2015, 20:22 CET

Sfaturi utile
Idei şi soluţii rapide.

2

3

by Creifelean Sergiu  
on 10-Mar-2012, 21:53 CET

Protecţie şi licenţiere
Subiecte referitoare la sistemul de protecţie şi licenţiere, mutarea licenţelor, activare, licenţe de reţea, proceduri de migrare

2

4

by Adrian GLEJA  
on 15-Mar-2011, 12:09 CET

Import / Export / Sincronizare
Probleme specifice întalnite la import, export sau sincronizare, standarde disponibile, transferul modelului BIM între aplicaţiile Advance sau cu Autodesk Revit.

1

2

by Flavia MICLAUSI  
on 06-Jun-2014, 08:28 CET

Limitări şi probleme cunoscute
Limitări, probleme cunoscute, soluţii punctuale, modalităţi de corecţie

0

0

  


Autodesk Advance Steel
Această pagină este dedicată Autodesk Advance Steel – soluţie software de modelare şI detaliere a structurilor metalice

Titlu Categorie

Topic

Mesaje

Ultimul Mesaj

Modelare
Despre obiecte Advance Steel (profile, plăci, şuruburi etc.), verificarea coliziunilor şi alte verificări necesare în etapa de modelare.

14

28

by Simona Breahnea  
on 20-Apr-2016, 08:40 CET

Management Tool / GRAITEC Advance Manager
Setări implicite, noi tipuri de şuruburi, preferinţe...

2

4

by Mihaela BIZDOACA  
on 26-Nov-2010, 13:16 CET

Extrase de materiale & NC
Cum se utilizează şi se configurează extrasele de materiale în planşă, listele externe şi listele DStV

2

6

by Simona Breahnea  
on 04-Feb-2016, 18:01 CET

Detaliere
Planşe de ansamblu, planşe de uzinare, finisarea planşelor.

8

17

by Mihaela BIZDOACA  
on 30-Oct-2012, 09:38 CET

Stiluri de detaliere
Managerul de stiluri de detaliere. Configurarea şi utilizarea stilurilor de detaliere.

1

2

by Mihaela BIZDOACA  
on 26-Nov-2010, 13:14 CET

Altele/Diverse
Orice subiect care nu se încadrează în alte categorii.

7

13

by Simona Breahnea  
on 19-Nov-2015, 11:39 CET

Sfaturi utile
Idei şi soluţii rapide. Verificare rapidă. Personalizare.

0

0

  

Calcul îmbinări
Calculul îmbinărilor conform diferitelor standarde. Crearea automată a îmbinărilor utilizând funcţia "Conectare rapidă".

0

0

  

Protecţie şi licenţiere
Subiecte referitoare la sistemul de protecţie şi licenţiere, mutarea licenţelor, activare, licenţe de reţea, proceduri de migrare

1

2

by Elena DUMITRESCU  
on 31-Jan-2011, 18:23 CET

Import / Export / Sincronizare
Probleme specifice întalnite la import, export sau sincronizare, standarde disponibile, transferul modelului BIM între aplicaţiile Advance sau cu Autodesk Revit.

1

2

by Mihaela BIZDOACA  
on 22-Feb-2012, 13:02 CET

Îmbinări
Despre îmbinări şi calculul acestora.

0

0

  

Numerotare
Numerotare.

3

7

by Elena Bucuras  
on 17-Jul-2015, 11:03 CET

Limitări şi probleme cunoscute
Limitări, probleme cunoscute, soluţii punctuale, modalităţi de corecţie

0

0

  


Advance Design
Această pagină este dedicată Advance Design – soluţie software pentru calculul, analiza şi dimensionarea structurilor, dezvoltată de către GRAITEC.

Titlu Categorie

Topic

Mesaje

Ultimul Mesaj

Modelare
Crearea elementelor (liniare, planare etc.). Modificarea proprietăţilor, Organizarea elementelor în sisteme şi sub-sisteme

17

43

by Adrian GLEJA  
on 02-Jun-2015, 11:13 CET

Încărcări (generatoare automate, sisteme de combinaţii)
Totul despre generatorul climatic, cazurile de încărcări de seism, analiza modală, analiza non-liniară şi flambajul generalizat, generarea automată a combinaţiilor de încărcări

4

9

by Victor Seiculescu  
on 20-Jun-2012, 09:40 CET

Metoda analizei EF
Discretizarea modelului. Verificarea erorilor. Lansarea analizei.

6

12

by Victor Seiculescu  
on 17-Oct-2012, 13:10 CET

Rezultate EF
Exploatarea rezultatelor. Interpretarea rezultatelor. Salvarea vederilor de exploatare.

1

2

by Adrian GLEJA  
on 02-Jun-2015, 11:10 CET

Expertiză Beton Armat
Configurarea elementelor pentru analiza betonului armat şi exploatarea rezultatelor.

1

2

by Adrian GLEJA  
on 30-Jul-2015, 12:30 CET

Expertiză Metal
Configurarea elementelor pentru analiza metalului şi exploatarea rezultatelor. Optimizarea elementelor.

5

16

by Adrian GLEJA  
on 22-Jul-2015, 18:21 CET

Note de calcul
Generarea notelor de calcul. Personalizarea notelor de calcul. Crearea notelor de calcul utilizator

0

0

  

Altele/Diverse
Alte întrebări despre Advance Design

19

40

by Adrian GLEJA  
on 16-May-2017, 16:19 CET

Sfaturi utile
Idei şi soluţii rapide. Verificare rapidă. Personalizare.

2

4

by Victor Seiculescu  
on 20-Jun-2013, 10:08 CET

Protecţie şi licenţiere
Subiecte referitoare la sistemul de protecţie şi licenţiere, mutarea licenţelor, activare, licenţe de reţea, proceduri de migrare

0

0

  

Limitări şi probleme cunoscute
Limitări, probleme cunoscute, soluţii punctuale, modalităţi de corecţie

1

1

by Adrian GLEJA  
on 25-Mar-2016, 12:23 CET

Import / Export / Sincronizare
Probleme specifice întalnite la import, export sau sincronizare, standarde disponibile, transferul modelului BIM între aplicaţiile Advance sau cu Autodesk Revit.

2

6

by Adrian GLEJA  
on 07-May-2015, 18:35 CET


Advance CAD
Această pagină este dedicată Advance CAD - platformă CAD pentru desenare 2D şI 3D, compatibilă 100% cu fişierele DWG

Titlu Categorie

Topic

Mesaje

Ultimul Mesaj

Notiuni de baza
Crearea desenelor, salvare, gestionarea ferestrei Explorer, utilizarea produselor de CAD

0

0

  

Generalitati
Cerinte de sistem, optiuni, variabile de sistem, palete de instrumente, etc

0

0

  

Modelare 2D
Desenarea si editarea obiectelor 2D

0

0

  

Modelare 3D
Desenarea si editarea obiectelor 3D

0

0

  

Vizualizare
Stiluri de vizualizare pentru obiecte 3D, puncte de vedere, ferestre de vizualizare, redare, layout

0

0

  

Blocuri si referinte
Blocuri, imagini, referinte externe, atribute si tabele

0

0

  

Imprimare/plotare
Imprimare, plotare, imprimarea folosind stiluri de tiparire, publicare, export

0

0

  

Configurare
Bare de instrumente, bara de acces rapit, comenzi rapide, profile

0

0

  

Altele/Diverse
Orice subiect care nu se incadreaza in alte categorii

1

3

by Corneliu Ivasc  
on 14-Jan-2015, 15:29 CET

Sfaturi utile
Idei si solutii rapide

0

0

  

Protectie si licentiere
Subiecte referitoare la sistemul de protectie si licentiere, mutarea licentelor, activare, licente de retea, proceduri de migrare

1

3

by Elena Mocanu  
on 06-Mar-2016, 09:03 CET

Limitări şi probleme cunoscute
Limitări, probleme cunoscute, soluţii punctuale, modalităţi de corecţie

0

0

  

Forum Graitec
Reviewed by Graitec
Forum Graitec
Forum Graitec
Rating: 5

Informaţii juridice
Accesul la acest site este rezervat abonaţilor GRAITEC Avantaje. "Utilizatorul" şi "Parola" primite pot fi utilizate exclusiv de către abonat şi nu trebuie cedate sub nici o formă unei terţe părţi sau companii fără autorizaţia GRAITEC. Este interzisă utilizarea oricărei informaţii de pe această pagină fără acordul GRAITEC. În caz contrar, sunteţi expuşi la acţiuni legale şi veţi fi înlăturaţi din lista de abonaţi a site-ului GRAITEC Advantage.