Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor?

 • Software:

  Advance Design
 • Modul

   Toate
 • Întrebare:

   Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor?
 • Tip:

   General
 • Dificultate:

   *

Răspuns

1. Se vor afişa rezultatele de la nivelul unor fundaţii continue sub pereţi. Greutatea pereţilor s-a concretizat printr-o încărcare oarecare de 100 kN/ml la nivelul fundaţiilor.

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

2. Reazemele fundaţiilor se pot declara cu oricare din opţiunile disponibile:

- reazem liniar rigid;
- reazem elastic;
- reazem I/C (întindere / compresiune);

Pentru exemplul arătat s-a optat pentru un reazem elastic, pentru a lua în considerare caracteristicile terenului de fundare concretizat printr-un coeficient de pat. Acest lucru se poate defini în fereastra de proprietăţi a reazemelor declarate.

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

De observat că în cazul acestui exemplu - grinzi de fundare continue sub pereti - programul de calcul lucrează cu elemente liniare (nu ţine cont de aria tălpii fundaţiei); astfel, efortul final va trebui distribuit ariei de fundare aferente sau se poate corecta rigiditatea verticală a reazemelor conform ariei tălpii fundaţiei.

3. După alegerea pasului de discretizare, modelul poate fi rulat prin intermediul butonului "Analiză" din Pilot şi alegând "Calcul Elemente finite" din fereastra "Secvenţă de calcul".

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

4. După analizarea structurii, se poate afişa răspunsul fundaţiilor la încărcările exterioare. În exemplul curent se vor afişa deplasările şi reacţiunile fundaţiilor prin vectori.

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

Acest lucru este posibil din fereastra "Configurarea rezultatelor", accesată din bara de instrumente "Analiza - Rezultate E.F.".
În pagina "E.F." se efectuează următoarele setări: din lista derulantă se selectează "Eforturi" - "Reazem liniar" şi se bifează "FZ", iar din lista derulantă "Mod de vizualizare" se selectează opţiunea "Vectori".

Pentru afişarea valorilor pe fiecare vector, se activează opţiunea "Valori pe diagrame" din pagina "Opţiuni".

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

5. Pentru afişarea deplasărilor nodurilor, se efectuează exact aceiaşi paşi ca şi pentru afişarea eforturilor verticale. Din fereastra - "Configurarea rezultatelor" - pagina "E.F.", din lista derulantă se selectează "Deplasări" - "Reazem" şi se bifează "DZ".

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

6. Toate rezultatele se pot afişa şi sub formă de tabel. Din meniul "Documente" se selectează "Creează o nouă notă" pentru a afişa fereastra "Generator de notă".

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

În pagina "Tabel" se selectează:

Rezultate - Deplasări - Reazeme - Reazeme liniare - Deplasări pe reazeme liniare după cazul de încărcare

Apoi se utilizează săgeata dublă pentru a adăuga tabelul în documentul final.

Acelaşi proces va fi urmat şi pentru adăugarea tabelului cu reacţiuni:

Rezultate - Eforturi - Reazeme - Reazeme liniare - Reacţiuni în reazemele liniare după caz de încărcare

Tabelul poate fi personalizat prin selectarea rădăcinii tabelului de generat ("Distribuţia încărcărilor") şi apăsând butonul "Proprietăţile tabelului". Fereastra permite redenumirea notei, modificarea marginilor, selectarea modelului tabelului, a aplicaţiei de vizualizare şi a extensiei de salvare.

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

Pentru a selecta cazurile de încărcare pentru care se va genera tabelul, se apasă butonul "Cazuri/Combinaţii" care afişează fereastra cazurilor şi combinaţiilor de încărcare disponibile (cele declarate în model) pentru fiecare tip de rezultat dorit (în cazul exemplului prezentat, deplasări şi eforturi).

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor

După selectarea tipurilor de rezultate dorite şi personalizarea tabelelor se apasă butonul "Generare" din fereastra "Generator de notă". Se afişează documentul cu rezultate.

Cum se afişează rezultatele de la nivelul fundaţiilor