Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat?

 • Software:

  Autodesk Advance Concrete
 • Modul

   Modelare
 • Întrebare:

   Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   ***

Răspuns

Pentru exemplificare, se creează un perete de grosime 25 cm. Înălţimea etajului este de 4m.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

În acest perete, se creează o fereastră utilizând comanda "Creează o fereastră" din bara de instrumente Advance Model.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

În fereastra de proprietăţi, folosind butonul "Adaugă", se accesează lista de parametri ai ferestrelor (1). Din categoria "Buiandrug înclinat" se aleg dimensiunile ferestrei înclinate (2). Se importă dimensiunea din catalog utilizând butonul "Import" (3).

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinatPentru a modifica dimensiunile ferestrei, se apasă butonul "Modifică" pentru a accesa pagina "Definit". Toţi parametrii sunt reprezentaţi în imaginea din dreapta jos.

În acest exemplu vom modifica parametrul D. Pentru a valida modificările se apasă butonul "Modifică" din pagina "Definit", apoi se apasă OK.


Dimensiunile ferestrei se pot modifica şi în bara de proprietăţi, în lista "Tip fereastră", apoi se apasă "Enter" pentru validare.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Pentru a adăuga buiandrugului la partea superioară a ferestrei se procedează astfel:

1. Se desenează o grindă deasupra ferestrei. În acest exemplu, grinda are secţiunea 25x30. Iniţial peretele are prioritate 40, iar grinda 30. Pentru a vizualiza grinda, prioritatea sa trebuie să fie mai mare decât prioritatea peretelui. Iniţial, grinda este poziţionată în raport cu nivelul superior al etajului.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

2. Se desenează o linie înclinată reprezentând latura superioară a ferestrei. Pentru a evita calculul unghiului de înclinare, se poate utiliza următoarea metodă.

- Din bara de instrumente "View" din AutoCAD, se alege "vedere din faţă". Se desenează o linie înclinată de-a lungul laturii superioare a conturului ferestrei.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

- Se selectează linia, se copiază (Ctrl + C), se alege vedere de sus a planului şi se inserează (Ctrl + V).

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

3. Din bara de instrumente Advance Model se accesează comanda "Creează un acoperiş". Se selectează linia şi se creează o suprafaţă auxiliară deasupra grinzii. Iniţial, suprafaţa este poziţionată în raport cu nivelul superior al etajului.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Grinda se conectează de suprafaţa auxiliară utilizând comanda "Conectează elementele la acoperiş sau rampă" din bara de instrumente Advance Model.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Se selectează suprafaţa auxiliară şi grinda şi se apasă "Enter".
În bara de proprietăţi a suprafeţei auxiliare se introduce valoarea distanţei dintre nivelul superior al etajului şi buiandrug.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

În fereastra de proprietăţi ale grinzii se poate utiliza opţiunea "Perpendicular" pentru extremităţile grinzii.

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat

Cum se creează o fereastră cu buiandrug înclinat