Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se copiază sudurile în Advance Steel?

 • Software:

  Autodesk Advance Steel
 • Modul

   Modelare
 • Întrebare:

   Cum se copiază sudurile în Advance Steel?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   **

Răspuns

În Advance Steel, sudurile pot fi copiate folosind comanda "Copy" din AutoCAD sau comenzile pentru copiere din Advance Steel.

A) Comanda "Copy" din AutoCAD: Această comandă poate fi folosită atât pentru copierea individuală a sudurilor, cât şi pentru copierea unui grup de elemente şi a sudurilor existente.

1) Copierea unei suduri: Particularitatea acestei metode constă în faptul că permite crearea unei copii a sudurii selectate în orice punct din model, fără ca aceasta să conecteze elemente, dar care păstrează toate setările sudurii copiate (tipul, grosimea etc). După copiere, există posibilitatea de a defini elementele pe care le va îmbina, folosind comanda "Adaugă obiecte în îmbinare":

Cum se copiază sudurile în Advance Steel

2) Copierea sudurii şi a elementelor pe care le conectează. Această metodă păstrează legătura dintre sudură şi elementele conectate. Dacă sunt selectate mai puţine elemente decât cele îmbinate de sudură, vor fi copiate numai aceste elemente şi sudura ce le conectează.

B) Comanda "Copiere avansată" din Advance Steel: Aceasta poate fi accesată din bara de instrumente "Asistenţă proiectare" sau din linia de comandă (_ASTransformAndConnect). Sudurile pot fi copiate prin două metode: prin copierea elementelor pe care le conectează, caz în care funcţia de "Copiere avansată" copiază şi sudurile sau prin copierea sudurii, şi apoi definirea manuală a elementelor conectate.

Cum se copiază sudurile în Advance Steel

1) Copierea elementelor şi a sudurilor: În fereastra de dialog "Transformă elemente" se selectează opţiunea "Include îmbinări suplimentare". Astfel, vor fi copiate atât elementele cât şi sudurile existente.

Exemplu:

Vom considera două elemente conectate printr-un punct de sudură.
În fereastra de dialog "Transformă elemente" se selectează "Include îmbinări suplimentare" şi se utilizează butonul Cum se copiază sudurile în Advance Steel pentru a selecta unul dintre cele două profile şi se introduce apoi distanţa la care să se efectueze copierea.
Se selectează numai obiectul, fără a include şi sudura.

Cum se copiază sudurile în Advance Steel

Apăsaţi OK pentru a realiza copierea. Dacă la destinaţie este detectat un obiect similar celui conectat prin sudură de elementul sursă, aflat în aceeaşi poziţie faţă de elementul copiat, funcţia "Copiere avansată" va crea şi sudura. În caz contrar, programul solicită definirea unui nou element ce va fi conectat de obiectul copiat.

Cum se copiază sudurile în Advance Steel


Cum se copiază sudurile în Advance Steel

2) Copierea sudurii

Funcţia "Copiere avansată" poate fi utilizată şi pentru copierea individuală a sudurilor. În acest caz nu este necesar să selectaţi opţiunea "Include îmbinări suplimentare":
- Dacă sudura este copiată în poziţii unde se află elemente amplasate similar cu cele conectate de sudura iniţială, atunci le va conecta (ca în exemplul de mai jos).

În toate poziţiile în care este copiată sudura (500 mm pe X, aceeaşi distanţă la care se află şi profilele) sunt elemente amplasate la fel ca şi în cazul iniţial. Aceasta înseamnă că sudura va fi copiată, iar conexiunea va fi realizată între elemente.

Cum se copiază sudurile în Advance Steel

- Sudura poate fi copiată şi în cazul în care nu există elemente support pe care să le conecteze. În acest caz, apare fereastra de dialog ce permite selectarea elementelor necesare pentru copierea sudurii (butonul Cum se copiază sudurile în Advance Steel).