Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri?

 • Software:

  Autodesk Advance Concrete
 • Modul

   Armatura
 • Întrebare:

   Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   ***

Răspuns

În cazul structurilor proiectate contează mult costul final al acestora. De aceea, înainte de proiectare, este important să se estimeze cantitatea de armătură necesară. Advance Concrete dispune de o funcţie ce realizează acest lucru în mod automat.

Din bara de instrumente « Advance Setări Proiect » selectaţi « Evaluează Greutatea ».

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Pentru un proiect, cantitatea de armătură poate fi evaluată pentru fiecare nivel în parte (fundaţie, nivel 1, nivel 2, mansardă) sau pentru întreaga structură.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Dacă se doreşte evaluarea cantităţii pentru întreaga structură, în coloana « Greutate Estimată », se introduce greutatea (în tone).
Urmează estimarea greutăţii pe segmente: apăsaţi « Adaugă » şi introduceţi numele (de exemplu, "Fundaţie").

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Apăsaţi OK pentru a accepta.
Segmentul creat apare în listă şi grupează elementele de armare în funcţie de tipul de oţel şi în funcţie de diametru.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Există două situaţii:

1) Se detaliază general doar pe segmente fără a ţine cont de tipul de oţel şi de diametrele barelor.

2) Este necesară o estimare mai minuţioasă şi se detaliază atât în funcţie de diametru cât şi în funcţie de tipul de oţel.

Se procedează la fel şi pentru celelalte nivele.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

În timpul procesului de detaliere se vor atribui fiecărui segment anumite elemente structurale.

Pentru exemplificare vom considera planul de armare al unui stâlp situat în « Nivel 1 ».
La crearea planului de armare, în fereastra « Parametri Vedere », există o opţiune ce permite atribuirea planului unui segment.
Se selectează « Nivel 1 » şi se finalizează planul.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Atribuirea segmentului poate fi efectuată şi ulterior, în fereastra de proprietăţi a planului de armare.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Se accesează « Gestionar Cantităţi Materiale » pentru a vizualiza cantitatea reală de oţel.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Sau :

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Se selectează « Viz.Greutate ».

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Va fi generat un document în care se poate observa că, în acest caz, cantitatea de oţel din stâlp reprezintă numai 0.07% din cantitatea totală estimată şi 0.04% din cantitatea estimată pentru nivelul 1.

Cum se estimează cantitatea de oţel ce intră în alcătuirea unei structuri

Această proprietate este utilă mai ales în cazul structurilor mari unde fiecare procent poate duce la o pierdere / câştig important de material.