Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se redenumesc automat elementele structurale?

 • Software:

  Autodesk Advance Concrete
 • Modul

   Modelare
 • Întrebare:

   Cum se redenumesc automat elementele structurale?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   **

Răspuns

Advance Concrete atribuie fiecărui element structural un nume format dintr-un sufix şi un prefix, separate printr-un caracter sau printr-un grup de caractere. De exemplu, o grindă va fi denumită "B 1", iar un stâlp va fi denumit "C 1" etc.

Cum se redenumesc automat elementele structurale

Elementele pot fi redenumite în mod automat utilizând comenzile "Identificare unică a elementelor" sau "Identificare multiplă" din bara de instrumente "Advance Instrumente".

De exemplu, pot fi redenumite toate grinzile din etajul 1: din B 1, B 2 etc., în B et. 1-1, B et. 1-2 etc.

Cum se redenumesc automat elementele structurale

În fereastra de dialog se introduc prefixul, separatorul şi sufixul. În aceste câmpuri putem introduce orice nume, caracter, sau grup de caractere. Dacă se selectează opţiunea "Incrementare sufix", sufixul va creşte cu valoarea introdusă. După ce au fost definiţi parametrii, se selectează grinzile în ordinea dorită.

Cum se redenumesc automat elementele structurale

Acest procedeu poate fi repetat pentru redenumirea oricăror elemente structurale.

Comanda "Identificare multiplă" din bara de instrumente "Advance Instrumente" permite redenumirea tuturor elementelor structurale din desen (sau a unui set de elemente selectate). În plus, se poate selecta şi direcţia în care se va realiza redenumirea automată.

Cum se redenumesc automat elementele structurale

Cum se redenumesc automat elementele structurale

Desenele create pentru grinzi înainte de redenumire vor fi redenumite automat conform noilor denumiri ale grinzilor (dacă numele desenelor nu au fost modificate manual).

Cum se redenumesc automat elementele structurale

În imaginea alăturată, numele desenului creat pentru grinda 4 a fost modificat manual înainte de redenumirea automată şi a rămas nemodificat după încheierea procesului de redenumire.