Effel: Program de calcul cu elemente finite

Effel

Recunoscut şi utilizat de către cei mai exigenţi ingineri proiectanţi din domeniul construcţiilor civile şi industriale, Effel oferă o soluţie completă pentru calculul structural.

 • Exemple de proiecte realizate cu Effel
 • Effel - un mediu complet

  Effel duce la analiza statică şi dinamică a structurilor 2D şi 3D Având ca fundament teoretic metoda elementului finit, Effel este capabil să discretizeze şi să realizeze o analiză statică şi dinamică, precum şi un calcul al stabilităţii generale şi un calcul neliniar în cazul unei structuri 2D şi 3D. Când calculul structurii a fost realizat, Effel, graţie modulelor sale de tip « Expert » verifică şi optimizează comportamentul clădirii conform reglementărilor pentru fiecare domeniu:


  În prezent, Effel deţine un motor de calcul dinamic de 5 până la 15 ori mai rapid decât în versiunile anterioare. Având la bază acest motor de calcul, Effel vă reduce considerabil timpul de lucru, precum şi spaţiul alocat derulării calculului.  Calcul structural

  Funcţiile CAD ale programului Effel includ crearea de elemente liniare (bare, grinzi, grinzi cu inerţie variabilă, etc), arce de cerc, elemente de suprafaţă (membrane, plăci, radiere), goluri, etc.

  Folosind interfaţa grafică a programului sau graţie modelelor generate în Advance puteţi să creaţi elemente lineare bare, tiranţi, grinzi, grinzi cu secţiune variabilă,...), arce de cerc, elemente de suprafaţă (membrane, plăci, diafragme...), să dispuneţi goluri de placă, deschideri,... Pentru structurile obişnuite, utilizaţi generările automate de tip "cadre" ("Portiques"), "arce" ("Voûtes") etc… sau parametrizate de dvs. Utilizatorul poate defini obiectele care vor fi create, utilizate şi salvate. Aplicaţi orice tip de sarcină (punctuală, lineară şi de suprafaţă), sau utilizaţi generările automate pentru greutatea proprie, sarcinile climatice, acţiunile seismice, împingerile terenului sau ale apei. Puteţi să simulaţi ancorajul structurii prin reazeme punctuale, lineare sau de suprafaţă (de tip rigid, elastic sau care preiau doar compresiune - ex: modelarea pamântului de fundare).  Tipuri de discretizare în Effel : uniform, controlat, Delaunay, impus, rafinat Effel este capabil să discretizeze structura şi să facă analiza statică, dinamică (moduri proprii de vibraţie, seism, vibraţii, şocuri,…), calculul stabilităţii generale precum şi calculul nelinear (tiranţi şi elemente comprimate), folosindu-se de metoda elementului finit:

  • Analiza statică
  • Analiza modală
  • Analiza seismică
  • Analiza tip "Time history"
  • Analiza la pierderea stabilităţii prin flambaj
  • Analiza neliniară: tiranţi, cabluri şi elemente care preiau  (numai compresiune) cu/sau fără opţiunea de deplasare.

  În plus, Effel indică inconsistenţele modelării şi propune soluţii tehnice viabile.  Effel - module expert

  Modulele de analiză ale programului EFFEL permit studierea comportamentului structurilor şi efectuarea verificărilor în funcţie de normele fiecărei ţări în parte. Caracterizate prin posibilităţi de predimensionare rapidă şi optimizare a secţiunilor, modulele Effel se dovedesc a fi programe de analiză foarte utile în conceperea rapidă şi eficientă a structurilor.  Effel Expert Beton

  Effel Beton armat

  • Combinaţiile de încărcări din normativ.
  • Metoda elementului finit folosită pentru calculul structurilor.
  • Calculul la SLU şi SLS a elementelor liniare supuse încărcărilor compuse (compresiune excentrică oblică), cu şi fără armatură comprimată.
  • Calculul la SLU şi SLS a elementelor de tip placă şi membrană în concordanţă cu direcţiile de armare definite de utilizator.
  • Diagrame de eforturi pe secţiune.
  • Diagrame de arii de armătură necesare.
  • Calculul la pierderea stabilităţii (deplasări mari) şi a reacţiunilor din fundaţii.
  • Diagrame de arii de armătură necesare.
  • Legătura cu modulele de armare Arche pentru Stâlpi, Grinzi şi Fundaţii.


  Effel Expert Metal

  Effel Constructii Metalice


  • Combinaţiile de încărcări din normativ.
  • Generarea automată a convoaielor.
  • Cataloage de profile.
  • Calcularea secţiunilor compuse.
  • Posibilităţi de creare a secţiunilor compuse prin combinarea unor profile şi elemente tip platbandă.
  • Predimensionarea şi optimizarea unei structuri după criteriul de deformări şi după criteriul de eforturi.
  • Pierderea stabilităţii la flambaj, la încovoiere şi răsucire.
  • Proiectarea şi detalierea conexiunilor realizate prin şuruburi şi sudură.
  • Listă de extrase de materiale automată.  Effel Expert Lemn

  Effel Constructii din Lemn


  • Flambajul în cazul structurilor din lemn.
  • Combinaţiile de încărcări din normativ.
  • Calculul secţiunilor complexe.
  • Predimensionarea şi optimizarea luând în consideraţie criteriul de deformări şi criteriul de eforturi.
  • Listă de extrase de materiale automată.  Tehnologie BIM: integrarea şi sincronizarea programelor GRAITEC

  Graitec Transfer Center – Interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul  Toate programele Graitec pot comunica acum cu uşurinţă prin intermediul noului format GTC, care permite transferul modelelor între aplicaţii, precum şi sincronizarea modelelor, fără a pierde informaţii şi fără a fi necesară reintroducerea datelor.

  Descoperiţi cum soluţiile Graitec sunt compatibile cu Autodesk Revit Structure