Proiecte realizate de clienţiAceastă pagină prezintă o selecţie de proiecte realizate de clienţii noştri cu ajutorul pachetelor software Advance Design, Autodesk Advance Concrete, Autodesk Advance Steel şi Arche). Pentru fiecare proiect aveţi la dispoziţie o scurtă descriere a caracteristicilor proiectului şi a avantajelor de care au beneficiat clienţii datorită utilizării acestor programe. Pentru unele din proiectele realizate cu Autodesk Advance Concrete şi Autodesk Advance Steel aveţi la dispoziţie şi fişierele DWF corespunzatoare.

 Imobil locuinţe     |     EBS     |     Franţa

Software utilizat: Autodesk Advance Concrete.
Imobil locuinţe cu un partiu atipic, situat într-o zonă ultra-centrală.
Imobil locuinţe
"ADVANCE Concrete ne-a fost de un real ajutor. Utilizând ADVANCE Concrete am obţinut planuri de detaliere de calitate, optimizând astfel timpul de realizare alocat acestui proiect destul de complex."

Thierry NOWAK, Inginer în cadrul Biroului de proiectare EBS


 Fabrica Tong-Yu     |     JIA Construction Co Ltd     |     Taiwan

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Structură metalică cu o greutate de 540 de tone
Fabrica Tong-Yu
"Am învăţat foarte repede programul Advance Steel şi, în prezent, este foarte simplu să lucrăm cu acesta. Am putut repera şi modifica cu uşurinţă coliziunile din model reducând astfel eventualele erori de proiectare. Cu siguranţă, utilizând ADVANCE Steel am redus considerabil costurile."

Chris Liu, inginer proiectant JIA Construction Co


 Locuinţă familială     |     Metal Adour     |     Franţa

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Casă realizată pe structură metalică.
Locuinţă familială
"Am fost plăcut impresionat de facilităţile de modelare şi detaliere ale programului Advance Steel, precum şi de îmbinările inteligente şi posibilitatea de a personaliza şi adapta propriile planuri. Este simplu să foloseşti Advance Steel, în special, dacă ai mai lucrat în mediul 3D pentru proiectarea structurilor metalice."

Mathieu Roussé, Proiectant


 Exdindere Spital La-Roche-Sur-Lyon     |     Sigma Ingénierie     |     Franţa

Software utilizat: Advance Design.
Necesitatea realizării unei structuri în cadre din beton armat care să facă legătura cu celelalte două corpuri de clădire deja existente, fără a necesita întreruperea activităţii.
Exdindere Spital La-Roche-Sur-Lyon
"Modul intuitiv de lucru, posibilitatea de exploatare avansată a rezultatelor, precum şi modelarea rapidă şi armarea performantă au fost doar câteva dintre avantajele care ne-au convins în alegerea soluţiei GRAITEC ADVANCE Design şi Concrete. Folosind soluţiile GRAITEC timpul de proiectare este considerabil redus."

Nicolas BRETON - Denis LAMBERT, SIGMA INGENIERIE


 Facultatea de Chimie, Universitatea din Ljubljana     |     Elea iC d.o.o     |     Slovenia

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Structura, având ca destinaţie Biblioteca şi săli de curs, din cadrul Facultăţii de Chimie din Ljubljana, a fost realizată de către biroul de proiectare Elea iC cu ajutorul programului Advance Steel.
Facultatea de Chimie, Universitatea din Ljubljana
"Utilizând Advance Steel am putut duce la bun sfârşit un proiect de o asemenea anvergură. Nodurile personalizabile, tehnologia avansată ce accelerează şi automatizează procesul de creare a nodurilor, numerotarea automată a pieselor şi ansamblelor , funcţiile de verificare a coliziunilor, pe scurt, modul intuitiv şi sigur, în acelaşi timp, de lucru îţi oferă posibilitatea de a optimiza timpul de realizare a unui proiect amplu."

Domnul Marko PAVLINJEK, Elea iC - inginer proiectant


 Centrul Pompidou Metz     |     CTE     |     Franţa

Software utilizat: Advance Design.
Structura cuprinde 3 galerii expoziţionale suprapuse, de 86 m lungime, 15 m lăţime şi 8 m înălţime, o clădire cu 7 niveluri, un studio şi un restaurant cu formă circulară, un turn hexagonal cu acoperiş de metal de 77m înălţime şi un fronton din beton/metal.
Centrul Pompidou Metz
"Centrul Pompidou-Metz a fost o provocare importantă pentru echipa noastră din punctul de vedere al calculului structural, punându-ne la încercare toată experienţa dobândită. Astăzi, proiectul reprezintă una din referinţele de excepţie ale biroului nostru de proiectare, pe lângă altele, cum ar fi complexul sportiv din Grenoble situat într-o zonă seismică sau spitalul Strasbourg (o clădire de 108 m lungime fără nici o îmbinare de dilatare) etc."

Domnul Thierry HUMMEL, CTE Design Office


 Clinică de geriatrie şi psihiatrie     |     BETMI     |     Franţa

Software utilizat: Autodesk Advance Concrete.
Proiectul reprezintă o clinică de geriatrie şi psihiatrie cu 25 de unităţi ce cuprinde un subsol, parter, curţi interioare şi un acoperiş plat pe care sunt dispuse panouri solare, fiind parţial acoperit cu vegetaţie.
Clinică de geriatrie şi psihiatrie
"Advance Concrete generează în mod automat vederi isometrice, planuri de cofraj şi secţiuni ce permit constructorilor interpretarea rapidă şi facilă a volumetriei şi alcătuirii structurii. Spre exemplu, ei pot obţine informaţii utile cu privire la anumite detalii obţinute automat prin realizarea unor secţiuni verticale după linii poligonale."

Domnul Patrice GUIOT, inginer proiectant la BETMI


 Căminul pentru vârstnici 'Sfânta Elisabeta'     |     S.C. ELMAC IMPORT EXPORT S.R.L.     |     România

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Din considerente arhitecturale s-a optat pentru un planşeu casetat. Acest planşeu casetat este dispus peste toate nivelurile clădirii şi de asemenea reprezintă cea mai mare provocare din punct de vedere al realizării planurilor de cofraj şi armare.
Căminul pentru vârstnici 'Sfânta Elisabeta'
"În Advance Concrete, planurile de cofraj au fost realizate în mod automat, fapt care a determinat scurtarea dramatică a timpului de lucru la acest proiect. Armarea a fost realizată foarte simplu şi rapid datorită modului uşor şi intuitiv de creare a barelor. Numerotarea barelor, detaliile de bară şi simbolurile acestora au fost create în mod automat. Eu unul, după ce am văzut ce înseamnă un mod de lucru în 3D, când poţi să vizualizezi întreaga structură şi nu ai doar nişte linii, nu m-aş mai întoarce la modul de lucru 2D."

Dl. Ing. MLEŞNIŢE Ioan, SC Elmac Import Export SRL


 Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere     |      PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE     |     România

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere - Centrala Electrică Rovinari, proiect realizat de către PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE Bucureşti, a fost modelat şi detaliat cu ajutorul programului Advance Steel.
Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere
"Advance Steel este foarte bun pentru că se scurtează foarte mult timpul total de lucru la un proiect. Iar în momentul în care vorbim de proiecte complexe şi timpul de execuţie se întinde pe luni de zile, o reducere a acestuia cu 20% înseamnă enorm."

Conf. Dr. Ing. Dan BATCA, Project Manager, PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE


 Structuri metalice pentru centrala de incinerare a deşeurilor din Brno     |     Aciercon s.r.o.     |     Slovacia

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Proiectul constă în realizarea structurilor metalice pentru echipamentul tehnologic aferent centralei de incinerare
Structuri metalice pentru centrala de incinerare a deşeurilor din Brno
"Advance Steel ne-a fost de un real ajutor având în vedere complexitatea proiectului şi a reprezentat soluţia perfectă pentru proiectarea acestei centrale."

Ing. Oldrich Balsinek, Managing Director, Aciercon s.r.o.


 Pavilion expoziţional 'P' în cadrul centrului expoziţional din Brno     |     OKF s.r.o.     |     Cehia

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Proiectul reprezintă un nou punct de acces către cel mai mare centru expoziţional din Europa Centrală, având o suprafaţă de peste 20.000 mp.
Pavilion expoziţional 'P' în cadrul centrului expoziţional din Brno
"Advance Steel şi funcţionalităţile sale de modelare 3D au făcut posibilă realizarea structurii complexe a Pavilionului 'P', precum şi controlul detaliilor în planurile de montaj şi execuţie. Pentru a accelera fabricarea structurilor, informaţia extrasă din modelul 3D a fost utilizată în mod direct pentru fabricarea elementelor individuale. Utilizând Advance Steel, a fost posibilă respectarea termenelor limită, atât pentru realizarea proiectului, cât şi pentru livrarea structurii de oţel."

Vladimir Daněk, Michal Rudolf, OKF s.r.o., ingineri proiectanţi


 Extindere a Curţii de Justiţie din Liège     |     TPF Engineering     |     Belgia

Software utilizat: Autodesk Advance Concrete.
Extinderea Curţii de Justiţie din Liège este un proiect major, deja parţial construit, care se remarcă prin complexitatea structurii.
Extindere a Curţii de Justiţie din Liège
"Enormul avantaj al programului Advance Concrete pentru echipa care realizează crearea cofrajului şi armarea este acela că utilizarea programului este simplă şi intuitivă, astfel că investiţia în serviciile de training este minimă."

Doamna Evelyne Lacroix, Manager de proiect


 Hală depozitare ciment şi turn pentru utilaje     |     SC Pavial SRL     |     România

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
SC Pavial SRL a realizat proiectul “Hală depozitare ciment şi turn pentru utilaje” pentru compania Cemrom SA. Advance Design a reprezentat un ajutor indispensabil pentru stâlpii articulaţi în fundaţe, din tablă sudată cu secţiune variabilă, iar programul Advance Steel, folosind viziualizarea 3D, a făcut posibilă sincronizarea celor două modele ,Turn şi Hală, într-un singur model.
Hală depozitare ciment şi turn pentru utilaje
"Modificările intervenite datorită schimbării temei tehnologice (poziţia turnului faţă de hală sau a uşilor) au putut fi efectuate fară efort datorită nodurilor variabile din Advance Steel, păstrându-se în acelaşi timp poziţia liniei închiderilor comune.
Greutăţile utilajelor au fost semnificative ,mai ales ale cimentului circulant. Influenţa vibraţiilor dezvoltate de acestea a putut fi verificată cu ajutorul unei analize dinamice temporare. Scările şi balustradele s-au realizat cu uşurinţă."

Panait Alexandru, General Manager, S.C. Pavial S.R.L.


 Complex sportiv în Grenoble     |     ETI Design Office      |     Franţa

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Complex sportiv are o capacitate de 20 000 de locuri, 13,000 m2 birouri, 65,000 m2 teren construit.
Complex sportiv în Grenoble
"Advance Steel a fost foarte util graţie funcţionalităţii de detectare a coliziunilor, care ne-a permis să verificăm îmbinările dintre diferitele elemente ale structurii."

Domnul Berger, Manager de proiect la ETI Design Office


 Acoperiş pentru Aeroportul Sheremetyevo     |     Heinrich Lamparter Stahlbau & Co. KG GmbH     |     Germania

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Proiectul reprezintă o structură complexă din 1200 tone de oţel, 50 de tone de elemente post-tensionate, 2000 m cabluri din oţel şi aproximativ 20 tone de şuruburi.
Acoperiş pentru Aeroportul Sheremetyevo
"În Advance Steel modelul este creat la dimensiunile sale reale, fiind astfel posibilă gestionarea situaţiilor complexe ce pot apărea În timpul fazei de asamblare şi montaj."

Domnul Linge, Manager al departamentului de proiectare din cadrul Heinrich Lamparter Stahlbau GmbH & Co.KG


 Scenă pentru turneul 360° al trupei U2     |     STAGECO     |     Belgia

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Proiectul este o structură cu o greutate totală de 240 tone, 70 tone de balast, o perspectivă de 360° asupra scenei.
Scenă pentru turneul 360° al trupei U2
"Advance Steel şi funcţionalităţile sale de modelare 3D uşor de utilizat au contribuit în mod semnificativ la finalizarea structurii la termen şi fără erori."

Domnul Koen Peeters, coordonator de proiect la STAGECO


 Trambulină olimpică pentru schi     |     Bitschnau GmbH     |     Austria

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Compania Bitschnau GmBH din Austria a realizat construcţia noii trambuline olimpice pentru schi din Garmisch-Partenkirchen (Germania). Comanda a inclus proiectarea şi realizarea structurii conform planurilor de montaj şi asamblarea trambulinei, a turnului de arbitraj precum şi a altor componente metalice ale construcţiei.
Trambulină olimpică pentru schi
"Datorită Advance Metal, munca noastră a fost mult mai uşoară, şi am obţinut o creştere semnificativă a productivităţii. Funcţionalităţile programului au facilitat considerabil modelarea structurii, şi ne-au ajutat să depăşim cu succes toate problemele specifice proiectului."

Dl. Huber, Director General al Bitschnau GmbH


 Podul Niederwartha     |     Plauen Stahl Technologie GmbH     |     Germania

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Plauen Stahl Technologie GmbH a realizat proiectul pentru construcţia podului ancorat cu cabluri între Niederwartha şi Meißen. Pentru realizarea podului Niederwartha peste râul Elba au fost utilizate 1232 de tone oţel, acesta reprezentând primul pod ancorat cu cabluri din regiunea Saxonia şi, totodată, cel mai lung pod din Germania.
Podul Niederwartha
"Procentul scăzut de erori, precum şi funcţionalitatea de actualizare a desenelor (foarte utilă pentru noi) permit obţinerea unei structuri mult mai precise. Utilizarea programului Advance Metal a reprezentat un mare succes pentru munca noastră."

Dl. Streit, Inginer Constructor la Plauen Stahl Technologie GMBH


 Copertină pentru cazinou. Duisburg, Germania.     |     Innovations-Verbund-Systeme GmbH     |     Germania

Software utilizat: Autodesk Advance Steel.
Copertina de la intrarea principală în cazinou a fost proiectată de către biroul de proiectare Innovations-Verbund-Systeme GmbH & Co. KG. Structura este impresionantă atât prin complexitatea problemelor de proiectare ridicate, cât şi prin dimensiunile sale, aceasta cântărind 50 de tone şi fiind fixată pe pereţii curbi ai clădirii la o înălţime de 10 metri. Copertina impresionează prin dimensiunile sale, în partea exterioară având 30 de metri, în timp ce deschiderea în partea interioară, la intrarea în cazinou, este mult mai mică, semănând astfel cu o pâlnie.
Copertină pentru cazinou. Duisburg, Germania.
"Suntem foarte mulţumiţi de uşurinţa cu care putem lucra cu baza de date Access a programului Advance Metal. De asemenea, ne-a convins şi promptitudinea personalului de la departamentul tehnic şi, nu în ultimul rând, raportul avantajos calitate-preţ."

Dl. Dr. Ing. Peter Mertens, Inginer proiectant la Innovations-Verbung-Systeme GMBH & CO. KG