Autodesk Advance Steel: Modul de training PROFESSIONAL

Modul de training PROFESSIONAL

Obiectiv

Obiectivul cursului Autodesk Advance Steel - Modulul de training PROFESSIONAL constă în parcurgerea unui set de cunoştinţe avansate despre Autodesk Advance Steel, respectiv aprofundarea celor mai importante tehnici de lucru.

Cunoştinţe necesare pentru înscrierea la curs

Cunoştinţe de bază despre calculatoare, sistem de operare, lucru cu fişiere, AutoCAD 3D, cunoştinţe de bază de proiectare în domeniul construcţiilor metalice, cursul Autodesk Advance Steel – Modulul de training BASIC.

Descrierea sumară a cursului

Pe parcursul celor trei zile se realizează modelul unei structuri metalice utilizând profile compuse, se prezentându-se amănunţit (inclusiv aspecte de configurare) stilurile de detaliere şi exportul către maşinile cu comandă numerică. Deasemenea, este prezentat modulul de calcul al îmbinărilor şi conlucrarea cu Advance Design, programul GRAITEC de calcul structural.

Conţinutul cursului

Autodesk Advance Steel: acoperis metalic din grinzi cu zabrele
Ziua 1:
  Realizarea unui acoperiş metalic din grinzi cu zăbrele:
 • Realizarea din linii a grinzii cu zăbrele şi transformarea unor elemente în profile
 • Modelarea diagonalelor din profile compuse
 • Realizarea îmbinărilor între elementele grinzii cu zăbrele
 • Multiplicarea grinzilor cu zăbrele şi poziţionarea stâlpilor structurii


Autodesk Advance Steel: plan de detaliu

Ziua 2:
  Configurarea stilurilor de detaliere şi a formatului de planşă
 • Setarea tipului de reprezentare a elementelor în planşă
 • Conţinutul etichetelor şi modul de aranjare
 • Configurarea liniilor de cote
 • Personalizarea formatului de planşăInteroperabilitate intre Autodesk Advance Steel si Advance Design Ziua 3:
  Configurarea extraselor, a fişierelor NC, importul unei structuri realizată într-un program de calcul
 • Diferite tipuri de extrase de materiale
 • Configurarea şi obţinerea fişierelor NC si DXF
 • Importul unui fişier GTC şi verificarea îmbinărilor la eforturile rezultate din programul de calcul
  Recapitulare. Test


Cursurile încep zilnic la ora 09.00 la datele anunţate.

Pentru mai multe detalii despre cursurile organizate puteţi vizita pagina de training sau puteţi contacta departamentul comercial la sales@graitec.ro sau la telefon +4021 4100119.

Descărcaţi descrierea cursului Autodesk Advance Steel - Modul de training PROFESSIONAL în format PDF.