Autodesk Advance Design: Modul de training PROFESSIONAL

Modul de training PROFESSIONAL

Obiectiv

Obiectivul cursului Advance Design - Modulul de training PROFESSIONAL constă în parcurgerea unui set de cunoştinţe avansate despre Advance Design, respectiv aprofundarea celor mai importante tehnici de lucru.

Cunoştinţe necesare pentru înscrierea la curs

Cunoştinţe de bază despre calculatoare, sistem de operare, lucru cu fişiere, cunoştinţe despre metoda elementului finit, cunoştinţe de bază de proiectare în domeniul construcţiilor civile şi industriale, cursul Advance Design - modulul de training BASIC.

Descrierea sumară a cursului

Pe parcursul celor trei zile se vor aprofunda funcţionalităţile de modelare şi de discretizare avansată, precum şi calculul şi expertiza structurilor din metal şi din beton. Astfel, vor fi prezentate instrumentele specifice de modelare avansată, definirea ipotezelor de încărcare a structurii, realizarea analizelor seismice şi neliniare. De asemenea, vor fi prezentat pe larg funcţionalităţile specifice modulelor Expertiză Beton armat şi Expertiză Metal, precum şi crearea şi configurarea notelor de calcul.

Conţinutul cursului

Advance Design: Modelare avansata
Ziua 1:
 • Modelarea avansată a structurilor. Instrumente specifice de modelare avansată
 • Importul DXF şi folosirea planurilor de arhitectură în modelare
 • Secţiuni de tip utilizator. Secţiuni compuse. Familii de secţiuni utilizator
 • Grinzi cu zăbrele spaţiale. Fundaţii pe grinzi continue
 • Stâlpi hale industriale cu treaptă


Ziua 2:
Advance Design: Discretizare Avansata
 • Discretizare avansată. Blocaje de noduri. Legături elastice
 • Ipoteze speciale de încărcare. Rezervoare
 • Calcul seismic. Spectru elastic. Spectru de proiectare
 • Calcul neliniar. Elemente specifice în analiza neliniară
 • Calcul pe etape


Advance Design: Expertiza beton armat si Expertiza metal Ziua 3:
 • Utilizarea rolurilor în Expertiza beton armat şi Expertiza Metal. Optimizarea în lanţ a elementelor din metal
 • Definirea regulilor de comparare a valorilor funcţie de un criteriu maxim / minim impus
 • Crearea notelor de calcul personalizate
 • Actualizarea automată a rezultatelor memorate în vederi de exploatare şi în notele de calcul
 • Modelarea simultană a unei structuri complexe de către mai mulţi utilizatori. Asamblarea modelelor individuale într-un model unic


Cursurile încep zilnic la ora 09.00 la datele anunţate.

Pentru mai multe detalii despre cursurile organizate puteţi vizita pagina de training sau puteţi contacta departamentul comercial la sales@graitec.ro sau la telefon +4021 4100119.

Descărcaţi descrierea cursului Advance Design - Modul de training PROFESSIONAL în format PDF.