Autodesk Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD

Autodesk Advance Concrete

Tutorial de armare dinamică


Lecţia 3: Finalizarea soluţiei de armare


În această lecţie veţi defini parametrii soluţiei:

Clic pentru a vizualiza secvenţa video  

Pentru fiecare categorie de elemente de armare utilizate în soluţia de armare (etrierul, cele trei repartiţii), trebuie să definiţi parametrii.

În acest exemplu, veţi crea patru categorii, fiecare categorie grupând parametrii pe care utilizatorul îi poate modifica.

 • Rectangular frame (etrierul) - grupează parametrii etrierului: Standard, Steel grade, Diameter, Cover A, Cover B, Cover C şi Cover D.
 • Distribution – Right Side Zone (repartiţia din dreapta) – grupează parametrii repartiţiei din partea dreaptă: Spacing şi Zone length.
 • Distribution – Central Zone – grupează parametrii repartiţiei din mijloc: Spacing.
 • Distribution – Left Zone – grupează parametrii repartiţiei din stânga: Spacing şi Left.
 • Sketch Parameters - grupează distanţele definite în soluţia de armare: d1, d2 şi Left.

Înainte de a începe

Definiţi deschiderea grinzii.
 • În bara de instrumente Sketch Designer clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Buton.
 • În fereastra de dialog "Define distance", în pagina Between points, definiţi deschiderea grinzii între punctele C1 şi D1 numiţi distanţa O.
 • Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Definirea deschiderii grinzii.

 • Clic OK.

Pasul 1: Crearea unei categorii de armare pentru etrier.

 • În bara de instrumente Reinforcement solution clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Buton.
 • Apare fereastra de dialog "Viewer 3D".

  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Previzualizarea solutiei

 • Clic pe butonul Next.
 • Fereastra de dialog "Characteristic conditions" afişează modelul (în acest caz grinda şi cei doi stâlpi) şi prezintă soluţiile disponibile.

  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Solutii de armare disponibile

 • Clic pe butonul Next.
 • În fereastra de dialog "Parameters" definiţi parametrii grupaţi pe categorii.
 • Clic pe butonul Add category.
 • În fereastra de dialog "Input name", definiţi numele categoriei de armare: Rectangular frame.
 • Apăsaţi OK. Categoria Rectangular frame este afişată în panoul "Dynamic reinforcement parameters".
 • Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: panoul 'Dynamic reinforcement parameters'

 • Clic OK.

Pasul 2: Adăugarea parametrilor pentru fiecare categorie

Veţi adăuga parametri în categoria Rectangular frame: Standard, Steel grade, Diameter, Cover A, Cover B, Cover C şi Cover D.
 • În fereastra de dialog "Parameters", în panoul "Object properties", selectaţi parametrul Standard din ramura Rectangular frame.
 • Clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Buton pentru a adăuga parametrul selectat în categoria Rectangular frame din panoul "Dynamic".
 • Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: panoul 'Dynamic'

În acelaşi mod, adăugaţi parametrii Steel Grade, Diameter, Cover A, Cover B, Cover C şi Cover D pentru categoria Rectangular frame.

În acelaşi mod, creaţi toate categoriile necesare:

 • Categoria Distribution – Left Side Zone cu parametrii Spacing şi Lleft pentru prima repartiţie.
 • Categoria Distribution – Central Zone cu parametrul Spacing (distanţa dintre barele repartiţiei din mijloc a treia repartiţie).
 • Categoria Distribution – Right Side Zone cu parametrii Spacing şi Zone length pentru repartiţia din dreapta (a doua repartiţie).
 • Întrucât utilizatorul trebuie să definească lungimea repartiţiei din dreapta, definiţi un nou parametru: Zone length.
 • Categoria Sketch parameters cu parametrii d1, d2 şi Left:
 • Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: categoria 'Sketch parameters'

Pasul 3: Adăugarea formulelor pentru parametri

În această etapă veţi adăuga formula necesară pentru parametrii şi veţi salva soluţia.

În acest exemplu, lungimea Lright trebuie să fie calculată în funcţie de parametrul Zone Length (parametrul definit de utilizator – lungimea repartiţiei din partea dreaptă) şi de alţi parametrii definiţi în Pasul 2.

În prima lecţie, au fost definite două puncte: H1 şi J1 (primul şi al doilea punct al repartiţiei din mijloc). Repartiţia din stânga este poziţionată începând din punctul de referinţă H1 spre stâlp, lăsând un spaţiu. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul repartiţiei din dreapta.

Este necesară definirea lungimii repartiţiei din mijloc astfel încât între repartiţia din mijloc şi repartiţia din dreapta, spaţiul să fie egal cu distanţa d2. Cele două spaţii (distanţe) sunt cumulate în partea dreaptă, spre stâlp, ca în figura de mai jos.

Calculaţi parametrul Lright:

Lright = O – Lleft – Central Length

Numărul de spaţii din zona centrală poate fi calculat prin două metode, ca parte întreagă:

Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: numarul de spatii din zona centrala

Lungimea zonei centrale poate fi calculată în funcţie de spaţiul dintre barele repartiţiei.

Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Lungimea zonei centrale

Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Lungimea zonei centrale

unde O este distanţa D1 - C1.

Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: distanta D1 – C1

 • În fereastra de dialog "Parameters", în panoul Object properties, selectaţi parametrul Lright din ramura Sketch parameters.
 • Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: fereastra de dialog 'Parameters'

 • Introduceţi formula dată la începutul acestui pas.
 • =[SKETCH.O]-[Sketch parameters.Lleft]-round(([SKETCH.O]-[Sketch parameters.Lleft]-[Distribution - Right Side ZoneRight.Zone length])/[Distribution - Central Zone.Spacing]-0.5)*[Central zone.Spacing]

  Unde Round (x-0.5) calculează partea întreagă din x şi O este distanţa D1 - C1.

  Notă: Parametrii soluţiei pot fi accesaţi prin clic pe săgeata din partea dreaptă a ferestrei de dialog.

  De exemplu, pentru a adăuga parametrul O în formulă, clic pe săgeată şi selectaţi O din categoria Sketch. Parametrul este afişat în zona de editare a ferestrei de dialog.

  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Adaugarea parametrului O in formula

  Autodesk Advance Concrete, Armare dinamica - Lectia 3: Afisarea parametrului in zona de editare

 • Apăsaţi Finish.
 • Salvaţi soluţia cu numele rbs_beam.

Lecţia 1   Lecţia 2   Lecţia 3   Lecţia 4

Înapoi la pagina principală