Autodesk Advance Concrete : Program pentru Proiectarea constructiilor din beton armat si realizarea desenelor de executie sub AutoCAD

Autodesk Advance Concrete

Tutorial de armare dinamică


Lecţia 1: Crearea punctelor de referinţă


Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Crearea punctelor de referinta În această lecţie veţi crea punctele de referinţă pentru soluţia de armare: punctele de început şi de sfârşit ale fiecărei repartiţii.

Implicit, Advance creează puncte de referinţă, în funcţie de geometria elementelor de armat. Este necesar să creaţi apoi noi puncte de referinţă şi să le modificaţi proprietăţile (de exemplu, distanţa).

Aceste distanţe pot fi apoi adăugate în interfaţa soluţiei.

Veţi învăţa:

(clic pentru a mări)

Clic pentru a vizualiza secvenţa video  Crearea planului de armare pentru soluţia de armare

Pasul 1: Crearea planului de bază pentru soluţia de armare.

 • În bara de instrumente Reinforcement Solutions clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton.
  Advance trece automat în modul de editare a soluţiilor de armare.
 • Includeţi structura într-o fereastră de selecţie.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Includerea structurii într-o fereastră de selecţie

 • Apăsaţi Enter.
 • Selectaţi apoi template-ul pentru planul de armare necesar în etapa de definire a soluţiei: Elevation face, isometric view şi cut left.
 • Clic Next.
 • În fereastra de dialog "View parameters", clic Finish pentru a termina.

Planul de bază pentru soluţia de armare este creat şi afişat în Pilot.
Advance creează automat punctele de referinţă în funcţie de geometria elementelor.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Afisarea in pilot a planului de bază pentru soluţia de armare. Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Puncte de referinţă în funcţie de geometria elementelor

Pasul 2: Adăugarea punctelor de referinţă.

Veţi crea noi puncte de referinţă, reprezentând punctele de început şi de sfârşit pentru fiecare din cele trei repartiţii.
Punctele sunt create prin translaţie.

Implicit, în zona Lleft, se află un singur punct: D1 – punctul de sfârşit al repartiţiei Lleft.
Sunt necesare încă două puncte:

 • Primul punct al repartiţiei Lleft: H1
 • Al doilea punct al repartiţiei Central: G1
Similar, în zona Lright, sunt necesare încă două puncte:
 • Primul punct al repartiţiei Lright: J1
 • Al doilea punct al repartiţiei Central: I1

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Adaugarea punctelor de referinta


Crearea punctelor de referinţă prin translaţie.

Crearea primului punct de referinţă pentru repartiţia Central (G1)


Punctul de referinţă G1 este creat prin translaţia punctului D1 în direcţia D1 - C1, cu distanţa 0.8 m.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Crearea punctului de referinta G1

 • În bara de instrumente Sketch Designer clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton.
 • Alegeţi D1 ca punct de bază.
 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton de lângă lista derulantă "Translate by vector".
 • În fereastra de dialog "Define vector", în pagina Between points, selectaţi două puncte ce definesc vectorul de translaţie: punctele D1 şi C1.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Translate point' Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define vector' • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog "Define distance".
 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton de lângă opţiunea With distance, pentru a defini distanţa până la punct.
 • În fereastra de dialog "Define distance", în pagina Between points, efectuaţi următoarele setări:

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define distance'

 • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog "Define distance".
 • Clic OK pentru a termina setarea parametrilor de translaţie.
  Punctul de referinţă G1 este creat.

Crearea primul punct al repartiţiei Lleft (H1)

Translataţi punctul G1 cu 0.1 m în direcţia C1 - D1 pentru a crea primul punct al repartitiei Lleft (H1).

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Crearea punctului de referinta H1

 • Selectaţi punctul de referinţă G1.
 • În bara de instrumente Sketch Designer clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Buton.
 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul   Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Buton de lângă lista derulantă "Translate by vector".
 • În fereastra de dialog "Define vector", în pagina Between points, selectaţi două puncte ce definesc vectorul de translaţie: punctele C1 şi D1.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define vector'

 • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog "Define vector".
 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton de lângă opţiunea With distance, pentru a defini distanţa de translaţie.
 • În fereastra de dialog "Define distance", în pagina Between points, efectuaţi următoarele setări:
  - Bifaţi opţiunea Get value from dinamic reinforcement parameters.
  - În câmpul "Default value" definiţi distanţa până la punct: 0.1 m.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define distance'

 • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog "Define distance".
 • Clic OK pentru a termina setarea distanţei punctului.
  Punctul de referinţă H1 este creat în zona Lleft.


Crearea celui de-al doilea punct al distribuţiei din mijloc (I1)

Translataţi punctul C1 cu 0.7 m în direcţia C1 - D1 pentru a crea punctul de referinţă I1.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Crearea punctului de referinta I1

 • Selectaţi punctul de referinţă C1.
 • În bara de instrumente Sketch Designer clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton.
 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton de lângă opţiunea With distance, pentru a defini distanţa de translaţie.
 • În fereastra de dialog "Define distance", în pagina Between points, efectuaţi următoarele setări:

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Translate point' Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define distance'


 • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog.
 • Clic OK pentru a termina setarea distanţei punctului.Crearea primului punct al repartiţiei din dreapta (J1)

În cele ce urmează, translataţi punctul I1 cu 0.15 m în direcţia D1 - C1 pentru a crea punctul de referinţă J1.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Crearea punctului de referinta I1

 • Selectaţi punctul de referinţă I1.
 • În bara de instrumente Sketch Designer clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton.
 • În fereastra de dialog "Translate point", selectaţi D1 - C1 pentru vectorul de translaţie.

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Translate point'

 • În fereastra de dialog "Translate point", clic pe butonul  Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: Buton de lângă opţiunea With distance, pentru a defini distanţa până la punct.
 • În fereastra de dialog "Define distance", în pagina Between points, efectuaţi următoarele setări:

Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Translate point' Autodesk Advance Concrete, Tutorial de armare dinamica - Lectia 1: fereastra de dialog 'Define distance'

 • Clic OK pentru a închide fereastra de dialog "Define distance".
 • Clic OK pentru a termina setarea distanţei punctului.
Primul punct al repartiţiei Lright este creat.

Lecţia 1   Lecţia 2   Lecţia 3   Lecţia 4

Înapoi la pagina principală