Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1?

 • Software:

  Advance Design
 • Modul

   Toate
 • Întrebare:

   Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   ***

Răspuns

Conform Eurocode 1, presiunea din vânt ce acţionează pe un panou publicitar este echivalată cu o forţă rezultantă normală pe suprafaţa panoului ce se aplică la înălţimea centrului de greutate al acestuia cu o excentricitate e = ±.25b.

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

1. În dialogul de pornire al Advance Design, apăsaţi butonul Configurare. În fereastra "Configurarea localizării" selectaţi pentru "Climatic" norma EC 1 şi respectiv "General" pentru anexa naţională.

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

2. După definirea tuturor elementelor structurale, se va schematiza un panou pe care vor acţiona presiunile din vânt. Din fereastra de proprietăţi a panoului, în secţiunea "Vânt" selectaţi tipul de structură "Panou de semnalizare".

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

3. Creaţi o nouă familie de cazuri de încărcare: Vânt EN - 1991-1-4.

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

4. Selectaţi familia de încărcări Vânt EN - 1991-1-4 şi modificaţi în fereastra de proprietăţi viteza vântului şi categoria de teren conform datelor de proiect.

Observaţie:
Dacă nu se specifică înălţimea structurii prin completarea câmpului respectiv din fereastra de proprietăţi a familiei de cazuri de încărcare, programul va calcula automat înălţimea structurii de la reazeme până la extremitatea superioară a panoului.

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

5. Clic dreapta pe familia de cazuri de încărcare din Pilot şi selectaţi "Generare automată".

Generatorul climatic din Advance Design va genera forţe concentrate, grupate fiecare în câte un caz de încărcare corespunzător direcţiilor de acţiune a vântului şi semnului excentricităţii punctului de aplicare a încărcării.

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1

Cum se generează automat încărcările din vânt pe un panou publicitar conform Eurocode 1