Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum se defineşte o încărcare variabilă?

 • Software:

  Advance Design
 • Modul

   General
 • Întrebare:

   Cum se defineşte o încărcare variabilă?
 • Tip:

   Modelare
 • Dificultate:

   *

Răspuns

Definirea unei încărcări variabile pe un element liniar

  Cum se defineşte o încărcare variabilă • Selectaţi elementul dorit


 • Accesaţi comanda de creare a încărcării, fie din meniul Modelare > Creează o încărcare liniară, fie selectând din meniul contextual al elementului "Încărcări pe selecţie".Cum se defineşte o încărcare variabilă
 • Introduceţi în fereastra de proprietăţi a elementului intensitatea şi direcţia forţei, precum şi reperul faţă de care se aplică încărcarea. Definiţi reperul încărcării în funcţie de axele locale.  Cum se defineşte o încărcare variabilă

 • Tot în fereastra de proprietăţi, introduceţi coeficienţii de variaţie a forţei de-a lungul elementului structural.

  - "Coeficient1" defineşte intensitatea forţei la extremitatea 1 a elementului. Valoarea 1 a acestui coeficient reprezintă faptul că forţa se aplică la extremitatea 1 a elementului cu întreaga ei intensitate (20kN).

  - Valoarea 0,5 pentru "Coeficient2" defineşte intensitatea forţei la extremitatea 2 a elementului la jumătate din valoarea ei (20kN x 0.5 = 10kN).

  - Astfel, forţa liniară va avea o intensitate de -20kN (1 x 20kN) la extremitatea 1 a elementului, cu o variaţie liniară către valoarea -10kN (0.5 x 20kN) la extremitatea 2.


Cum se defineşte o încărcare variabilă


Definirea unei încărcări variabile pe o suprafaţă plană

Cum se defineşte o încărcare variabilă

 • Creaţi o încărcare plană în mod similar încărcării liniare.


Cum se defineşte o încărcare variabilă

 • Introduceţi în fereastra de proprietăţi intensitatea forţei şi definiţi ca reper axele locale.


Cum se defineşte o încărcare variabilă


 • Variaţia forţei pe suprafaţă este dată de trei coeficienţi: "Coeficient1"; "Coeficient2"; "Coeficient3". Aceşti coeficienţi definesc intensitatea forţei pentru primele trei puncte de definire a elementului plan. Forţa va avea o variaţie liniară pe cele două direcţii ale elementului plan (x,y).


 • Valorile acestor coeficienţi vor genera un plan de variaţie a forţei pe suprafaţă.Cum se defineşte o încărcare variabilă • Dacă aceşti coeficienţi au valori egale, forţa va fi distribuită uniform pe suprafaţă.


 • În cazul în care valoarea coeficienţilor diferă:

Cum se defineşte o încărcare variabilă

Cum se defineşte o încărcare variabilă