Abonare GRAITEC Advantage - FAQ Abonare GRAITEC Advantage - FAQ

Întrebări FrecventeCum poate fi modificat un template pentru un extras din planşa cu detalii în versiunea Advance Metal 2010?

 • Software:

  Autodesk Advance Steel
 • Modul

   Liste
 • Întrebare:

   Cum poate fi modificat un template pentru un extras din planşa cu detalii în versiunea Advance Metal 2010?
 • Tip:

   General
 • Dificultate:

   *

Răspuns

În Advance Metal 2010, fişierele template pentru extrasele de materiale din planşele cu detalii sunt salvate în format ".dwg" în folderul "\Shared\Support\BOMTemplates". Aceste template-uri pot fi modificate în fişierele ".dwg" existente sau pot fi create altele noi.
Pentru a insera o casetă de text într-un template nou, utilizaţi comanda "Create list fields" din bara de instrumente "Listing and checking".

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

Această comandă permite adăugarea tuturor casetelor de text necesare în template (atât pentru prima linie a extrasului cât şi pentru conţinut).

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

După inserarea tuturor câmpurilor text necesare, toate casetele trebuie să fie grupate utilizând comanda "Group fields".

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

Numele acestor grupuri trebuie să fie:

 • DETAILS - linia din extras care conţine atribute,
 • REPORTHEADER - prima linie a extrasului,
 • REPORTFOOTER - ultima linie a extrasului, care conţine rezultatele.

Pot fi adăugate mai multe grupuri la începutul şi la sfârşitul template-ului extrasului cu numele "GROUPHEADERx", GROUPFOOTERx" (unde x este un număr de la 1 la 10).

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

După configurarea grupurilor, comanda "List sorting & content" oferă alte opţiuni de configurare a template-ului.

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010 Cum poate fi modificat un template pentru un extras din plansa cu detalii in versiunea Advance Metal 2010

Odată configurat şi salvat în folderul "Shared\Support\BOMTemplates", noul template poate fi utilizat în planşa cu detalii cu ajutorul comenzii "Insert a list".