MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

VIRO engineering bv

VIRO engineering bv

 Oprichtingsjaar: 1962
 Directie: Th.Wigger
 Specialiteit: Constructie
 Aantal werknemers: 300
 Aantal CAD-stations: 120
 Aantal berekeningsstations: 12
 Belangrijke projecten: MEB (Delfzijl, Nederland), Diverse 'Rollercoasters' voor Vekoma BV Vlodrop Diverse 'Drilling Derrick' voor Bailey Nieuw Lekkerkerk


VIRO engineering bv

Waarom koos VIRO engineering CAD en berekeningssoftware om projecten uit te voeren?
Onze projecten worden steeds complexer en 'deadlines' steeds korter. Om complexe projecten binnen de gestelde 'deadlines' te kunnen uitvoeren zijn zeer adequate hulpmiddelen nodig. Voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies heeft VIRO engineering gekozen voor Advance Steel in combinatie met AutoCAD. Omdat binnen onze klantenkring AutoCAD het meest gangbare CAD-formaat is, vergemakkelijkt dit het uitwisselen van data.

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

VIRO engineering koos Advance Staal omdat het op AutoCAD gebaseerd is.
Door de koppeling tussen het CAD-model en de rekenmodule kan veel efficiënter ontworpen worden. Met behulp van de extra 'tools', beschikbaar binnen Advanced Steel, kunnen ook detail- en werkplaatstekeningen snel en efficiënt gemaakt worden. Het grote voordeel daarbij is dat de koppeling tussen model en detail- en werkplaatstekeningen tekeningen bewaard blijven. Bij ontwerp wijzigingen besparen de bewward gebleven onderliggende koppelingen veel tijd.

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

"Installatie, opleiding en support.
De installatie was eenvoudig en kon door ons zelf worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de leverancier. Een aantal medewerkers heeft daarna een cursus gevolgd. Binnen een paar weken waren we in staat een volledig project met Advanced Steel uit te voeren. Met de nodige ondersteuning van GRAITEC Technische Support is Advanced Steel nu volledig operationeel binnen VIRO Engineering

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

 Project: MEB DELFZIJL ISBL (Membraanelektrolyse)
 Opdrachtgever: AKZO ENGINEERING BV
 Investeerder: AKZO NOBEL Base Chemicals BV
 Projectbeschrijving: Het project omvat de nieuwbouw van een Chloor productiecapaciteit ter grootte van 90.000 ton/jaar.

De opdracht van VIRO engineering omvat alle detail engineeringactiviteiten welke, als aanvulling op c.q. uitwerking van de basic engineering, benodigd zijn om het productieproces bedrijfsgereed te kunnen opleveren. Een in het oog springende aspect daarbij is de veiligheid van het productie personeel. Andere belangrijke issues zijn tijdsduur en kwaliteit. Om aan boven genoemde eisen te kunnen voldoen is besloten het project uit te voeren in PDMS. In de loop van het project worden zogenaamde 'review meetings' gehouden. Hierbij kunnen we virtueel door de plant wandelen. In een vroegtijdig stadium kunnen eventuele problemen op het gebied van bij voorbeeld veiligheid en maintenance worden gesignaleerd en opgelost.

MEB DELFZIJL Project - Chemische Chloor Fabriek

Het 'basic design' van de staal constructie is gemaakt binnen PDMS en vervolgens met behulp van een SDNF interface omgezet naar Advanced Steel. Het model dat met Advance Steel wordt gedetailleerd zal voor vergunningsaanvragen worden gebruikt. Zodra het ontwerp voltooid is, zullen we alle werkplaatstekeningen met Advanced Steel geproduceerd worden. Tot voor kort werden de werkplaats tekeningen door de staal leverancier opnieuw opgezet. Het gedetailleerde model wordt met behulp van de SDNF interface terug vertaald naar PDMS voor 'clash checks'. Door de integrale koppeling tussen detail tekeningen en het PDMS-model is de kwaliteit van het geleverde werk stek verbeterd.

VIRO engineering bv
Postbox 8006
7550 KA Hengelo (o)
tel. 074-8504000
fax 074-8404001