GRAITEC Partners
GRAITEC Partners GRAITEC Partners

GRAITEC heeft nauwe technische connecties met gerenommeerde organisaties. Zij concentreren zich elk op een specifiek domein. Samen hebben we een gecombineerde onderzoeksinspanning voor onze klanten gedaan en voordelen voor onze leden uitgestippeld.

 

Autodesk

 

Autodesk

Ontwikkelaar van AutoCAD®, het eerste algemene wereldwijde CAD-platform. GRAITEC sloot zich aan bij het ADN (Autodesk Developer Network) in 1997 en is een UAR (Unique Application Reseller) sinds 2001. GRAITEC biedt sinds oktober 1999 ook AutoCAD®-gebaseerde oplossingen voor constructief ontwerpen aan.

KP1


KP1


KP1, een industriële Franse groep, is marktleider van constructiesystemen voor vloeren, constructies en structuren van gebouwen met als specialiteit: voorgespannen beton. Vandaag versterkt KP1 de ontwikkeling van de isolerende vloeren en ontwikkelt KP1 een waaier van diensten voor deelnemers, studiebureaus, onderhandelaars en bedrijven.

IABSE

 

IABSE

International Association for Bridge and Structural Engineering (Internationale Vereniging voor Brug en Structurele Techniek)

IABSE is de wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk die in 1929 werd opgericht om de internationale uitwisseling van kennis rond constructieve techniek te bevorderen.

SETRA

 

SETRA


Service d' Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
(Dienst van de Technische Studies van Wegen en Autosnelwegen)

SETRA bemiddelt in alle technologieën aangaande wegen, van de planning van infraconstructies tot onderhoud, met inbegrip van hun ontwerp, uitwerking, veiligheid alsook veiligheid van de omgeving.

   SETRA en GRAITEC zijn partners bij het IFC-Brugproject (zie IAI)

 

CTICM

 

CTICM

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique
(Technisch Industrieel Centrum van de StaalConstructie)

CTICM bevordert technische innovaties, verbetert de huidige prestaties en waarborgt een hoog kwaliteitsniveau in de staalindustrie.

    CTICM en GRAITEC zijn partners voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe CAD en berekeningssoftwaretools op het gebied van staalconstructie.

DStV

 

DStV


Deutscher Stahlbau Verband
(Duitse Vereniging van de StaalConstructie)

DSTV informeert over het gebruik van staal in de bouw en over technische innovaties en technologische ontwikkelingen. Het speelt ook een belangrijke rol in nationale en Europese standaarden.

    DSC is lid van DStV en is bijzonder actief in de DSTV IT-Commissie, dat gespecialiseerd is in het definiëren van interfaces tussen CAD en berekeningssoftware voor staalconstructie (zoals de DStV-Interface). DSC nam deel aan de ontwikkeling van interfaces gebaseerd op DStV gestandaardiseerde formaten.

 

IAI MEDIACONSTRUCT

 

IAI MEDIACONSTRUCT

International Alliance for Interoperability

GRAITEC is een actief lid van MEDIACONSTRUCT, het Franse hoofdstuk van IAI - dat zorgt voor de ontwikkeling van IFC (Industry Foundation Classes) in Frankrijk.

   GRAITEC is Technische Leider van het IFC-project dat bestaat uit de ontwikkeling van het internationale op IFC-gebaseerde bestandsformaat, en bijbehorende softwaretools voor de uitwisseling van technische gegevens op het gebied van brugontwerp.

   GRAITEC en MEDIACONSTRUCT werken aan 2 projecten die het collectieve gebruik van Internet van kleine en middelgrote ondernemingen belichten. Deze projecten worden gesteund door het Franse Ministerie van de Industrie en Materiaal.
GRAITEC-Groep : CAD en Analyse Software vor de Bowindustrie