Advance Steel / HyperSteel

Advance Steel : Staal detailleringsoplossing voor AutoCAD


Advance Steel wordt specifiek ontworpen en gebruikt door professionals die staalconstructies ontwerpen. Bureau's die detailleren, en staalconstructiebedrijven die een uitvoerig en volledig geïntegreerd pakket in AutoCAD® nodig hebben. Advance is betaalbare interactieve software die het volledige ontwerpproces (het detailleren, de overzichts tekeningen, de diverse rapporten) automatiseert, en NC-productiegegevens produceert.

Een softwarepakket dat 100% dient voor de staalconstructie en de detaillering
Advance Steel


Advance, dat perfect is geïntegreerd binnen AutoCAD®, versnelt de productie van algemene overzichtstekeningen, het detailleren, de stuklijsten en NC-bestanden. Advance levert ook een reeks functionaliteiten betreffende het staal ontwerp: een volledige bibliotheek van staalobjecten, parametrische en klantgerichte verbindingen, wizards voor staalbouw (trappen, railing), materialenbibliotheek, secties, bouten...

Advance Steel produceert van het aanvankelijke ontwerp alle productietekeningen, en biedt een grote selectie van tools aan om diverse aanzichten te produceren inclusief maatvoering, annotaties, symbolen etc.

Advance Steel : modellering onder AutoCAD  
Advance Steel : Een constructieontwerp en detailleringssoftwarepakket
Advance Steel zal vervolgens alle constructie- en werkplaatstekeningen genereren gebaseerd op het 3D-model


Met alle tools kunt u snel en efficiënt ontwerpen, maar is het creëren van een nauwkeurig model ook belangrijk aangezien Advance later alle werkplaatstekeningen automatisch genereerd.

Advance voorziet in de eerste plaats voor de gebruiker een grote bibliotheek van staalobjecten en ontwerpfuncties zoals:

   Industriestandaards m.b.t. balken
   Industriestandaards m.b.t. profielen
   Industriestandaards m.b.t. daken
   Trappen, railings, ladders... met inbegrip van verbindingen
   Samengestelde en gebogen liggers
   Beheerstools voor platen

In Advance kan in 2D of 3D gewerkt worden. Dit hangt af van wat de gebruiker wenst, of van het constructie type dat wordt ontworpen. Advance ondersteunt alle AutoCAD®- basisconcepten- en functies (copy, zoom, snap, grippoints etc.)

In de tweede plaats biedt Advance bibliotheken van klantgerichte automatische verbindingen aan (meer dan 200 verbindingen), en kan u specifieke verbindingen creëren dankzij een selectie van tools:

   Veelhoekige sneden op plaat en balk
   Plaatsing van bouten, en gaten
   Gelaste verbindingen

Advance ondersteunt automatische nummering. Door dialoogvensters kan de gebruiker de nummeringprefix, de methode, het beginnende nummer, en de opvolgende nummers definiëren. Advance zal dan tot de definitieve controle overgaan: “clash detection”, bijvoorbeeld: is het mogelijk om het geheel te monteren, en is de nummering consistent (productie, levering en montage...)

Advance Steel bezit bibliotheken van aanpasbare automatische verbindingen

Kennis van de Techniek: Advance 5,1 integreert een nieuwe aanpassingstechnologie die het aanmaken van verbindingen enorm versnelt en automatiseert. Wanneer een verbinding aangemaakt wordt, analyseert Advance zijn omgeving en herkend het een eventuele gelijkaardige situatie uit het verleden. Het softwarepakket stelt dan de optimale verbinding in de gewenste categorie voor terwijl het rekening houdt met zijn constructieve integriteit. ( * Enkel beschikbaar voor bepaalde soorten verbindingen en normen. )
Automatische Tekening Productie

Advance Steel : automatische creatie van werkplaatstekeningen en algemeen geschikte tekeningen, automatisch benoemd en gedimensioneerd in een volledig aanpasbare layout

Zodra het ontwerp klaar is, biedt Advance een brede waaier van automatische functies aan om alle werkplaatstekeningen en overzichtstekeningen te produceren.

De gebruiker kan uit een grote waaier van formaten (b.v. A4 tot en met A0) en verschillende sjablonen voor de tekeningopmaak kiezen. Elke gedetailleerd ontwerp wordt gecreëerd als individueel DWG-bestand.

De details worden automatisch gelabeld en gemaatvoerd. De gebruiker kan zijn tekeningopmaak volgens speciale vereisten met de Tekeningsmanager aanpassen.
Automatische creatie van isometrische aanzichten, 2D-tekeningen, opstanden, ...

Overzichtstekeningen

   Automatische generatie van een isometrisch aanzicht met vele verschillende annotatie       mogelijkheden
   2D-tekeningen, zoals verticale doorsneden, anker of dak tekeningen worden automatisch       geannoteerd en gemaatvoerd
   Functie voor automatische generatie van extra aanzichten op het ontwerp voor bijzondere       situaties, zoals een moeilijke verbinding of een basispunt met de fundering
   Flexibiliteit in de keuze van de manier van weergeven voor de werkplaatstekeningen


 

Automatische creatie van werkplaatstekeningen

Werkplaatstekeningen

   Generatie van individuele werkplaatstekeningen voor enkelvoudige onderdelen en       samengestelde onderdelen
   Automatische generatie van tekeningen met behulp van processen.
   Alle onderdelen worden automatisch gemaatvoerd en geannoteerd
   Maatlijnen kunnen worden voorgesteld als Relatief, Absoluut of Relatief + Absoluut
   Functie voor het ontvouwen van onderdelen en buizen
   Noodzakelijke doorsneden van het belangrijkste aanzicht zullen automatisch worden       gecreëerd

Het afmaken van het ontwerp

   Automatische generatie van een snede bij het toevoegen van een doorsnedenlijn of een detail
   Mogelijkheid om de schaal, het toevoegen, en de weergave van de details op de tekening te       veranderen
   De extra maatvoeringslijnen (b.v. Boog, Hoek....) kunnen aangebracht en gewijzigd worden
   Snelle toevoeging van extra annotaties door de gewenste informatie van het model direct te       selecteren

Documentenbeheer wordt in Advance Steel gedaan

Zodra de tekeningen klaar zijn, kunnen de stuklijsten, de boutenlijsten etc. en NC-bestanden geproduceerd worden. De gebruiker kan tussen verschillende voor gedefinieerde formaten kiezen, of zijn eigen formaat creëren: inhoudsdefinitie, toevoeging van logo's, klantgericht sorteren...

 

 

Andere kenmerken en geboden oplossingen: materiaallijsten, lijsten, NC-bestanden...Ze zijn allen helemaal aanpasbaar.  
Advance Steel heeft een ingebouwde Documentenmanager
De Advance Documentenmanager is een geïntegreerde tool die bovendien gebruikersvriendelijk, gecentraliseerd, en tijdsbesparend is om tekeningen te controleren, een gedetailleerd aanzicht in te delen, en stuklijsten uit te printen.

 

GRAITEC is een actief lid van de DSTV standaardvereniging en onze software genereert NC-code

GRAITEC is een actief lid van de standaardvereniging DSTV en onze software genereert NC-code die 100% direct compatibel is met de meeste Noordamerikaanse (en wereldwijde) systeemontwerpers. De volgende ontwerpers hebben bevestigd dat zij volledig de DSTV-norm naleven en werken met ons samen om het ontwerp omtrent het fabricatieproces verder te vereenvoudigen.

Daito USA Peddinghaus Corporation Kaltenbach, Inc.
Advance Staal kan ook gebruik maken van KISS bestanden (“Keep It Simple, Steel”) voor de  uitwisseling van model en lijsten tussen  Advance Staal en fabricatie management software applicaties zoals FABTROL. Advance Staal is gecertificeerd door FABTROL voor de uitwisseling mogelijkheden gebruik makende van het KISS bestands formaat.
FabTrol MRP - Steel Fabrication Management Software
Advance Steel is sinds versie 7.1 gecertificeerd Microsoft Client en Microsoft Office compliant. De controle op de gestelde eisen Microsoft Platform Test for ISV Software Solutions is verzorgd door VeriTest, de test service van Lionbridge Technologies.
Toegankelijk met AutoCAD 2009
Toegankelijk met ADT 2009
100% AutoCAD® ! Advance gebruikt de meest recente en krachtige AutoCAD®-technologie: Object-ARX. Deze technologie voorziet gebruikers van professionele objecten zoals balken, kolommen, staven die volledig in AutoCAD worden geïntegreerd en waarop de meeste basisfuncties van AutoCAD® kunnen worden toegepast (Copy, paste, extend, trim, stretch...). Het bestands formaat van Advance Steel is het DWG-bestand.

GRAITEC is ADN lid (Autdesk Developer Network) sinds 1997
GRAITEC is UAR (Unique Application Reseller) sinds 2001
 
 
GRAITEC-Groep : CAD en Analyse Software vor de Bowindustrie