"Rose Alley" projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie

Rose Alley projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie


"Rose Alley" projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie
Použitý software : Advance Concrete.
Konstrukèní kanceláø : EBS
Architekt : GROUPE 6

Rose Alley projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie
Rose Alley projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie

Rose Alley projekoval, Zac Leconte de Lisle, Francie