Nemocnice Annecy, Francie


Použitý software : Arche, Advance Concrete.
Konstrukèní kanceláø : BUREAU PLANTIER.

Nemocnice Annecy, Francie

Nemocnice Annecy, Francie